ILUSTRAČNÍ FOTO - archiv

Nové posudky EIA mohou stavby zdržet až o dva roky

Na území Ústeckého kraje se nacházejí tři klíčové komunikace, které jsou ve správě ŘSD – respektive státu. Jsou to dálnice D8 (Praha – Ústí nad Labem – Drážďany) a D7 (Praha – Chomutov – Chemnitz) a silnice I/13, která propojuje Ústecký kraj s Libereckým a Karlovarským. Je zde také D6, která je ovšem na našem území takřka dokončena, sdělil Haló novinám radní Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Komínek (KSČM).

Dálnice D8

Je to bezesporu nejdéle se stavějící dálnice v ČR. Dá se říci, že se na této stavbě tzv. ekologičtí aktivisti »vyřádili« více než kde jinde. Současný chybějící úsek vede koridorem, který je kompromisem mezi požadavky všech zainteresovaných stran.

»Můžeme říci, že dálnice možná nebyla dobře připravena a nebyla úplně dobře provedena představební příprava, ale to, co stavbu skutečně zdržovalo, byly nekonečné soudní spory s různými ekologickými aktivisty, kteří napadli výstavbu dálnice. Ta bez toho mohla být už dávno hotová,« řekl Komínek. Podotkl, že na rozdíl od západních zemí, kde se po ukončení připomínkového řízení může stavět, u nás může v průběhu stavby kdokoli do toho procesu vstoupit a zdržet výstavbu, což se podle něj stalo i v případě D8.

Jedním z posledních dokončených nejdelších úseků je 0807 Trmice – státní hranice. Po otevření došlo k velmi významnému zrychlení propojky z Ústí nad Labem do Drážďan.

Pokud jde o úsek 0805 Lovosice – Řehlovice, stavba čtyřpruhu v kategorii D 27,5 se dvěma tunely – Prackovice (270 m) a Radejčín (620 m) byla zpožděna zejména z důvodu střetů s ochránci přírody, kteří nesouhlasili s navrženou trasou přes CHKO České středohoří.

Práce na dokončení úseku v současné době intenzivně probíhají, opakovaně byl přislíben i na úrovni ministra dopravy termín zprovoznění v prosinci roku 2016. Dokončením této části dojde ke zprovoznění dálnice D8 v celém úseku Praha – státní hranice se SRN.

Dálnice D7 (dříve silnice I/7)

Je realizována postupná přestavba na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7 v kategorii R 25,5 od Slaného po Chomutov. Vzhledem ke složitému horskému terénu v území od Chomutova přes Křimov po Horu svatého Šebestiána a neúměrně vysokým nákladům na vybudování rychlostní komunikace v tomto úseku, byla zde přeložka silnice I/7 vybudována v minulých letech jako dvoupruhová silnice v kategorii S 11,5 se stoupacími pruhy a pruhy pro klesání. Obchvat Hory Svatého Šebestiána a napojení na státní hranici je plánován v dvoupruhovém provedení. V Ústeckém kraji je v různé fázi přípravy pět úseků D7.

Za předpokladu bezproblémového průběhu přípravy a realizace staveb je tudíž dokončení všech úseků tahu D7 (dříve R7) plánováno v roce 2023, tím by došlo k propojení trasy mezi Prahou a Chomutovem. Stavby zajišťuje ŘSD, správa Chomutov.

Dálnice D6 (dříve silnice I/6)

Postupná přestavba na čtyřpruhovou rychlostní silnici R6 v kategorii R 25,5. Příprava tří úseků na území Ústeckého kraje byla, v souladu s úpravou organizační struktury ŘSD ČR, předána správě Karlovy Vary, která je garantem za přípravu a realizaci přestavby silnice I/6 na D6. V rámci Ústeckého kraje budou realizovány tři úseky:

D6 Petrohrad – Lubenec

Probíhá projektová příprava;

R6 Lubenec – obchvat

Příprava zadávacího řízení na zhotovitele I. etapy stavby; R6 Lubenec – Bošov

»Jak jsem již řekl. Průběh některých úseků D6 a D7 může časově ovlivnit zatím nedořešený problém s uznáním zpracovaných posudků v rámci zjišťovacích řízení o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). MŽP uvádí v případě nutnosti zpracování nových zpoždění cca šest měsíců, ale tato informace je zavádějící a nepravdivá, reálně je odhadován dopad celého procesu na 1,5–2 roky,« připomněl Komínek.

I/13

Velmi významná komunikace, která je ovšem tak trochu státem opomíjená. Je pravdou, že je velmi těžké donutit stát, aby dokončil silnice dálničního typu, natož požadovat zkapacitnění této komunikace. Je nutné ovšem říci, že jsme v posledních měsících zlepšili spolupráci a komunikaci s ŘSD v Ústeckém kraji a hledáme možné společné postupy k tomu, aby i tato komunikace se rozšířila na čtyřpruhovou, uvedl Komínek.

(ng)

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 4 hlasy.

(ng)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.