Jsou aktivní a politika je baví

Organizace Fórum 50 %, která podporuje vyšší zastoupení žen na rozhodovacích pozicích, letos připravila a vyhodnotila soutěž Nadějná politička (informovali jsme). Vítězkou je nezávislá starostka Třince Věra Palkovská. Zúčastnilo se rekordních 62 žen napříč politickým spektrem a ze všech pater politiky.

Mezi nimi i několik reprezentantek KSČM: zastupitelka Chebu H. Kobrová, zastupitelka Karlových Varů a Karlovarského kraje V. Bartůňková, zastupitelka Prahy 10 J. Čunátová, zastupitelka Břeclavi D. Švendová, zastupitelka Hradce Králové a Královéhradeckého kraje L. Fialová, starostka Horních Bludovic J. Pohludková.

Kandidátky odpovídaly na otázky, které jim Fórum 50 % předložilo. Seznamte se s některými vyjádřeními. (Další političky přiblížíme příště.)

 

Věra BARTŮŇKOVÁ, nezávislá zastupitelka za KSČM, profesí asistentka ředitele:

Jak jste se k politice dostala?

Doslova náhodou.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Jsem druhé volební období zastupitelkou města Karlovy Vary, první volební období zastupitelkou Karlovarského kraje, začínala jsem v komisích města Karlovy Vary - školská, bezpečnostní.

Co vás na politické práci baví?

Upřímně - možnost vyjádřit se k různorodé problematice, že by se povedlo mnoho ovlivnit, to bych neřekla.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za vámi stojí?

Pro Karlovy Vary zachráněná budova Sv. Linharta. Přednášení názorů obyčejných lidí na příslušných místech, ať už je to rada města, či zastupitelstvo města.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo vaši politickou funkci?

Ano, jsem aktivní - dělám akce pro děti (lesní pedagogika). Chystám letošní červnové celostátní setkání LKŽ v Karlových Varech (o akci jsme informovali).

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Vzhledem k tomu, že kandiduji do Senátu (ve volebním obvodu č. 1 – Karlovy Vary), ráda bych se do něj dostala. A to přesto, že bych tuto instituci nejraději zrušila.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Víceméně jsem levicově orientována z rodiny. Pak mě oslovil Mgr. Jaroslav Borka, nyní poslanec Parlamentu ČR, a protože to byl a je v mých očích čestný člověk, přesvědčil mne.

Máte nějaký politický sen?

Zůstat ještě jedno volební období ve městě, protože mě opravdu baví práce, která je s tímto svázána - oddávání, vítání občánků.

A politický vzor?

Již jsem zmínila - Mgr. Jaroslav Borka.

Co si myslíte o situaci žen v české politice?

Postavení žen v české politice přesně odpovídá tomu, že ženy se nejprve věnují svým rodinám, koníčkům a pak teprve politice. Udělala jsem to také tak. Až když syn dospěl, začala jsem se politicky angažovat. Pak teprve zbyl čas na tuto práci.

Co je podle vás politika?

Politika je něco velmi těžko definovatelného. Každý na ni má jiný pohled a názor. Bohužel neštěstím je, když vládnou politici, kteří dané problematice vůbec nerozumí, a místo toho, aby si nechali od zkušených zaměstnanců poradit, raději se jich zbavují.


Dagmar ŠVENDOVÁ, zastupitelka KSČM v Břeclavi, profesí koordinátorka aktivit Transform! Europe (Evropské sítě pro alternativní myšlení a politický dialog) pro střední a východní Evropu:

Jak jste se k politice dostala?

Vlastně celkem přirozeně díky rodině, která se vždy podílela na veřejném životě. V dospívání jsem aktivně pomáhala s organizací různých akcí, roznosem volebních materiálů a asistencí při volebních kampaních či zasedáním ve volebních komisích atd. Svoji oficiální politickou dráhu v KSČM jsem zahájila v roce 2009 a před tímto obdobím jsem byla sympatizantka.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Ve volbách do krajského zastupitelstva v roce 2016 budu kandidovat v Jihomoravském kraji z 13. pozice na kandidátní listině (jako druhá žena na kandidátce). V současné době jsem zastupitelkou města Břeclav. Dále jsem členkou kontrolního výboru zastupitelstva v Břeclavi a členkou komise pro meziregionální vztahy Rady JmK. V rámci dalších stranických funkcí jsem rovněž členkou Výkonného výboru OV KSČM Břeclav a vedoucí Redakční rady Zpravodaje OV KSČM Břeclav. Od listopadu roku 2008 do prosince 2013 jsem působila na pozici asistentky poslance Evropského parlamentu Ing. Vladimíra Remka v Bruselu.

Co vás na politické práci baví?

Konstantní práce s lidmi, možnost být nápomocna při řešení problémů, být prospěšná. Nutnost reagovat na neustále se měnící podmínky/politické prostředí, ale i důležitost určité sebereflexe a potřeby stále vyhodnocovat různé informace, a tím i nikdy nekončící proces sebevzdělávání, což nám nakonec vždy připomene památný výrok »Vím, že nic nevím«. Toto poznání mě přivede vždy zpět na zem a k přesvědčení, že prostě musím odvést nejlepší možný výkon a doufat, že to bude stačit, a pokud se nedaří, je třeba zkoušet to znovu a znovu.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za vámi stojí?

Nesmírně si vážím občanů, s jejichž podporou teď mohu vykonávat funkci zastupitelky města Břeclavi, a tak se aktivně zapojit do rozhodování věcí veřejných, a tím snad pozitivně ovlivňovat kvalitu života našich občanů v Břeclavi. V minulých šesti letech jsem se aktivně zapojila do organizace Dětského dne, který každoročně pořádá OV KSČM Břeclav, a za jehož organizaci jsem od loňského roku plně odpovědná. Za úspěch považuji i práci odvedenou pro Zpravodaj OV KSČM Břeclav, který už druhý rok vychází pod mojí taktovkou.

Prostřednictvím práce pro europoslance Vladimíra Remka jsem se aktivně podílela převážně na agendách výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku, rozpočtového výboru a na agendě delegace pro spolupráci Evropské unie a Ruské federace. Přispěla jsem tak svojí prací k utváření evropské kosmické politiky a budování evropských systémů družicových navigací – jako je systém Galileo nebo program Copernicus, ale také se zabývala i oblastí energetiky. Vážím si toho, že má práce byla kladně hodnocena nejen Ing. Vladimírem Remkem, ale i dalšími poslanci Evropského parlamentu či zástupci organizací a institucí, jako jsou například Evropská kosmická agentura nebo organizace NEREUS, ale i dalšími, s nimiž jsem během své práce v Bruselu spolupracovala.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo vaši politickou funkci?

Vždy jsem ráda komunikovala a spolupracovala s lidmi na různých projektech, čímž jsem taky plně využila své organizační schopnosti. Téměř deset let jsem se tak podílela například na organizaci Dětského mezinárodního folklórního festivalu v Břeclavi.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Chtěla bych své akademické i praktické zkušenosti využít ku prospěchu občanů České republiky a kvalitně zastupovat jejich zájmy, a tím naplňovat program KSČM. V krátkodobém horizontu se budu ucházet o přízeň voličů ve volbách do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. V dlouhodobém horizontu bych se chtěla pokusit znovu kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu, a navázat tak na úspěch v roce 2014, kdy jsem kandidovala za KSČM z 9. pozice na kandidátní listině. S podporou voličů jsem se díky preferenčním hlasům dostala na pomyslné páté místo. Na čtvrtou pozici mi přitom chybělo pouze 118 hlasů.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Levicové smýšlení, náplň volebního programu.

Máte nějaký politický sen?

Není to ani tak sen jako spíš snaha být prospěšná pro společnost, neustále se zlepšovat, pracovat a chovat se takovým způsobem, abych se nemusela obávat podívat lidem do očí. A tímto jednáním přispět k tomu, abychom žili v míru, aby naše děti netrpěly nouzí a naše země vzkvétala.

A politický vzor?

Nikdy jsem se nesnažila jít s davem nebo se ohlížet po vzorech, jsem na to asi příliš velký individualista. Přesto mě velmi ovlivnila moje maminka, která přestože nikdy nekandidovala na volenou funkci, vždy se aktivně zapojovala a doposud zapojuje do veřejného i politického dění, a to i přesto, že je jí přes 70 let. Ovlivnili mě i další soudruzi a soudružky v mém nejbližším okolí, jejichž neúnavné práce, odhodlání a plného nasazení v boji za lepší společnost si nesmírně vážím. Za všechny uvedu JUDr. Martu Struškovou, dlouholetou zastupitelku města Břeclavi.

Velmi si vážím rovněž bývalého europoslance za KSČM a současného velvyslance ČR v Ruské federaci Ing. Vladimíra Remka, pro něhož jsem měla tu čest pracovat v EP, což byla v mnoha směrech škola života.

Co si myslíte o situaci žen v české politice?

Mnohé studie poukazují na skutečnost, že ženy jsou v politice aktivní, ale většinou působí spíše na nižších úrovních politického stranického řetězce či v komunální politice a do vyšších politických stranických sfér pronikají s obtížemi. Přestože se situace postupně mění k lepšímu (pro porovnání mohu uvést zastoupení žen v Evropském parlamentu, v roce 1979 byly ženy zastoupeny 16,6 %, zatímco v roce 2014 se jednalo již o 35,8 %), nemám pocit, že stávající situace je dostatečná. Otázkou pro mě zůstává, zda je skutečně potřeba 35 let k uskutečnění takových změn. Proto je třeba prosazovat opatření vedoucí k odstranění překážek, jež jsou založeny například na tradičních stereotypech a obecných podmínkách zaměstnávání žen (přerušení kariéry, nedostatek služeb péče o děti, sladění profesního a rodinného života…) a prosazovat závazek politických stran na evropské, celostátní i regionální úrovni na podporu plné účasti žen v politickém životě a ve volbách.

Co je podle vás politika?

Konstantní boj o moc, jak ve státě, tak mezi státy.

Zdroj: www.padesatprocent.cz


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.2, celkem 16 hlasů.

redakční zpráva

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.