Eliška Stránská (vlevo) se zastupitelkou obce Jiřinou Sikorskou.

Vidím, jak se obec posouvá dopředu

Se sympatickou usměvavou starostkou hraničářské obce Dolní Žandov na Chebsku v Karlovarském kraji Eliškou Stránskou (za KSČM) jsem se sešla na slavnosti pořádané Klubem českého pohraničí (KČP) na vrchu Dyleň, který se vypíná do výšky 940 metrů n. m. jen nedaleko od obce. Bylo to slavnostní setkání, 65 let od přijetí zákona o ochraně čs. státních hranic.

Jste pravidelnou účastnicí těchto akcí, které pořádá KČP?

Ano, každý rok sem chodím s rodinou. KČP má v naší obci mnoho příznivců a členů, má zde také svou klubovnu, a my jsme se v zastupitelstvu dohodli, že jim budeme poskytovat podporu pro jejich práci. Víte, minulost se musí mladým vysvětlovat a nesmí se zkreslovat. Zkrátka platí, že v naší obci působili pohraničníci, a to je součást naší historie, kterou nezamlčujeme. Náš vztah k místnímu klubu KČP je vzájemný. Obec přispívá klubu na činnost a klub zase pomáhá obci.

Jak početné je zdejší zastupitelstvo?

Máme devítičlenné zastupitelstvo, celkově v obci žije 1229 obyvatel včetně pěti spádových obcí. Z devíti členů zastupitelstva je pět za KSČM, dva reprezentují volební kandidátku Volba pro obec a dva SNK; z devíti je nás pět žen-zastupitelek, tedy více než polovina (úsměv). Já stojím v čele obce již třetí volební období.

Jste také angažována v krajské politice a kandidujete letos na podzim do Zastupitelstva Karlovarského kraje…

Ano, je to tak. Do krajského zastupitelstva kandiduji podruhé. Nyní jsem dostala důvěru, že kandiduji na druhém místě. Protože je vedoucí kandidátkou Eva Valjentová, která vykonávala velmi dobře funkci vicehejtmanky (než se, nikoli naší vinou, rozpadla krajská koalice KSČM a ČSSD), stojíme na prvních dvou místech my ženy. Ukážeme tedy všem, že úkoly dokážeme zvládnout.

Jste starostkou obce tedy již deset let. Obec jsem si prohlédla a mohu blahopřát, vypadá velmi pěkně. Co všechno z občanské vybavenosti v obci máte?

Máme devět ročníků základní školy, mateřskou školu, zdravotní středisko, kulturní dům, dvě veřejné obecní knihovny, nové chodníky v centrální části naší obce, opravené komunikace, dětská hřiště, fotbalový areál, dobré spojení do okolních měst autobusem i vlakem, no, a k tomu v okolí krásnou přírodu Českého a Slavkovského lesa.

Jsou spokojeni vaši občané s činností zastupitelů a zastupitelek?

Znáte lidi, nikomu se nezavděčíte stoprocentně. Ale snad jako důkaz toho, že se opravdu snažíme a práce se daří, uvedu naše ocenění, kterého si moc vážíme. Před dvěma roky jsme se stali Vesnicí Karlovarského kraje roku 2014, ocenění nám předával hejtman. To je významné ocenění, uvědomíme-li si, kolik je obcí v kraji. Je to důkaz o tom, že se obec posouvá dopředu.

Mezi kritérii pro získání takového ocenění stojí nejen kvalitní občanská vybavenost, ale i spolková činnost a společenský život obce. Takže to u vás všechno funguje…

Ano, fungují u nás sportovci, kynologové, hasiči, pohraničníci.  Scházejí se také ženy, a to pravidelně každé úterý. Učí naše děti háčkovat a další ruční práce, a naopak děti je učí pracovat na počítači. Je to krásný důkaz toho, jak si mladá a starší generace dokážou vzájemně pomoci a vyhovět.

Pokud bych byla obyvatelkou Dolního Žandova, měla bych »po ruce« v obci vše, co potřebuji pro život své rodiny?

Domnívám se, že ano. Zdravotní středisko, základní školu, v obci máme tři obchody – dva s potravinami, jeden se smíšeným zbožím.

Obecním autobusem vozíme každý týden seniory do města, aby navštívili specialisty-lékaře, nakoupili. Nyní máme menší pauzu s touto službou z technických důvodů, ale brzy to napravíme a službu obnovíme.

Jak tato služba funguje?

Velmi jednoduše. V našem autobuse je 19 míst, to se vždy naplní zájemci a zájemkyněmi. Dokonce se ne vždy dostane na všechny. Jezdíme s tímto autobusem i na náročnější »výlety«, například do Českých Budějovic na Zemi živitelku, do Litoměřic na Zahradu Čech, vyvážíme naše občany i do divadel. Naši občané si to pochvalují.

Mezinárodní den žen v obci slavíte?

Ano, samozřejmě! Uspořádáme oslavu v kulturním domě, pozveme všechny obyvatelky, a ony přijdou! Na akci je potěšíme kulturním programem, dostanou dárečky a malé občerstvení. Tuto akci pořádáme jako obec již asi 12 let.

Před Vánocemi se věnujeme seniorům a seniorkám. Pozveme je na vánoční posezení, takže zase přijdou všichni, kteří mohou.

Viděla jsem v obci i bytové domy, malé paneláčky…

Přiznám se vám, že právě tento typ domů se do vesnice příliš nehodí, není to zrovna výkladní skříň obce, ale postavily se v době, kdy zde poblíž stály kasárny Pohraniční stráže. Byl zkrátka takový požadavek, tak se tyto domy postavily.

Co stojí v aktuálním volebním programu KSČM v Dolním Žandově?

Pro toto volební období byly našimi prioritami bezpečnost pro občany a nové chodníky, oprava komunikací a regenerace veřejných prostranství. Byly to velké investice. Nezapomeňte, že máme devítiletou školu a zdravotní středisko, jejichž provoz dotujeme z našeho rozpočtu, a to všechno stojí dost peněz, dva miliony korun ročně. Pak si přidejte péči o veřejná prostranství, a rozpočet je téměř naplněn.

Máte budovy školy a zdravotnického zařízení zatepleny? Je mi jasné, že tu míváte v zimě či na podzim pěkné fujavice

Ano, školu máme kompletně zateplenou, opravili jsme střechu, vyměnili okna, a že jich nebylo málo, a v loňském roce jsme dokončili zateplení obvodového pláště–fasádu. Zdravotní středisko a budova obecního úřadu mají novou střechu a okna.

Jinak u nás je v zimě dost sněhu, to ano, což zase vytváří nároky na obecní rozpočet. Znamená to provádět údržbu komunikací, kterou musíme dělat, a to nejen v zimě, celoročně.

Jako »dvojka« na kandidátce KSČM pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje přicházíte jistě se svými bohatými zkušenostmi komunální političky. K jaké odbornosti chcete »na kraji« směřovat?

Již nyní jsem zapojena ve výboru pro regionální rozvoj, a kdybych v krajských volbách uspěla, tak bych se ráda věnovala tomu, čemu jsem se věnovala v životě profesně a čemu rozumím – komunální politice nebo zemědělství. Jsem totiž absolventkou vysoké zemědělské školy. Péče o krajinu je dosti zanedbaná, jak to vidím svýma profesionálníma očima. Specializovala jsem se na meliorace a péči o vodní koryta, zadržení vody v přírodě, a tady je opravdu co napravovat.

Vláda přijala opatření pro zadržení vody v přírodě. Jsou dostatečná?

Podívejte, kdyby se pořádně udržovaly vodní toky, aby se nezanášela jejich koryta, tak není potřeba nějakých nových »převratných« opatření. Když jsem viděla, jak ta koryta byla před lety čistá, takže dokázala zadržet v době povodní velkou vodu, a srovnám to se současností, tak je mi dost do pláče. I zde platí, že prevence je levnější než řešení následků. Je prostě třeba předcházet povodním údržbou vodních toků.

A vy vidíte nějaká zanedbání i zde, v Dolním Žandově?

Ano, že se vodní toky nečistí, to vidím i v Žandově. Když žádám Lesy ČR nebo jiné majitele, aby vodní toky vyčistili, tak se dočkám odpovědi, že nejsou peníze. Ale když přijde povodeň, tak najednou jsou prostředky na odstranění škod, ovšem násobně vyšší.

Koryta se musejí udržovat průtočná i proto, že po zimě u nás taje sníh a voda musí někam volně odtékat – u nás je to do Šitbořského potoka a pak do Ohře.

Žijete poblíž hranice s Německem. Jak vypadá spolupráce se sousedy?

Jsme členy Mikroregionu Mariánskolázeňsko a Mikroregionu Chebsko. Každý tento mikroregion má svého partnera v německém městě. Například Mikroregion Chebsko v obci Nagel na německé straně.

Snažíme se o vzájemné kontakty školních dětí, ty už překonaly jazykové bariéry a domluví se, ve škole se učí německy. Rozjeli jsme zde s našimi německými sousedy projekt výsadby stromů, ty pak slouží k učení nejen mladé generace v přírodě. Ano, spolupráce se sousedy funguje, jsem pro, aby se prohlubovala.

Jak jste se vlastně dostala do komunální politiky?

Původně jsem pracovala ve svém oboru, provdala jsem se a odstěhovala do Hradce Králové. Jenže život je pestrý, pak jsem se rozvedla a vrátila zpět do mého rodiště v Mariánských Lázních. Zde v Žandově jsem získala byt v bytovce a začala jsem jezdit do práce do kanceláře projektující meliorační aktivity v Chebu. Když se mi narodily postupně tři děti (mám dva syny a dceru), přijala jsem s povděkem místo na obecním úřadě v Dolním Žandově jako referentka odpadového a bytového hospodářství. Měla jsem na starosti správu budov a kulturu. No, a pak jsem byla oslovena bývalou starostkou, zdali bych nezkusila kandidovat do obecního zastupitelstva. A takto to dopadlo (úsměv)...

V Dolním Žandově komunisté stále stojí v čele obce, nepřetržitě od roku 1989 a také před tím. Čím to je?

Naši občané chodí k volbám zodpovědně, mladé jsme asi nenaštvali (smích). Ale vážně – jistě dobře pracujeme a občané to ocení. Nemáme se za co stydět.

Monika HOŘENÍ

FOTO – autorka


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.2, celkem 14 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


klmach
2016-08-25 08:30
Také fandím paní starostce a přeji mnoho ůspěchů ve volbách . Ka.
jirichmelarcik
2016-08-21 08:46
Fandím paní starostce!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.