Účastníci a účastnice tiskové konference u příležitosti MDŽ. Daniel Münich, Filip Pertold, Hana Hašková a Helena Skálová. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Veřejná podpora školek se vyplatí

Okamžité i dlouhodobé výdaje eráru na budování a provoz předškolních zařízení se jednoznačně společnosti vyplatí. Nejen v tom, že matky se mohou zapojit do práce a odvádějí daně a pojistné, ale také v sociální integraci, výchově a vzdělávání dětí, což se jim dostává právě v předškolních zařízeních. Stát by je měl všemi způsoby podporovat.

Takové jsou závěry studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu při akademickém pracovišti CERGE-EI, které byly představeny v úterý v Praze u příležitosti Mezinárodního dne žen. »Jsme již za vrcholem demografického růstu, došlo k vyrovnání nabídky míst ve školkách a poptávky po nich, ovšem jen na celonárodní, nikoli obecní úrovni. Přetrvávají místa, kde se děti do školky nedostanou tak, jak by rodiče potřebovali,« řekl jeden z trojice autorů Daniel Münich.

Autorský tým ve studii poměřoval okamžité náklady, jež představuje financování provozu veřejných mateřských škol (MŠ), okamžité výnosy spočívající ve výběru daní z příjmu fyzických osob (matek, které pracují) a v nižších výdajích na sociální dávky, dále pak sekundární (dlouhodobé) náklady, které tvoří např. vyšší objem úlev na dani pro pracující rodiče, perspektivně pro matky vyšší výplata penzí aj., a sekundární výnosy. Těmi jsou např. vyšší celoživotní výdělky a daňové odvody žen-matek, vyšší ochota mít děti a celkově lepší využití lidského kapitálu.

Po zvážení všech faktorů došli autoři k závěru, že čistý roční výnos veřejných rozpočtů z toho, že dítě je zařazeno do předškolního zařízení a rodič pracuje, činí v průměru 10 000 Kč. »Odhadli jsme, že je asi 50procentní pravděpodobnost, že žena půjde do práce, pokud vznikne jedno nové místo v MŠ,« uvedl Münich.

Rychlý návrat do práce

Současný trend je takový, že vyspělé země podporují rychlý návrat matek do pracovního procesu (mají-li o to ženy zájem). Proto je nezbytná státní podpora předškolních zařízení, a to i pro velmi malé děti, poznamenal další z autorů studie Filip Pertold. Výzkumy ukazují, že vysokopříjmové ženy mají více dětí, pokud jdou brzy po narození svých potomků do zaměstnání. »Ovšem jsme připraveni jako společnost na tuto diskusi?« položil výzkumník řečnickou otázku.

Státy, které mají vyšší dostupnost předškolních zařízení, vykazují vyšší plodnost, potvrdila Hana Hošková ze Sociologického ústavu AV ČR, »a také nižší chudobu žen,« podotkla. Místní nedostatek kapacit v MŠ se projevuje i v nižší zaměstnanosti žen s malými dětmi, v tomto se negativně odlišujeme od ostatních zemí EU. Socioložka též poukázala na to, že nejvíce z docházky do zařízení služeb péče o děti těží děti ze znevýhodněného prostředí.

Na otázku našeho listu, lze-li racionálně vysvětlit likvidaci předškolních zařízení u nás po roce 1989, odpověděl Münich: »Převládly myšlenky o okamžitých výnosech (např. z prodeje budov jeslí) nad dlouhodobými výnosy.« Hošková později pro Haló noviny doplnila, že se tehdy projevily i snahy o odmítání všeho, co představoval předlistopadový režim.

Pomůže i novela?

MŠMT připravilo novelu školského zákona zahrnující nárok na předškolní vzdělávání a zajištění místa ve školce od roku 2017 pro čtyřleté a od roku 2018 pro tříleté děti. »Výzvou do budoucna zůstává nárok na předškolní zařízení již pro děti dvouleté, který naplno umožní využívat flexibilní čerpání rodičovského příspěvku a sníží negativní dopady, které má dlouhodobé přerušení pracovní dráhy žen,« dodala ředitelka Gender Studies Helena Skálová. Poslankyně Marta Semelová (KSČM) souhlasí, ovšem pro dvouleté děti by měla být běžnými jeselská zařízení, nikoli MŠ. Zásadně je pro povinný poslední ročník MŠ před nástupem do základní školy, aby všechny děti měly stejnou startovací čáru, zdůraznila pro Haló noviny.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 14 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.