V menších obcích se přes všechnu snahu dostupnost služeb zhoršuje.

Najde si projekt Pošta Partner cestu do obcí?

Život v malých obcích má nesporně řadu výhod, ovšem přináší i některé starosti, které obyvatelé měst neznají. Systém střediskových obcí vzal za své již před čtvrtstoletím, a s ním i snaha přiblížit lidem na vesnicích služby na městské úrovni. Nejdříve začaly mizet samoobsluhy Jednoty (obvykle postavené v Akci Z), pak osiřela zdravotnická střediska (často také vybudovaná místními občany), nyní, jak se zdá, jsou na řadě pošty. Nelze sice přehlédnout snahu zajistit poštovní služby alespoň v nějak transformované podobě, ale poštovní úřad je holt poštovní úřad…

Jak to vidí starostové…

Česká pošta, s. p., uzavřela svou pobočku v obci Třebeň ke dni 12. 11. 2010 po dlouhých jednáních mezi obcí a ČP (písemné doklady o jednáních mám od 19. 11. 2008) i přes nesouhlas obce. Zdůvodnila to personálními problémy a uzavření pobočky prezentovala jako dočasné. Do dnešního dne je pobočka uzavřená. Dne 18. 11. 2015 nabídla ČP obci změnu způsobu obsluhy, tzv. projekt Pošta Partner, kdy by služby pošty zajišťovala obec nebo třetí osoba, což jsem odmítl s tím, že od toho obec není a personálně to nejsme schopni zajistit. Bohužel, po tak dlouhé době si už občané na mobilní doručování zvykli. Takže obec se již pomalu smířila s tím, že pošta zde nebude. Víc by nás zajímalo, jak dalece je ještě ČP státním podnikem.

Antonín Kalina, starosta obce Třebeň


Naše obec neměla a nemá poštovní pobočku. Jsme závislí na pobočce v Panenském Týnci či Lounech. Víme, že obec Smolnice převzala pod svou správu pobočku pošty a mají prý dobré zkušenosti. Moje informace není k vámi dotazované věci. Přesto mi dovolte seznámit vás s problematikou využívání autopošty. Pokud byste někdy psali o problémech pošty jako celku, pokusím se sdělit některé zkušenosti z naší obce. První je věc personálního obsazení. Proč se na poště, myslím autopoště, tak často střídají doručovatelky. Vedení pošty je doslova a do písmene prohání zoufalým způsobem. Mají obrovský rajon a často se stává, že doručí zásilku do jiného domu. Bývá velmi těžké najít řešení. Vedení těmto doručovatelkám zakazuje, aby převzaly od důchodců a starých občanů třeba dopis, který by mohly za ně podat. Ony by to rády ale udělaly. Jsou však za tu svou ochotu napadány. Do nedávné doby byly doručovatelky nuceny prodávat všechno možné a doslova prosily, abychom si od nich něco koupili, jinak že budou kráceny na odměnách. Pošta jako celek je státní podnik. Co dělá náš stát a naše vláda? Proč toto pan ministr nezakáže? Až budete někdy připravovat něco na mnou popsané téma, pokuste se i naše zkušenosti (věřím, že nejen naše) použít. Je to totiž hrozné. Jak máme vytvářet na malých vesnicích prostor pro život? Není práce, není dopravní spojení za prací. Zájemci o práci, kteří by byli ochotni dojíždět, jsou mnohdy nepřijati jen proto, že musí dojíždět. Je toho více, ale asi jsou vám některé popsané problémy známé.

Josef Novotný, neuvolněný starosta skupiny malých obcí Toužetín


Rád přispěji i to málo co vím, tj. jednak o čem jsme v souvislosti s tímto tématem jednali se zástupcem České pošty, dále pak stanovisko zastupitelstva obce Lipník.

To po informacích o projektu Pošta Partner nesouhlasí s likvidací toho, co zde bylo vytvořeno. Nejde pouze o »vymoženost« v poskytování služeb v obci, ale i materiální zabezpečení. Poštovní úřad vybudovaný v budově spolu s obecním úřadem má nejen prostornou místnost pro klienty, ale i dostatečně velký vlastní provozní prostor uzavřený bezpečnostními skly. Dále pokladnu s bezpečnostním zajištěním proti vyloupení několikerým zabezpečovacím zařízením.

Má vlastní sociální zařízení, které mohou použít i přespolní klienti. Z hlediska rentability provozu jsou zde spádově přiřazeny vesnice v okolí a provoz je časově zkrácen na menší počet provozních hodin. I to je však přijatelnější než provoz omezený ve službách, ke kterému by zákonitě docházelo, myslím pouze na úkony předávání zásilek, např. v místě obecní prodejny. Nedokážu si představit, jak dlouho a v jakých částkách by prodavačka za pultem dokázala řešit peněžní transakce. Víc to rozebírat nechci, protože mne to strašně nadzvedává. Připadá mi to jako absolutní neprofesionalita anebo snaha zlikvidovat i to málo dobré, co ještě zbylo, abychom za deset let, až se někdo zase napakuje, to zase ze státních peněz zachraňovali. Tak, jak to je s OKD. Kde jsem byl jako majitel privatizovaných akcií také účastníkem dobové frašky pod názvem »privatizace«. Proč provozům, které slouží lidem, nepomoci ze státního dřív, než je vše vzhůru nohama? Stálo by to určitě míň. Snaží se zde přesunout finanční účast na obce. My jsme schopni pomoci s některými náklady, co se týká provozu stavby, ale za cenu udržení profesionálního, zavedeného vedení poštovní pobočky. Náklady na provoz PC techniky a IT služby by měly být hrazeny Českou poštou v rámci nějakého balíčku.

Po jednání  se zástupcem České pošty, manažerem obvodu Znojmo, panem Vítězslavem Krejčím, kde byl starosta-zástupce obce seznámen s podmínkami provozování třetí osobou, parametry Pošty Partner a ostatní s tím souvisejícím, bylo závěrem zapsáno stanovisko. Výše uvedené bylo předáno jako informace starostovi obce Lipník. Zastupitelstvo projednalo předchozí informace o projektu se závěrem, že nenachází možnost uplatnění provozu Pošta Partner na obecním úřadu a po úvaze ani v místních provozovnách obce.

Obec navrhuje dále provozovat poštovní služby ve stávající provozovně. Jako účastník jednání obec požaduje znát náklady na provozování pošty v Lipníku. Věříme, že pouze ve stávajícím provozu mohou být poskytovány plnohodnotné poštovní služby.

Skončil bych tím, že nevíme, zda naše stanovisko pomůže zachovat stávající stav. V případě nutnosti jsme přístupni i dalšímu hledání řešení. Prioritně však při zachování poštovního úřadu ve stávajících prostorách a kvalitách.

Mirek Svoboda, starosta Lipníku


Otázka uzavření pobočky pošty se nás před několika lety týkala. Jsem přesvědčen, že nás brzy znovu osloví a budou chtít pobočku uzavřít.

J. Gangur - starosta obce Jívka na Trutnovsku


…a jak Česká pošta

O vyjádření a aktuální informace o projektu Pošta Partner jsme požádali mluvčího České pošty Matyáše Vitíka. Jak uvedl, projekt Pošta Partner počítá s přeměnou pošt na Pošty Partner zejména v menších obcích. Ty jsou v dané lokalitě důležité i s ohledem na životní standard v obcích, kdy pošty plní i sociální roli v obci.

Česká pošta počítá s převodem 2500 poboček z celkového počtu 3200 poboček na Pošty Partner do roku 2025. Revidovaný projekt Pošta Partner byl vládou vzat na vědomí 22. 4. 2015 a do konce roku 2015 byl v plánu převod cca 60 poboček na Pošty Partner.

Počet Pošt Partner k 22. dubnu 2015, kdy vláda vzala na vědomí materiál o revidovaném projektu Pošta Partner, byl 57. Ke konci roku 2015 bylo »zasmluvněných« celkem 129 Pošt Partner, z toho reálně fungujících Pošt Partner bylo 90. »Za loňský rok jsme zasmluvnili 72 partnerů, co převýšilo náš plán. Aktuální seznam Pošt Partner naleznete na webu České pošty www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/zakaznicke-vystupy. V projektu budeme pokračovat a rozšířili jsme ho o nové doplňkové služby, např. dobíjení mobilů, podání daňové složenky pro daň z nemovitosti nebo prodej losů,« sdělil Vitík Haló novinám.

S ohledem na probíhající jednání jak s obcemi, tak se soukromníky nemůžeme blíže specifikovat lokality, kterých se přeměna týká. Potenciálními smluvními partnery jsou jak obce, tak soukromníci. Záleží vždy na konkrétním případě, jedná se o dvoustranné, rovnocenné jednání, uvedl Vitík.

»Zájemcům o provozování Pošty Partner podle něho přináší revidovaný projekt vyšší finanční motivaci, např. v podobě bonusů za rozšíření hodin pro veřejnost. Snížily se také sankce za nedodržení podmínek. Jak již vyplývá z výše uvedeného, Česká pošta nebude uzavírat své pobočky a podle dosavadních zkušeností z jednání s obcemi a soukromníky je o provozování Pošt Partner zájem,« připomněl Vitík.

»První rok revidovaného projektu Pošta Partner předčil naše očekávání, kdy jsme se dohodli na spolupráci s více partnery, než jaký byl původní plán. Při realizaci projektu postupujeme od menších obcí, sami se nám hlásí starostové či soukromníci, kteří chtějí Pošty Partner provozovat,« řekl Vitík. Z pohledu občanů je podle něho jednou z největších výhod projektu pružnost otevírací doby, kdy obce, případně soukromníci sami určují rozsah hodin pro veřejnost, který nesmí klesnout pod naše požadované minimum. Tato flexibilita provozovatelům umožňuje reagovat na konkrétní podmínky a zvyklosti v dané obci.

»Jsme rádi, že se projektu daří a je o něho zájem. Plán pro letošek je 200 nových smluv s externími stranami na provozování Pošty Partner. Další informace jsou uvedeny na webu www.partnercp.cz,« uzavřel Vitík.

Jiří NUSSBERGER

FOTO – autor a archiv


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 6 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.