Jana Valenová na Kongresu žen (druhá zprava). FOTO - Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Opravdové příčiny nedostatku zdravotních sester

Nedostatek zdravotních sester, stejně jako nedostatek lékařů, je v poslední době často skloňované téma. Příčin nedostatku sester je mnoho a sestry scházely českému zdravotnictví v každém období. V poslední době se však příčiny hledají zejména v systému vzdělávání sester.

Kvalifikační průprava pro výkon profese všeobecných sester je stanovena směrnicí o uznávání kvalifikací v rámci EU a posunula se ze středoškolského vzdělávání na terciální úroveň, tedy minimálně na tři roky vysokoškolského studia, avšak kde vysokoškolskému vzdělání ve většině případů předchází i studium na střední zdravotnické škole.

Dle mého názoru nedostatek sester v žádném případě nesouvisí s přesunutím jejich vzdělávání na vysoké školy. Středoškolské studium všeobecně za několik desetiletí velmi upadlo ve všech oborech. Logickým vyústěním této situace je přesun vzdělávání takto odpovědného povolání sester na vyšší stupeň studia. Je třeba si uvědomit, že sestra v nemocnici je v kontaktu s pacientem podstatně delší dobu než lékař, a na její kvalifikaci tak závisí správné posouzení případných změn zdravotního stavu pacienta. Rychle rostoucí medicína se stále více specializovanými pracovišti kvalifikované pracovníky potřebuje.

Sama jsem nedávno bezmála jeden rok vykonávala profesi všeobecné zdravotní sestry v Německu v tamním hospicu a penzionu pro seniory. Německo je jediný stát EU, který neuvedl dosud v platnost požadavek na vysokoškolské vzdělání sester. Důkaz, že nedostatek stavu sester nesouvisí s povinností jejich vzdělávání na vysokých školách, je ten, že v Německu je téměř nejvyšší nedostatek sester v celé Evropě.

Nutné jsou kompetence

Co tedy pomůže k navýšení počtu sester v nemocnicích a k stabilizaci stavu? Opomíjeným faktem je v každém případě otázka státem stanovených kompetencí pro nelékařské zdravotnické profese. Zdravotní systém si ani po deseti letech nezvykl na to, že máme sestry různých vzdělanostních úrovní a různých specializací, ze kterých mají vyplynout i různé kompetence, míra zodpovědnosti a platové zařazení. Místo toho, abychom měli v nemocnicích všechny stupně zdravotníků, tzn. pomocný personál (sanitáři), nižší (ošetřovatelé), střední (zdravotničtí asistenti), vyšší (všeobecné sestry s titulem DiS.) a vysokoškolsky vzdělaný (Bc., Mgr.) s různou specializací, tak na odděleních pracují pouze sanitáři a všeobecné sestry. Není mi jasné, proč stejnou náplň práce, kupříkladu na JIP, odvádí zdravotnický asistent a vysoce specializovaná a kvalifikovaná magistersky vzdělaná sestra. Jsem přesvědčena, že i tento fakt je důvodem pro odchod velkého počtu našich sester do zahraničí. V propracovaném zdravotním systému ve Švýcarsku kupříkladu anesteziologická sestra zcela nahradí lékaře anesteziologa se všemi právy a povinnostmi. Sestry v mnoha zemích vyšetřují pacienta, stanovují diagnózy, předepisují léky a navrhují ve spolupráci s lékařem další postupy léčby. Samozřejmě, pomocné ošetřovatelské práce převezme nižší zdravotnický personál a sestry se tak věnují pouze odborné, náležitě finančně ohodnocené práci.

Velkým problémem českého zdravotnictví je nedostatek pomocného ošetřovatelského personálu v nemocnicích. Veškerá odborná i neodborná práce leží na bedrech zdravotních sester. Důsledkem jsou přetěžované sestry, které trpí syndromem vyhoření a houfně mizí z našeho zdravotnictví.

Nízké finanční ohodnocení této profese nemusím ani zdůrazňovat. Sestry zastupují několik profesí, na jejich výši platu se to však neodráží. Významným faktorem je prestiž profese sestry. Část veřejnosti pod vlivem zkreslených zobrazení v českých seriálech, filmech a všeobecně médiích vnímá sestry jako prostoduché služky, jejichž náplní práce je převážně stlaní postelí a vynášení mís. Takto urážlivý obraz sestry však opět vyhání sestry ze zdravotnictví do zcela jiných oborů s lepší prestiží, nižší mírou zodpovědnosti a menším fyzickým a psychickým vypětím.

Jana VALENOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 43 hlasů.

Jana VALENOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Gartouzek
2016-06-09 09:35
Opravdové příčiny nedostatku zdravotních sester? Stačí se
poohlédnout po internetu, obraz vypadá pak jinak, než jaký vytváří
tento článek. Peníze ani kvalifikace není hlavní příčinou fluktuace
zdravotních sester. Velkou roli zde hraje stres a přetíženost, což
vede ke špatnému pracovnímu klimatu, neshodám s lékaři i neshodám
mezi lékaři. Stres se negativně projevuje i rodinných vztazích. To
osobně považuji za hlavní příčinu, proč mnoho zdravotních sester
mění místa a nakonec odchází ze zdravotnictví. Ano, nízké platy zde
také hrají roli, avšak podrobným sociologickým průzkumem pravých
příčin fluktuace se ukáže, že v globálu peníze nejsou na prním
místě. Na prvním místě jsou špatné mezilidské vztahy na
pracovištích. V minulosti na odděleních v nemocnici pracovaly
zdravotní sestra takřka se stejným vzděláním a mnohem více držely
pohromadě. Dobrý kolektiv sester dovede podržet kolegyni v nesnázích.
Tím, že nyní na jednom oddělení jsou různé kvalifikace zdravotních
sester s rozdílnými pracovními náplněmi (dle mého názoru) to vede ke
kastovnictví, nejednotnosti kolektivu, ke konfliktům a tím k
nespokojenosti s práci. K řešení problému s nedostatkem zdravotních
sester by měli být přizváni sociologové a psychologové. Na internetu
jsou i zajímavé studie, které politici ignorují a zabývají se pouze
formálními položkami jako je kvalifikace a platy. Ve zdravotnictví
pracuje mnoho vysokoškolsty vzdělaných osob, proto nechápu, že ve
zdravotnictví nedovedou využívat poradenské firmy, které dovedou
dotazníky a rozhovory odhalovat pravé příčiny fluktuací, dovedou
monitorovat úroveň pracovního, organizačního i sociálního
prostředí. Také se zabývají na vysoké úrovni vytvářením týmově
pracujících kolektivů. Pro zdravotní sestry odcházející ze
zdravotnictví pracovat jinam je mnohem snazší uvádět jako příčinu
odchodu nízký plat. Nemusí nic k tomu dodávat. Kdyby uváděly jako
příčinu špatné mezilidské vztahy, tak by si odchod hodně
komplikovaly. V nemocnicích najdete i dobré kolektivy.
hajek.jiri51
2016-06-09 08:56
Příčinou je hlavně rozdílná výkonost ekonomik, a tedy rozdílná
výše mezd spojená s volným pohybem pracovních sil, což způsobuje
"sací efekt" silnějších ekonomik. Zabránit se tomu dá snad
jen legislativně, kdy absolventi bezplatného vzdělávání budou
vázáni odpracovat určitý počet let v tom státě, který jim toto
studium umožnil (Zaplatil). Tato legislativa by, ideálně, měla být z
úrovně Bruselu, zavazná pro všechny členské státy EÚ. Umělé
platové zvýhodnění (ale ani nedocenění) není systémové řešení.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.