Jana Hodurová (vlevo), Hynek Kmoníček a Miluše Horská

Mírotvorkyně Suttnerová stále fascinuje

Každá válka je sémě pro další válku, psala před více než sto lety Berta von Suttnerová (1843-1914), první ženská nositelka Nobelovy ceny míru (1905). Na tuto mimořádnou ženu a její odkaz poukázala místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (nestr.), jež ve spolupráci se Soroptimist klubem Praha uspořádala v pražském Kolovratském paláci seminář.

Horská přiznala, že je osobností a dílem Suttnerové fascinována, i když ne všechny myšlenky Suttnerové, pocházející po linii otce z rodu Kinských, byly uskutečnitelné – zvláště v době, ve které žila. Horská ocenila její apely na mocné své doby a snahy o založení mírových společností. To, jak naléhavé byly její prosby, ukázala první a druhá světová válka, poznamenala místopředsedkyně Senátu.

Život a dílo první mírové nobelistky přiblížila Jana Hodurová, předsedkyně společnosti, která nese jméno Berty Suttnerové ve svém názvu. Náš list se Suttnerové věnoval podrobně před dvěma lety, kdy jsme vzpomněli sté výročí jejího úmrtí. Janu Hodurovou odkaz pražské rodačky a obránkyně humanistických idejí Suttnerové oslovil již koncem osmdesátých let, kdy měla možnost si v rámci svého vědeckého výzkumu prostudovat její písemný fond uložený v archivu OSN v Ženevě. Suttnerová asi inspirovala podnikatele Alfréda Nobela k založení ceny pro ty, kteří se zaslouží o prospěch lidstva, včetně mírového úsilí. »Suttnerová pochopila, že o válce a míru se musí více než jen mluvit – je nutné věci vysvětlovat,« přiblížila její myšlenkový odkaz Hodurová. Suttnerová je pro ni vzorem průkopnice, odvážné ženy, která věděla, že šíření míru souvisí se vzděláváním lidí.

Účastníci a účastnice semináře

Měla neobyčejnou odvahu překračovat hranice své doby, sdělil svůj pohled na Suttnerovou publicista Jan Fingerland. Ředitel Zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Hynek Kmoníček zasadil osobnost a dílo Suttnerové do současného globálního světa, v němž se střetávají dle něho postoje snílků (k nimž řadí i Suttnerovou) a realistů. Její myšlenky označil jako »hezký sen« předznamenávající 20. století. Ovšem i Kmoníčka zaujala smělost aktivit Suttnerové. Domnívá se, že právě o jejím životě by mohl být v mezinárodní koprodukci natočen zajímavý film. K Suttnerové se totiž hlásí Češi i Rakušané a vůbec německy mluvící národy, takže peníze pro film by se mohly najít…

»To nejdůležitější, co se ve 20. století posunulo, je role mužů a žen,« zmínil Kmoníček, který poukázal, podobně jako Horská, na to, že se Suttnerová zasazovala také za práva žen. V té souvislosti zopakoval, že on vidí tři pilíře evropsko-americké společnosti v rovnosti mužů a žen, odluce církve od státu a rovnosti náboženství. »To jsou tři podmínky pro každého příchozího do Evropy,« dodal aktualizačně s ohledem na migrační vlnu.

Na semináři se rozvinula diskuse o pacifismu, o tom, kde jsou současné globální hrozby. »Chybí nám státní narativ, o čem je ‚experiment ČR‘, experiment západních Slovanů, kteří žijí mezi Ruskem, a Německem,« řekl provokativně Kmoníček. Zpravodajka našeho listu poznamenala, že odkaz Suttnerové by měl být spatřován v nutnosti předcházet sporům a v válkám, což se například zrealizovalo ve znění Charty OSN (1945), a ve výchově lidí k míru. To se dnes neděje a naopak se společností šíří válečnická rétorika mnohých politiků, veřejných činitelů a médií.

Zřejmě ne náhodou se seminář Slavné ženy minulosti – Berta von Suttner konal v těchto dnech, neboť u data narození Suttnerové, jež byla i spisovatelkou a novinářkou, můžeme číst 9. červen, u data úmrtí 21. červen.

Co je to Soroptimist klub Praha?

Podle zdrojů poskytnutých pořadateli semináře se jedná o součást největší světové ženské organizace Soroptimist International, jež má více než 80 000 členek ve 130 zemích. Soroptimist International podporuje mezinárodní spolupráci, přátelství, usiluje o zlepšení kvality života žen a dívek, a to zejména umožněním přístupu ke vzdělání a obživě. Má přímý vstup do OSN, je zastoupena v UNESCO a jiných mezinárodních organizacích a institucích, například v Radě Evropy.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 11 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.