FOTO - pixabay.com

Domácí násilí nás stojí miliardy

Náklady spojené s řešením zdravotních následků domácího násilí v České republice, tak jak to uvádějí výsledky rozsáhlého průzkumu, se blíží dvěma miliardám korun ročně. Tolik prostředků vynaloží veřejné rozpočty. K tomu ještě připočítejme utrpení a strádání samotných obětí, které těžko lze převést na peníze.

Informace padly na konferenci s mezinárodní účastí na téma Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví, kterou v Praze uspořádala o. p. s. proFem pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera (ČSSD).

Průzkum, jehož výsledky vyčíslují finanční dopady zranění a chronických následků domácího násilí (DN) ve zdravotnickém sektoru v roce 2014, probíhal formou osobního dotazování celkem 3058 žen v celé ČR. Zpracovala jej agentura Mind Bridge Consulting.

Z průzkumu vyplynulo, že 27,7 % dotázaných žen starších 18 let zažilo v průběhu života DN v partnerském vztahu; téměř třetina z těchto žen musela v důsledku DN v partnerském vztahu vyhledat lékařskou péči. Náklady veřejného zdravotního pojištění v 2014 na ošetření a léčbu žen, které prožily DN, činily odhadem přibližně 1,85 miliardy Kč. Z toho nejvíce nákladů vynaložila VZP, a to částku přibližně 1,241 mld. korun. Dalších 215 milionů korun pak musely zaplatit ještě samy oběti DN.

Téměř čtvrtina žen, které zažily ve vztahu DN, lékařskou péči nevyhledala, i když ji v důsledku DN vyhledat potřebovala. Ve 45,2 % případů partnerského DN byly svědky děti. K fyzickému zranění dítěte během DN partnerů došlo u 2,9 % případů.

»Domácí násilí stále představuje závažný problém… Čísla, která konference představuje, jsou varující a my musíme hledat účinné cesty, jak domácímu násilí a jeho dopadům čelit,« řekl Dienstbier.

Ředitelka pořádající organizace proFem Jitka Poláková uvedla: »V České republice nejsou vedeny statistiky obětí DN, které vyhledaly lékařské ošetření. Provedený průzkum je tak prvním krokem k tomu, aby upozornil na nutnost sběru těchto dat. Je potřeba vést komplexní statistiky ze strany zdravotních pojišťoven, statistiky vyhodnocovat a s výsledky dále pracovat. Pro nastavení vhodných preventivních opatření musíme sledovat počet pacientek a pacientů, u kterých bylo příčinou zdravotních problémů DN, jaké zdravotní následky se u nich objevovaly a jaká léčba jim byla poskytnuta.«

Na konferenci zazněla konkrétní doporučení v oblasti zdravotnictví: systematické vzdělávání zdravotnického personálu v problematice DN; zajištění dostupné psychoterapie a odborné psychologické a psychiatrické pomoci hrazené ze zdravotního pojištění pro osoby, které zažily či zažívají DN. Byla zmíněna potřeba zaznamenání podrobné dokumentace zranění, u kterých je podezření, či jistota, že vznikly v důsledku DN.

(za, mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 4 hlasy.

(za, mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Gartouzek
2016-06-06 23:51
Někdy mám dojem, že nám vládnou Kocourkovští občané. Domácí
násilí nás stojí miliardy? A k tomu je potřeba přičíst náklady na
výdaje související s násilím mimo domov. Také přičíst ekonomické
ztráty způsobené pracovním násilím. Kolik by asi stála jednoduchá
vtipná osvětová kampaň o zákonitosti, že velmi liberální výchova,
nebo naopak nepřiměřeně tvrdá výchova dětí v rodině vede k rozvoji
zvýšených sklonů ke zlostnosti, k násilí; že agresivní chování
lidí je sice v přirozenosti člověka, ale zvýšené agresivní
chování bývá důsledkem hlavně výchovných chyb a ke zvýšené
agresivitě přispívá zvýšený stres a zbytečné mezilidské konflikty
způsobené nízkou sociální vyzrálostí. Bohužel, veřejnost i
politici upírají pozornost na potlačování násilí pomocí trestního
zákona. Když do násilníka vjede zlost, tak oběť neochrání žádný
zákon. Existují velmi dobré odborné články o tom, jak zvládat
vlastní zlost i o tom, jak preventivně poznávat potlačovanou zlost u
druhých a jak zvládat konflikt se zlostnou osobou. Proč není
společenský zájem investovat pár milionů do takové osvětové
kampaně? Raději stále tratit víc a víc miliard, než vynaložit pár
milionů na kampaň?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.