FOTO - Pixabay

Dívky mají při vstupu do armády větší ambice než chlapci

Dívky, které studují Střední vojenskou školu v Moravské Třebové, mají větší kariérní ambice než jejich mužští kolegové. Vyplývá to z průzkumu obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda, o jehož výsledcích nás informovala ředitelka společnosti Zuzana Labudová.

Zatímco 27 % chlapců v průzkumu uvedlo, že jim bude stačit hodnost rotného a nižší, s takovou kariérou se podle aktuálních předpokladů spokojí jen 7 % dívek. Minimálně poručíkem či poručicí se chce stát 55 % chlapců a 68 % dívek a minimálně hodnosti majora touží dosáhnout 18 % chlapců a 25 % dívek.

Průzkum proběhl v rámci projektu Rovnoprávnost není sprosté slovo, který podpořilo ministerstvo obrany. V dotazníkovém šetření odpovídalo celkem 159 studujících Vojenské střední školy v Moravské Třebové, z toho 128 chlapců a 31 dívek ve věku od 15 do 19 let.

Na jediné střední vojenské škole v České republice aktuálně studuje pětina dívek. V rámci projektu se ve škole konalo celkem sedm besed o rovných právech v české společnosti i armádě.

Studenti a studentky se v průzkumu shodli na motivaci k přihlášení na vojenskou školu a budoucímu působení v armádě – většina (66 % chlapců a 65 % dívek) zvolila tento směr kvůli zajímavé a dobře placené práci. Necelá třetina chlapců (31 %) i dívek (32 %) šla na školu kvůli očekávanému dobrodružství.

Rovnost příležitostí v Armádě ČR hodnotí dívky a chlapci rovněž podobně. Zhruba polovina (49 % chlapců a 55 % dívek) je přesvědčena, že budou mít stejné šance jako opačné pohlaví. Čtyřicet pět procent dívek se ale domnívá, že lepší pozici mají v armádě chlapci, a totéž si myslí i 48 % studentů. Přesto se 59 % chlapců domnívá, že ženy mohou v Armádě ČR udělat kariéru jako muži. Stejného názoru je jen 19 % dívek.

---------------------------------------------------------

Výsledky průzkumu »Armáda ČR, rovné příležitosti a Ty« na Střední vojenské škole Moravská Třebová

Průzkum názorů a postojů mezi studujícími Střední vojenské školy v Moravské Třebové, jediné střední vojenské školy v České republice, se konal ve dnech 26. a 27. dubna 2016 v rámci projektu Rovnoprávnost není sprosté slovo obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda. Součástí projektu, který podpořilo ministerstvo obrany, jsou besedy se studujícími a akreditované kurzy Úvod do genderu a Rovné příležitosti ve vzdělávání pro vyučující střední vojenské školy.

V průzkumu odpovídalo celkem 159 studujících ve věku od 15 do 19 let, z toho celkem 128 chlapců a 31 dívek.

 1. Na otázku, proč se přihlásili na vojenskou školu a směřují do Armády ČR, odpověděli chlapci i dívky téměř shodně:
 • 66 % chlapců a 65% dívek zvolilo možnost kvůli zajímavé a dobře placené práci
 • 31 % chlapců a 32 % dívek zaškrtlo možnost dobrodružství
 • shodně tři procenta dívek i chlapců uvedla, že jim nic jiného nezbylo.

2. V odpovědích na otázku, jaké šance budou mít ve srovnání se zástupci/kyněmi opačného pohlaví, se chlapci a dívky rovněž víceméně shodli:

 • možnost, že budou mít stejné šance jako lidi opačného pohlaví, zvolilo 49 % chlapců a 55 % dívek
 • 45 % dívek se domnívá, že lepší šance v armádě budou mít chlapci; to potvrzuje i 48 % chlapců
 • naopak že lepší šance budou mít dívky, se domnívají jen 3 % chlapců a žádná z dívek.

3. Možnost, že v Armádě ČR dochází k diskriminaci kvůli pohlaví, mnohem častěji připouštějí dívky:

 • že v Armádě ČR není diskriminace kvůli pohlaví, se domnívá 59 % chlapců, ale jen 32 % dívek
 • ženy jsou v Armádě ČR diskriminovány jen podle 28 % chlapců, ale podle 58 % dívek
 • muži jsou v Armádě ČR diskriminováni podle 13 % chlapců a 10 % dívek.

4. Na otázku, zda ženy mohou v Armádě ČR udělat kariéru jako muži, odpovídali chlapci a dívky odlišně:

 • kladně odpovědělo 59 % chlapců, ale jen 19 % dívek
 • záporně odpovědělo 11 % chlapců a 19 % dívek
 • možnost, že ženy mohou v Armádě ČR udělat stejnou kariéru jako muži, ale mají to těžší než muži, zvolilo 62 % dívek, ale také 30 % chlapců.

5. Plány na vlastní budoucnost v Armádě ČR mají studenti a studentky vojenské školy podobné:

 • většina dívek i chlapců chce získat vojenskou odbornost – chlapci v 88 % a dívky v 77 %
 • do administrativy míří o něco více dívek – dívky zvolily tuto možnost v 16 %, chlapci v 6 %
 • v Armádě ČR nechce po skončení školy pracovat 6 % chlapců a 7 % dívek.

6. Co se týče skloubení práce v Armádě ČR s rodinným životem, optimističtější jsou chlapci, dívky si uvědomují složitost work-life balance:

 • že skloubit armádní kariéru s rodinou určitě dokáží, je přesvědčeno 36 % chlapců a 19 % dívek
 • že to zvládnou, přestože to bude těžké, uvedlo 55 % chlapců a 74 % dívek
 • 9 % chlapců a 7 % dívek zvolilo možnost, že si budou muset vybrat, čemu dají přednost.

7. Pochybnosti o tom, zda o výši platu v Armádě ČR skutečně rozhoduje pouze vzdělání, praxe a výkon, mají častěji dívky:

 • zatímco za pravdivý tento předpoklad považuje 91 % chlapců, mezi dívkami je to 68 %
 • že rozhoduje vše výše uvedené, ale také pohlaví dotyčné osoby, si myslí 8 % chlapců a 29 % dívek
 • že rozhoduje pouze pohlaví, si myslí 1 % chlapců a 3 % dívek.

8. Kariérní ambice mají (možná překvapivě) vyšší dívky:

 • hodnost rotný či rotná a nižší bude stačit 27 % chlapců, ale jen 7 % dívek
 • minimálně poručíkem či poručicí se chce stát 55 % chlapců a 68 % dívek minimálně hodnosti majora chce dosáhnout 18 % chlapců a 25 % dívek.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.5, celkem 11 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


karel.kluz
2016-07-09 10:34
Jde o armádu,která hájí zájmy imperialismu. Otázkou je, zda se bude
těm národům, proti kterým vede imperialismus zločinné války lépe
umírat pod palbou ze zbraní, které drží v rukou ženy. Ty nesmysly,
které poblikujete jsou šílené.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.