Zprava Veronika Ježková, Jitka Poláková a Helena Skálová na kulatém stolu. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ
Opálka: Měli jsme naivní očekávání, že ČSSD předloží návrh na zálohované výživné. Žel, spletli jsme se...

Týráním je násilí i neplacení výživného

Náměty pro vládní novelu zákona o obětech trestných činů, kterou budou zanedlouho projednávat poslanci a poslankyně, diskutovali ve čtvrtek účastníci kulatého stolu s názvem »Domácí násilí: navazující právní úprava«. Domácí násilí dopadá v drtivé většině na ženy, v ČR je zažívá či zažilo až 1,4 milionu z nich.

Akci připravily obecně prospěšná společnost proFem a Česká ženská lobby (ČŽL) v prostorách dolní komory parlamentu. »Považujeme za nutné pro zlepšení situace v prevenci a odstraňování negativních dopadů domácího násilí a násilí na ženách nejen analyzovat současnou legislativu a upozornit na nedostatky, ale i podporovat ratifikaci stěžejních dokumentů týkajících se násilí na ženách, zejm. Istanbulské úmluvy,« uvedla ředitelka proFem Jitka Poláková. Zde nastal posun, neboť vláda již avizovala, že k úmluvě Česká republika přistoupí.

Podle právničky proFem Veroniky Ježkové by bylo žádoucí zařadit oběti domácího násilí do explicitního výčtu zvláště zranitelných obětí, což dosud neplatí. Přehodnotit a přenastavit rozhodný okamžik pro uplatnění nároku na náhradu škody (prodloužit do skončení dokazování), precizně definovat podmínky, za kterých je nepřípustný kontakt oběti s pachatelem. »Je totiž nutné ochránit oběť před druhotnou újmou,« vysvětlila Ježková s tím, že oběti často nevědí, že mohou požádat o to, aby se během vyšetřování nesetkaly s agresorem. Zkrátka nestačí právo oběti, jak je dosud vedeno v zákoně, mělo by jít o povinnost orgánů v rámci trestního řízení. Dále proFem, jehož náměty byly podpořeny dalšími účastníky kulatého stolu, navrhuje reflektovat pro poskytnutí peněžité pomoci obětem jejich okamžité potřeby či rozšířit výčet subjektů oprávněných poskytovat obětem bezplatnou právní pomoc. »Proč by měli zastupovat oběti jen advokáti?« zeptala se Ježková, když jsou i další organizace, které by toho byly odborně schopné. Nutné je také podle Ježkové povinné využívání speciálních výslechových místností, prozatím je totiž v zákoně uvedena jen volná formulace »je-li to možné«.

Představitelky proFem budou během projednávání novely informovat zákonodárce o svých námitkách k zákonu, jež vycházejí z bohatých zkušeností, které za více než dvacet let (kdy organizace pomáhá obětem domácího násilí a poukazuje na porušování ženských lidských práv) získaly.

Zálohované výživné ve hvězdách?

Jako součást problematiky domácího násilí je nutno brát absenci zálohovaného výživného. Upírání poskytování prostředků pro výživu společných dětí je totiž zbraní agresora proti oběti násilí, zdůraznila Helena Skálová, členka Výkonného výboru ČŽL. Zálohované výživné by přispělo k důstojnějšímu životu rodin samoživitelek či samoživitelů. Rodiny s jedním rodičem jsou více postiženy chudobou. »Až 47 % z nich je ohroženo příjmovou chudobou, 18 % hmotnou nouzí,« uvedla. Každé nezaplacené výživné v rozpočtu rodin s jedním živitelem velmi chybí a není nijak kompenzováno. Pouze 27 procentům samostatných rodičů-živitelů, kteří čerpají některou z dávek státní sociální podpory, tyto dávky skutečně pomáhají vymanit se z chudoby, podotkla. »Byla to radost, když se zákon o zálohovaném výživném ocitl v programovém prohlášení současné vlády, ale dosud se jeho konkrétní projednání zadrhlo,« konstatovala hořce Skálová.

»Měli jsme naivní očekávání, že ČSSD – vzhledem k tomu, že již dvakrát v minulých volebních obdobích předložila s naší jasnou podporou návrh na zálohované výživné - tak učiní i v tomto volebním období a že to bude precizní vládní návrh,« glosoval situaci pro Haló noviny stínový ministr práce a sociálních věcí Miroslav Opálka (KSČM). »Žel, spletli jsme se, a není to jediný případ…« odtušil kriticky na adresu vládní ČSSD.

Těžké postavení migrantek

Týrání osoby blízké nebo žijící ve společném obydlí je v souladu s našimi hodnotami nepřípustným jevem, jenž je uveden i mezi trestnými činy. Jak se však bude tento negativní fenomén promítat v evropské společnosti poté, co je možné perspektivně očekávat masy příchozích z muslimských zemí, v nichž žena nemá dosud v rodině a partnerském svazku rovnocenné postavení a »rodinné špinavé prádlo« nesmí na veřejnost, zněla otázka našeho listu. Nebude docházet ke skrývání možného domácího násilí?

»To se i u nás již děje. Komunity např. ukrajinské či vietnamské jsou zpravidla uzavřené, možnosti migrantek jsou téměř žádné,« reagovala Poláková. »Zde stále apelujeme na stát,« dodala. Magda Faltová ze Sdružení pro integraci a migraci potvrdila, že jsou mezi migranty (netýká se migrantů ze současné vlny) již nyní případy domácího násilí a migrantky mají omezené možnosti, jak se z něho vymanit. I zde může »zabrat« Istanbulská úmluva.

Kulatý stůj zaštítila místopředsedkyně sněmovny Jaroslava Jermanová (ANO).

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 16 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


tomasklima162
2016-02-27 04:48
Ty dámy nejsou tři, nesedí na stole, ten stůl není kulatý a ani platy
funkcionářů v tuzexových bonech a dělníků v obyčejných korunách
nebyla žádná sociální spravedlnost.
Gartouzek
2016-02-26 11:09
Ženy jako oběti domacího násilí? Nedávno šla po ulici přede mnou
matka s jedenáctiletým synem. Hlasitě se o něčem hádali. Najednou
matka řekla zlostně synovi: "Já tě jednou zabiju!" Syn
zlosně odpověděl: "Až příjdeme domů, já zabiju tebe!"
Jeho matka na výhružku vůbec nereagovala a hádali se dál jako před
tím. Vychovává z něho mírumilovného a k ženám ohleduplného muže?
Ženy svádějí veškeré násilí a týrání na muže. Jedna kamarádka
mi povídala, že měla spolužačku, která říkávala: "Chtěla
bych mít své dítě, abych ho mohla trápit." Ženy na domacím
násilí také často mívají svůj podíl. Podíl na zlostné výchově
chlapců; na provokativním dráždění mužů až do jejich
nepříčetnosti; mnohé samy si vybírají opakovaně agresivní partnery
atd. V rámci prevence by se bojovnice proti násilí měly podívat lépe
do vlastních řad. V žádném případě nelituji ty ženy, které si
dobrovolně opakovaně vybírají násilnické partnery a libují si
vyvoláváním lítosti u svých kamarádek. Jsou ženy, které s
potěšením rafinovaně dráždí partnera až je uhodí. Na druhý den,
když se partner začne omlouvat, tak se pasou mocí nad ním a snaží se
ho ovládat. V takovém případě považuji muže za oběti žen. Ne
všechny ženy jsou ovečkami, jak se snaží veřejnost přesvědčit
Česká ženská lobby. Osobně se chovám mírumilovně, nikoho netrápím
a žádnou ženu jsem nikdy neuhodil a jsem pro mírumilovné rovnocenné
partnerské vztahy. ... Česká ženská lobby se svou jednostrannosti ve
mne vyvolává pocit, že lobbistkám jde hlavně o moc nad muži, aby si
kompenzovaly své komplexy, aby je mohly ovládat beze strachu, že by se
vzepřeli. Uvěřím lobbistkám a dalším bojovnicím proti násilí, až
budou organizovat akce zaměřené na výchovu dětí v rodinách k
mírumilovnému a zdravě asertivnímu chování.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.