FOTO - Pixabay

Domácí násilí nás stojí miliardy

Náklady spojené s řešením zdravotních následků domácího násilí v České republice, tak jak to uvádějí výsledky rozsáhlého průzkumu, se blíží dvěma miliardám korun ročně. Tolik prostředků vynaloží veřejné rozpočty. K tomu ještě připočítejme utrpení a strádání samotných obětí, které těžko lze převést na peníze.

Informace padly v minulém týdnu na konferenci s mezinárodní účastí na téma Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví, kterou v Praze uspořádala o. p. s. proFem pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera (ČSSD).

Průzkum, jehož výsledky vyčíslují finanční dopady zranění a chronických následků domácího násilí (DN) ve zdravotnickém sektoru v roce 2014, probíhal formou osobního dotazování celkem 3058 žen v celé ČR. Zpracovala jej agentura Mind Bridge Consulting.

Z průzkumu vyplynulo, že 27,7 % dotázaných žen starších 18 let zažilo v průběhu života DN v partnerském vztahu; téměř třetina z těchto žen musela v důsledku DN v partnerském vztahu vyhledat lékařskou péči. Náklady veřejného zdravotního pojištění v 2014 na ošetření a léčbu žen, které prožily DN, činily odhadem přibližně 1,85 miliardy Kč. Z toho nejvíce nákladů vynaložila VZP, a to částku přibližně 1,241 mld. korun. Dalších 215 milionů korun pak musely zaplatit ještě samy oběti DN.

Téměř čtvrtina žen, které zažily ve vztahu DN, lékařskou péči nevyhledala, i když ji v důsledku DN vyhledat potřebovala. Ve 45,2 % případů partnerského DN byly svědky děti. K fyzickému zranění dítěte během DN partnerů došlo u 2,9 % případů.

»Domácí násilí stále představuje závažný problém… Čísla, která konference představuje, jsou varující a my musíme hledat účinné cesty, jak domácímu násilí a jeho dopadům čelit,« řekl Dienstbier.

Ředitelka pořádající organizace proFem Jitka Poláková uvedla: »V České republice nejsou vedeny statistiky obětí DN, které vyhledaly lékařské ošetření. Provedený průzkum je tak prvním krokem k tomu, aby upozornil na nutnost sběru těchto dat. Je potřeba vést komplexní statistiky ze strany zdravotních pojišťoven, statistiky vyhodnocovat a s výsledky dále pracovat. Pro nastavení vhodných preventivních opatření musíme sledovat počet pacientek a pacientů, u kterých bylo příčinou zdravotních problémů DN, jaké zdravotní následky se u nich objevovaly a jaká léčba jim byla poskytnuta.«

Na konferenci zazněla konkrétní doporučení v oblasti zdravotnictví: systematické vzdělávání zdravotnického personálu v problematice DN; zajištění dostupné psychoterapie a odborné psychologické a psychiatrické pomoci hrazené ze zdravotního pojištění pro osoby, které zažily či zažívají DN. Byla zmíněna potřeba zaznamenání podrobné dokumentace zranění, u kterých je podezření, či jistota, že vznikly v důsledku DN.

(za, mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 3 hlasy.

(za, mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Gartouzek
2016-06-09 09:50
"Musíme hledat účinné cesty, jak domácímu násilí a jeho
dopadům čelit." To již beru jako alibistickou frázi politiků.
Kdyby politici měli opravdový zájem hledat účinné cesty, tak by si
sami co nejvíce prostudovali i psychologickou literaturu o příčinách
násilnického chování a zákonitě by přišli s účinnějšími
cestami. Proč by to však dělali, že? "Musíme hledat...", tak
proč nehledají? Má to dělat ten druhý? Kdo je ten druhý?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.