Malé ohlédnutí nad církevními restitucemi

Některá společenská témata měla z hlediska svých tvůrců již dávno upadnout do zapomnění. Nebo alespoň tiše opustit piedestal témat hlavních. Určitě to tak bylo u klíčových partnerů, kteří stáli u dohody a posléze řady smluv mezi českým státem na straně jedné a církevními a náboženskými společnostmi na straně druhé. Václav Klaus si kdysi uvědomoval složitost a zřejmě i právní nejednoznačnost takového kroku. Jeho nástupci, předsedové vlád ČR Miroslav Topolánek a Petr Nečas se svou vládou však lákavému daru církvím a náboženským společnostem neodolali. Tak se stalo, že velkolepý dar v podobě zákona č. 428/2012 sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi byl 8. listopadu roku 2012 schválen. Církvím a náboženským společnostem skutečně přinesl nevídaný dar majetku, který samy církve nikdy historicky převážně nevlastnily, ale měly jej v držbě či užívání. Když píši tento krátký historický úvod, není nepodstatné uvést datum 25. února 1948, které mělo být nepřekročitelnou hranicí. Tak, jak byla tato hranice vymezena, však umožnilo církvím požadovat majetky, které měly v užívání desítky let před tím, a také požadovat věci, které jim byly odňaty prvorepublikovou pozemkovou reformou a dekrety prezidenta po skončení 2. světové války. Zákonem č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi jim měl být vydán majetek v hodnotě 75 miliard Kč a dále finanční náhrada 59 miliard korun, což bylo rozloženo ve své splatnosti na třicet let.

Je hlubokou pravdou, že Komunistická strana Čech a Moravy v odporu proti této podobě církevních restitucí postupně zůstala mezi parlamentními stranami osamocena, a to i přes rozsáhlé petiční akce a výrazně stoupající nesouhlas občanů s restitucemi. Pravice ODS a TOP 09 tvrdě hájila restituce, pro Hnutí ANO to byla již minulost, KDU-ČSL je naopak chtělo urychlit a česká sociální demokracie z nich velice kulantně vycouvala. Je třeba také uvést, že církevním restituci výrazně prospěla Rusnokova přechodná vláda jedním ze svých zákonných opatření.

Dnes se Česká republika nachází ve fázi, kdy shromážděné žádosti od církví a náboženských organizací povinné osoby, především stát zastoupený například Státním pozemkovým fondem, Lesy České republiky nebo Národním památkovým ústavem, vyvolaly značné problémy. Církve navíc své požadavky předkládají krajům, obcím, kulturním institucím. Ponejvíce nejrůznější řády tak činí velkým množstvím žalob. Dovolím si říci, že pofiderní jistota slibovaná tvůrci zákona ve vztahu k obcím bere v řadě případů za své. Ukazuje se nenažranost některých církví, s nimiž měli své zkušenosti třeba i rakouskouherští monarchové.

Pro příklad uvedu, že jeden z největších procesů žalob na nevydaný majetek spustil Řád bratří domu Pany Marie v Jeruzalémě (bývalý řád německých rytířů). Ten si nárokuje přes 15 000 hektarů lesů a rozsáhlé nemovité majetky. Nejinak se však chovají maltézští rytíři v pražské Březiněvsi a Ďáblicícch. Nelze opomenou ani vrácený zámek v Kroměříži. Církve tak využívají hojně možnosti jim dané ustanovením paragrafu 18 odst. 1) restitučního zákona, tj. zpochybnění dřívějších převodů nemovitostí ze státu a jiných právnických osob. Je v této souvislosti dobré uvést, že tzv. výčtovým zákonem v roce 1990 bylo církvi navráceno 200 budov, hlavně klášterní a řeholní domy. Na základě tohoto zákona a pozemkových zákonů bylo církví ještě před velkou restitucí v roce 2012 vydáno dalších téměř dva tisíce objektů. Teď chce církev další nemovitosti a pozemky. Jen zatím o malý kousek římskokatolické církvi uteklo navrácení pozemků v bývalém vojenském újezdu Brdy, jednalo se o více jak tři tisíce hektarů brdských lesů.

Nezmiňoval jsem všechny žaloby, které církve či řeholní řády podaly. Nevím také, jak se české soudy zhostí projednání těchto žalob. Již dnes je však zřejmé, že se v českém státě, do této doby nábožensky výrazně ateistickém a nábožensky vysoce tolerantním, vytváří silná politická moc. Jde o pravici obalenou sociální rétorikou a mající dnes v podobě jedné vládní parlamentní strany své zastoupení i v Parlamentu České republiky. Ve světě, zvláště v Evropské unii, plné sociálního napětí, nevyřešené uprchlické krize a bojující o vlastní existenci, bude tato síla významně vstupovat do veřejného dění. Je pro nás otázkou, jaké bude hájit zájmy? Nelze vyloučit, že právě takovým velkorysým darem církvemi zabezpečené politické kruhy začnou zvolna volat po dalším vyrovnání v otázce odsunutých sudetských Němců. To by pro náš národ, ale i pro Evropu bylo velice nebezpečné. O to více, že určité revanšistické kruhy cítí dnes přicházející politickou příležitost.

Stanislav GROSPIČ, poslanec (KSČM) a předseda OSČMS


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 84 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2016-03-02 21:31
narážím...
halonoviny
2016-03-02 20:52
Vanguarde, já narázím na ústavní stížnost ohledně podvodu, jakým
byly církevní "restituce" v PSP schváleny. A tom to pak bylo o
jeden hlas! R. Janouch
fronda
2016-02-26 23:24
Panovníkovi, jehož předkové zemi poctivě dobyli nebo zdědili,
patřila nejen církevní, ale veškerá půda v zemi. Pozdější
šlechtické vlastnictví, to bylo vynucené obdarování, tedy v podstatě
krádež. Po roce 1848 zase byla šlechta donucena prodat sedlákům půdu
za stanovenou cenu, tedy další krádež. O Masarykově a Benešově
pozemkové reformě ani nemluvě. Jak to tedy ti pravičáci vlastně
myslí s těmi restitucemi a s tou nedotknutelností soukromého
vlastnictví?
fronda
2016-02-26 23:15
o.motl: Volby se konaly o půl roku později a to se, jak víme, často
volební preference úplně převrátí. Kdo by volil stranu, která je
bojácná, poražená, pořád se za cosi omlouvá a ke všemu ji vede
Mohorita? Zvlášť když za humny čeká bohaté Bavorsko. (a o 26 let
později pořád čeká za těmi humny) V listopadu 89 se nepovedla ani
generální stávka, jak musel po letech přiznat Petr Miller. Lhali, že
stávkují prakticky všichni, ovšem ve skutečnosti to nebylo ani 30%.
Při volbě prezidenta na přelomu roku měl největší podporu občanů
Ladislav Adamec. Jednota a rozhodné vedení, to jediné komunistům v
listopadu 89 chybělo.
janmakovicka
2016-02-26 18:53
Snad se shodneme, že „církevní majetek“ byl původně majetkem
státu (krále), tedy restituce tj. navrácení do původního stavu by
bylo vrácení tohoto majetku do rukou státu. Pokud ovšem „církevní
majetek“ vlastnil stát, potom restituce nedává smysl.V průběhu
staletí docházelo k různým proměnám v chápání majetkových
poměrů, a na jejich popis tady není místo. Jen velice stručně
(http://blisty.cz/art/64146.html): …“ Josef II. zostřil státní
dohled nad církví s odůvodněním, že většina církevního majetku
vznikla z darů bývalých panovníků. Zavedl do josefínského státního
práva ustanovení, že "církevní statky nepřestaly být statky
státními". Církevním orgánům ponechal jen řízení jejich
hospodářského provozu pod státním dozorem, aby církevní statky byly
spravovány a užívány přesně tak, jak si to přál panovník. …
Katolická církev nikdy nebyla dokonce ani za Rakouska-Uherska vlastníkem
nemovitého majetku na území Rakouska-Uherska, který by mohl samostatně
pouze o své vůli o "svém" majetku rozhodovat, a to dokonce, i
když byla (resp. např. klášter, nadace atd.) jako vlastník zapsaná v
pozemkových knihách. "Její" vlastnictví vždy mělo
specifický charakter“. Pozemková reforma za první republiky byla
považována za nápravu pobělohorských křivd na kterých se církev
značnou měrou podílela a opět tzv. církevní majetek byl považován
za majetek státu. A, to se opakuji, církevní restituce je
zavádějící termín.
halonoviny
2016-02-26 17:11
Harfa: vaše obhajoba majitelů domů je pro mne asi tak stejně
skandální jako pro vás frondův nešťastný komentář ohledně
Toufarovy vraždy... Zažili jsme na vlastní kůži jednání restituentky
bytového domu, které navíc tento ani nikdy nepatřil a dostala to za
velmi podivných okolností. Žila si dál v Německu, do domu za 8 let
neinvestovala ani korunu a pak ho prodala dál. Jeden z dalších majitelů
byl Radovan Vítek, od něj to koupil ještě povedenější
"podnikatel", který se chlubil tím, že vyhazování
regulovaných nájemníků na chodník je jeho koníček a jeho brutální
metody, které při tom zavedl, stály život 3 lidi plus rozpad
manželství. A podobných případů vám mohu tady popsat bezpočet.
Celou realitu jste totálně překroutil! R. Janouch
halonoviny
2016-02-26 16:49
Ač nerad, musím uznat, že tentokrát to Motl frondovi nandal... R.
Janouch
halonoviny
2016-02-26 16:31
Vanguard: A stejně tak není důležité, jak se na tzv. církevní
majetek dívá dnešní Ústavní soud (navíc těsnou většinou jednoho
hlasu...)! R. Janouch
janmakovicka
2016-02-26 13:29
panu vanguardovi:Restituce znamená navrácení, uvedení do původního
stavu. Jestliže podle středověkého práva – viz můj původní
příspěvek- jistý majetek církvi nepatřil (a nepatřil jí ani za
Rakouska -viz reformy císaře Josefa II. a ovšem ani za první republiky
- viz pozemková reforma atd.), pak stejný majetek církvi nepatřil a
nemohl patřit ani 25. února 1948 a tím pádem v současnosti nešlo o
restituce (navracení majetku), ten termín je zavádějící, neboť
jedná se o rozdávání majetku církvím, který jim nikdy nepatřil
(některé církve dokonce k výše uvedenému datu ani neexistovaly).
joska.korinek
2016-02-26 12:27
Vanguarde, jste jen zapšklý hlupáček, papouškující nesmysly. Naučte
se číst a čtenému rozumět.
kafrmi
2016-02-26 09:26
fronda....o restituci veškerého národního majetku k 17.11.1989........
toho bych se taky rád dožil, přece co bylo ukradeno má být vráceno.
o.motl
2016-02-26 07:51
Fronda: Proč tedy komunisté nevyhráli s přehledem volby v roce 90,
když klíči cinkalo max. 1,5M osob?
fronda
2016-02-26 00:24
martin.harfa: Krádež je privatizace. V celé diskusi nikdo zabití
Toufara neschvaluje. Naopak je připomínán nepohodlný fakt, že
"demokratické" režimy stále své odpůrce mučí a vraždí.
Za to pravičáci vyhrožují represemi kapitalistického státu, až
taková je tady svoboda slova.
fronda
2016-02-26 00:15
vanguard: Důležité je, jaký zákon přijme nějaký příští
parlament. Třeba zákon o restituci veškerého národního majetku k
17.11.1989. Bylo by to morální a spravedlivé.
fronda
2016-02-26 00:10
n-noname: Když se to hodně přežene, cinkalo klíči tak nanejvýš 1,5
miliónu osob. ČSSR měla 15 miliónů obyvatel. Tedy nejméně 90%
necinkalo. Podobně jako se majdanu na Ukrajině účastnilo pár desítek
tisíc lidí ze 45 miliónů.
joska.korinek
2016-02-25 20:51
Harfo, nejspíš je to s vámi horší, než jsem myslel. Nejste jen
domýšlivý polovzdělanec, cítící se nedohodnoceně, ale docela
obyčejný troubelínek, uchylující se k vyhrožování orgány činnými
v trestním řízení, když už nevíte čeho se chytit. Kdoví zda v tom
udávání nemáte nějaké zkušenosti z doby, kterou dnes tak
pomlouváte. Ani bych se nedivil.
janmakovicka
2016-02-25 19:08
V žádné zemi neproběhly restituce v takovém rozsahu jako u nás,
neboť v cizině většinou neproběhly vůbec. V žádném státě
neodhlasoval parlament neuvěřitelné usnesení, že restituce
nepodléhají přezkoumání soudem. Restituce byly jedním ze základních
kamenů Klausovy ekonomické přestavby, jejíž alfou a omegou byly
deregulace a privatizace a – jak bylo prohlašováno – restituce jsou
nejrychlejší způsob privatizace a o tu rychlost (nikoliv o správnost
nebo spravedlnost !) především šlo. Jedině tak prý dohoníme brzy
západní země. Jak to dopadlo nemusím popisovat. O církevních
restitucích bylo toho napsáno mnoho, kdo to nepochopil tehdy, nepochopí
ani dnes. Ocituji jen historika Zd. Fialu z doby , kdy o nějakých
restitucích nebylo ani vidu ani slechu: „Kláštery knížecího a
později královského založení byly u nás odedávna pokládány za
součást majetku panovnické komory, která s nimi v případě potřeby
podle toho zacházela. Byly tedy součástí králova „zvláštního
panství“ a nemohly mít výhody šlechtických zboží.“ ( Fiala:
Předhusitské Čechy, 1978). Ten fanatismus s kterým se u nás po válce
znárodňovalo a v devadesátých letech zase privatizovalo nám rozhodně
neslouží ke cti. Církevní restituce jsou kapitolou opravdu velmi
zvláštní.
halonoviny
2016-02-25 16:27
Vanguarde, soudruh Grospič nelže. Lžete vy. Protože
"komunistický" stát těžko mohl ukrást něco, co církvi
nepatřilo! R. Janouch
kafrmi
2016-02-25 12:58
n-noname zapomněl jste dodat, že zvonili klíči od bytu, chaty, auta a
garáže a křičeli, že mají holé ruce a dnes mají holou víte co?
kafrmi
2016-02-25 12:55
joska.korinek bojovali tak jako dnes, propagovali jejich myšlenky aby se
měli dobře.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.