Demonstrace proti NATO ve Varšavě. FOTO – Vladimíra VÍTOVÁ

Dopis předsedkyně Českého mírového fóra

Souběžně s varšavským summitem NATO probíhalo v hlavním polském městě 8. a 9. července zasedání Světové rady míru. Tohoto zasedání se zúčastnila i delegace Českého mírového fóra v čele s předsedkyní Vladimírou Vítovou.

Vítová se před konáním summitu, 25. června, obrátila na ministra obrany Martina Stropnického (ANO) s výzvou k dodržování mezinárodních dokumentů, které zakládají mírové řešení sporů a předcházejí válkám.

Vítová položila ministrovi otázku, zdali na zasedání NATO bude jednat v souladu s Ústavou ČR, zda bude dodržovat Chartu OSN a principy vztahů mezi státy dle Zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a zda bude dodržovat Zakládající smlouvu NATO.

»V Ústavě České republiky je zakotveno: ‚Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní‘. Výkonný orgán, ve kterém jste ministrem obrany, není orgánem nadřízeným lidu, ale jeho prostředníkem. Tím je určena Vaše pravomoc v jednání na zasedání NATO ve Varšavě,« uvedla v dopisu.

Dále ministrovi připomněla znění článku 1 Zakládající smlouvy Severoatlantického paktu: »Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli OSN.«

Vítová je přesvědčena, že agenda NATO probíraná ve Varšavě je (resp. byla) v rozporu se zakládající smlouvou této aliance. Vláda měla postupovat v souladu s Chartou OSN, v níž jsou stanoveny tyto cíle:

1. Udržovat mezinárodní mír a bezpečnost;

2. Rozvíjet mezi národy přátelské vztahy;

3. Uskutečňovat mezinárodní součinnost.

K zásadám, kterými jsou členské státy OSN povinny se řídit, patří:

  • Respektovat svrchovanou rovnost států;
  • Řešit mezinárodní spory pokojnými prostředky;
  • Vystříhat se hrozby silou nebo použití síly.

(mh)

(Více na stránkách České mírové fórum)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.3, celkem 36 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.