Jedním z vítězů je Obecní úřad Kamýk nad Vltavou. Foto - OÚ Kamýk nad Vltavou.

Rovnováha žen a mužů mění úřady

Kamýk nad Vltavou, Praha 22 a Kraj Vysočina. Tyto úřady nejlépe podporují rovné příležitosti žen a mužů v ČR. Vyhrály soutěž »Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem v roce 2016«. Jubilejní 10. ročník uspořádalo ministerstvo vnitra ve spolupráci s Alternativou 50+, Fórem 50 % a společností Gender Consulting. Akce má za cíl monitorovat a podporovat politiky zavádění rovnosti žen a mužů do práce úřadů veřejné správy. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti.

»V České republice máme vládní strategii pro rovné příležitosti do roku 2020. V ní jsou důležité zejména tři body: rovnost v rozhodovacích pozicích, vytváření podmínek pro slaďování profesního a rodinného života a nasměrování finančních toků tak, aby se podporovaly rovné příležitosti,« řekla náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová a dodala: »Těší mě, že u nás postupně přibývají radnice, magistráty i krajské úřady, které umožňují flexibilní zaměstnání, mají zázemí pro maminky s dětmi, bezbariérový přístup pro seniory apod. Přála bych si, aby to bylo samozřejmostí na všech úřadech veřejné správy.«

Do soutěže se přihlásilo 98 samospráv. Síly porovnávaly ve třech velikostních kategoriích: obce I. typu, obce II. a III. typu a kraje. Vyplňovaly stanovené dotazníky, které hodnotila nezávislá komise. Vítězi se staly Kamýk nad Vltavou, Praha 22 a Kraj Vysočina.

Dobrý příklad

Vítězná Praha 22 loni v přízemí radnice uvedla do provozu Otevřené informační centrum. OIC nabízí rozšířenou otevírací dobu (58 hodin týdně), poradny zdarma a práci pro ženy, které se vracejí z mateřské či rodičovské dovolené. V centru si lze ověřit listiny a podpisy, získat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů aj., osobně podat poštu určenou pro úřad, získat informace o městské části a radnici včetně potřebných formulářů a žádostí aj. Pro děti je připraven koutek na hraní. Navíc před vchodem stojí non-stop interaktivní úřední deska a informační kiosek.

Cenu za radnici Prahy 22 převzala tajemnice úřadu a členka Pracovní skupiny pro rovné příležitosti Svazu měst a obcí ČR Olga Jandová. Členka předsednictva Svazu měst a obcí a starostka Jílového u Prahy Květa Halanová upozornila, že »samosprávy mají v oblasti rovných příležitostí nezastupitelnou úlohu, Svaz měst a obcí je mj. národním koordinátorem pro Evropskou chartu za rovnost mužů a žen na úrovni života měst a obcí. K této dobrovolné deklaraci o respektování principů rovných příležitostí mužů a žen přistoupilo už 1150 evropských samospráv«.

U nás se k Evropské chartě dosud připojily čtyři samosprávy - Milotice, Záluží u Berouna, Staňkovice a Praha 18. Mnohé radnice už přitom mají, jak ukazuje právě tato soutěž, řadu opatření, která podporují rovné příležitosti.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4, celkem 3 hlasy.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.