Pohled do zaplněné velké zasedačky, hovoří pplk. v z. Marek Obrtel. FOTO - autorka

Pryč z NATO, jak na to?

Proč jsou země jako Albánie přiváděny do NATO? Rozšiřováním NATO na východ se sledují územní cíle, prostě »dostat se na ruskou hranici«, řekl pplk. v z. Marek Obrtel na pražském semináři Klubu mezinárodní politiky připraveném ve spolupráci s Klubem společenských věd. Téma: Pryč z NATO, jak na to?

Hlavní cíl existence tohoto vojenského paktu od svého vzniku vidí bývalý vojenský lékař tlačit na SSSR, resp. Rusko, a dosáhnout v této zemi změny režimu. Drang nach Osten číslo dvě, připodobnil Obrtel, jenž strávil jako český voják v »řadách NATO« sedm let a jednoho dne se rozhodl, že »s touto strukturou« nechce mít nic společného.

Ke stávající patové situaci na Ukrajině zaironizoval, že »se jim (NATO) to nepovedlo, vždyť Ukrajina již měla být v jejich rukou«. A proto je nyní na pořadu Sýrie coby další zástupná válka USA-Rusko.

Obrtel upozornil, že se nedodržuje článek 1 Washingtonské smlouvy, v němž se smluvní strany zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, »urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN«. Kdyby se tento článek programového dokumentu Severoatlantického paktu dodržoval, dnes bychom nikomu nespílali, poznamenal.

Přijetím amerického zákona Patriot Act (2001) začalo podle Obrtela plíživé zotročování národů. Občané by si měli všímat nepoměru mezi vojenskými základnami USA mimo své území a vojenskými základnami Ruska mimo své území (přes sedm set amerických vs. tři ruské). Zde je odpověď, kde je nebezpečí. Věří, že v současné AČR a v policii působí další lidé, kteří »si myslí své a v případě ‚něčeho‘ by se zachovali dobře«. Takto odpověděl na otázku, zdali mají i jiní příslušníci ozbrojených složek podobné protiválečné smýšlení jako on.

Rozhodněme ve volbách!

Obrtel se nyní angažuje v nadstranické iniciativě Národní domobrana, jakési obdobě americké či švýcarské domobrany. Iniciativu Čs. vojáci v záloze proti válce vyvolané velením NATO opustil. Domobrana by mohla dle něho posloužit k ochraně veřejného pořádku v případě jakékoli nestability, blackoutu či silné vlny nelegálních imigrantů, též by vedla k výchově mládeže k brannosti apod.

Některé posluchače myšlenka domobrany zaujala, u jiných vyvolala otazníky. Člen sněmovního výboru pro obranu Stanislav Mackovík (KSČM) sice rozumí obavě občanů plynoucí z toho, že vláda v mnoha ohledech selhává, avšak své pochybnosti komentoval pro Haló noviny takto: »Nezpochybňuji občanské iniciativy, ale tak jako politiku mají dělat politici, zákony zákonodárci, tak o bezpečnost mají dbát složky určené k tomu zákonem. A pokud jsou občané zneklidněni bezpečnostní situací, musí to prokázat ve volbách a nevolit pravicové subjekty, které tuto situaci navozují,« dodal.

Účastníci diskuse, kteří zaplnili velkou zasedačku budovy v ulici Politických vězňů 9, kladli řadu otázek i přinášeli vlastní náměty, jak by se ČR mohla z NATO vymanit. KSČM jako jediná česká parlamentní strana má v programu požadavek zrušení NATO jako svůj dlouhodobý cíl a jako minimální cíl vystoupení ČR z vojenských struktur paktu, také revizi nepřijatelné praxe NATO z roku 1999, která obsahuje »právo preventivních úderů«, jak připomněl moderátor diskuse Václav Exner.

Výstup z NATO však znamená znát krok B - kde hledat jiné bezpečnostní ukotvení, podotkl Václav Novotný z OI Ne základnám. Komunisté je vidí v budování celoevropských bezpečnostních struktur na základě bezpečnosti celosvětové.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 100 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2016-03-02 20:44
Proti vytváření domobran, se, Přehodný, musíme zcela jasně postavit.
To opravdu není řešení. Nezabráníte totiž tomu, aby jejich členové
nezačali porušovat platné zákony a pak bude všechno špatně... RJ
kafrmi
2016-02-27 16:29
No do toho válečného spolku jsme vůbec, ale vůbec neměli lézt.
hajek.jiri51
2016-02-27 12:08
NATO jaksi pozapomíná na text článku 1 v ustanovující smlouvě.
Respektive ho karikuje. Nápad, aby se KSČM "nedržela"
zákonů? To snad nebylo míněno vážně. Co se týče počtů
příslušníků policie, je jich daleko víc, v přepočtu na počet
obyvatel, než třeba ve Finsku a jinde anebo za minulého režimu. Takže
tam asi problém nebude. Vycvičená a vybavená PS je ovšem pryč, a
díky stupidnímu očernění bez ohledu na specifika doby, asi
nenávratně.
Gartouzek
2016-02-26 18:51
NATO se navenek tváří mírumilovně, ale mírumilovné není. ... Kde je
záruka, že v rámci domobrany nedojde k legalizaci militarizace
radikálů?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.