FOTO - archiv

Budování dálnic je tvrdým oříškem

Jak se v naší republice stavějí dálnice? S touto otázkou jsme se obrátili na zastupitele v několika krajích. Odpovědi lze shrnout do jediného slova: těžko. Situaci komplikují militantní ochránci životního prostředí i občané, kteří prostě jen nechtějí mít novou dálnici za humny. Na druhé straně stejná dálnice znamená radikální zlepšení ovzduší i bezpečnosti pro obyvatele obcí, sužovaných kamionovou dopravou. A teď, babo, raď...

Dálnice D52 vzniká od 60. let

Brno - Rajhrad - Pohořelice - Mikulov - státní hranice ČR/Rakousko

Počátek je v 60. letech, kdy vzhledem k rostoucí dopravě byla definována nová dálniční síť a ve výhledu se začalo počítat s výstavbou dálnice D52 Brno - Rakousko zčásti ve stopě tzv. »německé dálnice«.

V 70. letech minulého století probíhala výstavba čtyř až šestipruhové silnice mezi dálnicí D1 a Rajhradem, pouze 3,5 km dlouhá část je dnes označena značkou Silnice pro motorová vozidla, zbytek je veden v intravilánu města Brna částečně s tramvajovou tratí ve středním dělícím pásu, je zde maximální povolená rychlost 80 km/h. V současné době zde probíhá celková rekonstrukce.

Ke schválení stavby rychlostní silnice R52 došlo usnesením vlády ČSSR č. 24 ze dne 29. ledna 1987, o rozvoji dálniční sítě do roku 1995.

V letech 1992 až 1996 proběhla výstavba dvou staveb Rajhrad - Pohořelice a Pohořelice-obchvat, které částečně využily těleso »německé dálnice« v délce 6 km. Spolu se zprovozněným byl již označen značkou Silnice pro motorová vozidla i úsek Modřice - Pohořelice (3,5 km).

V roce 1999 proběhla jednání ve Valticích mezi českou a rakouskou stranou. Česká strana prosazovala vedení na Nový Přerov, zatímco rakouská strana vedení na Mikulov. Rakouský parlament schválil novelu silničního zákona, která obsahovala vedení dálnice A5 v trase Eibesbrunn – Schrick – Poysbrunn - Drasenhofen/Mikulov a byla znovu schválena v aktualizaci z března 2002.

Od ledna 2003 probíhal proces EIA, který 15. května 2005 skončil vydáním souhlasného stanoviska MŽP ČR pro variantu 1x vedoucí převážně v trase současné silnice I/52.

V lednu 2009 byla podepsána mezivládní dohoda o propojení české rychlostní silnice R52 s rakouskou dálnicí A5 na hraničním přechodu Mikulov - Drasenhofen.

Na základě novely zák. 268/2015, kterým se novelizoval zák. 13/1997 Sb. s účinností od 1. ledna 2016, byla rychlostní silnice R52 Brno - Rakousko přeřazena do dálniční sítě jako dálnice D52.

Úsek Pohořelice - státní hranice

V únoru 2001 HBH Projekt zpracoval Vyhledávací studii, která obsahovala pět možných variant vedení R52. V lednu 2004 byla zveřejněna dokumentace EIA, která nově obsahovala variantu 1x lišící se ve vedení před Novomlýnskou nádrží. Varianta 4 byla vypuštěna na základě dohody s rakouskou stranou, která požadovala zachování společného hraničního přechodu u Mikulova. Nejlépe byla hodnocena podle dokumentace EIA varianta 1x a nejhůře varianta 2. Dne 14. dubna 2005 se uskutečnilo veřejné projednání, 15. května 2005 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP ČR pro variantu 1x.

Náš klub jihomoravských zastupitelů KSČM podporuje dokončení dálnice D52 v co nejkratší lhůtě. Varianta přes Novomlýnské nádrže se nám jeví jako nejvýhodnější a ekologicky nejpřijatelnější. Domníváme se, že plynulost dopravy na D52 bude pro ekologický systém CHKO Pálava (po jehož okraji probíhá) daleko přijatelnější než kumulace dopravy při přechodu z čtyřproudových komunikací na komunikaci dvojproudovou. Nehledě na nutnost zkapacitnění komunikace D52 z důvodů rozvoje území v okolí Pasohlávek. Otázky řešení zásadních infrastrukturálních prvků by měly být v kompetenci odborných institucí, nikoliv pod vlivem mnohdy exhibicionistických, náhodně či účelově vznikajících sdružení aktivistů vznášejících do problematiky chaos bez uceleného komplexního hodnocení problémů.

Zdeněk KOUDELKA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 6 hlasů.

Zdeněk KOUDELKA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.