ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv

Zeptali jste se - František Beneš odpovídá

Do bytové poradny Haló novin (e-mail: halonoviny@halonoviny.cz, písemně na adresu redakce Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1) chodí stále řada dotazů. O odpovědi jsme požádali experta na bytovou problematiku a stínového ministra KSČM pro místní rozvoj Františka Beneše.

Účtování tepla

Bydlím v družstevním bytě od roku 2007. A teď po letech jsem zjistila, že ve vyúčtování služeb, konkrétně za vytápění, mám za rok 2015 »hausnumera«, co se týká spotřební složky (dle odečtů měřidel). Vždy jsem kontrolovala spotřebu na měřidlech, která byla vždy v pořádku. Teď jsem ale zjistila, že cena za jednotku u vytápění u spotřební složky se mi z roku na rok zvýšila 22x, v roce 2014 činila 19,60 Kč a v roce 2015 činila 436,61 Kč za jednotku. To se mi zdá nevěrohodné. Zřejmě je nějaká chyba ve střevech programu. Koeficienty polohy místností jsou v pořádku. Jen ten součin nehraje. Nebo se snad změnila metodika, nevím…

Kolik let zpětně mohu toto vyúčtování reklamovat a žádat peníze nazpět? Občanský zákoník jsem si přečetla, ale moudrá nejsem. Dále, co je moje povinnost kromě kubíků vody a měřidel na topení odsouhlasit a kontrolovat na ročním vyúčtování? Já přeci nemohu kontrolovat každé číslo a »střeva programu«, ke kterým se nedostanu. Navíc letošní vyúčtování budu reklamovat po stanoveném termínu. V. B., Praha 6

K problematice účtování (dálkového) tepla v bytech se vztahuje řada předpisů:

* zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

* vyhláška MMR č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele,

* zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a další předpisy.

Platnost základní vyhlášky č. 372/2001 Sb., rokem 2015 skončila. Od letošního roku platí vyhláška nová, která by měla odstranit některé výhrady, ale zcela jistě ne všechny. Podle vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům nebude pro výpočet spotřeby (ceny) tepla rozhodující velikost bytu, ale skutečná spotřeba. Pokud se dohodnou uživatelé bytů a dodavatelé tepla, budou se náklady rozúčtovávat vždy podle měřičů spotřeby nebo indikátorů vytápění. Když se poskytovatel služeb s nájemníky nebo vlastníky bytových jednotek nedohodne, rozdělí se úhrada za teplo a teplou vodu na tzv. základní a spotřební složku, tedy podobně jako dosud, ale s jinou tolerancí - 40 % od průměru.

Doporučuji každému, aby si překontroloval výpočet spotřeby tepla. Ve vyúčtování by měly být všechny podklady, aby to bylo možné. Připomínám, že dobrou kontrolou je porovnání nákladů v časových řadách, je třeba ale uvážit teplotní charakteristiky roku a zvyšující se ceny za jednotku tepla. V případě nejasností se ihned obrátit na družstvo či na výbor SV.

Přeplatky záloh za služby

Nájemníkovi byla majitelem bytu stržena ze záloh na energie (které byly přeplatkem) částka okolo 4000 Kč, kterou majitel odůvodnil nutností zaplacení daně z nemovitosti (za tři roky zpětně). Má majitel na toto právo? V nájemní smlouvě o takové platbě není zmínka. Kam se nájemník může obrátit s žádostí o pomoc při řešení sporu v případě, že majitel bude trvat na svém a peníze nevydá? M. D., zasláno mailem

Pro nájemní bydlení je občanský zákoník. Přeplatky záloh za služby musí pronajímatel vyúčtovat podle § 2252 a dalších - obvykle do čtyř měsíců po skončení období. Nesmí si ponechat nic, na čem se s nájemcem nedohodli. Soudním sporům bych se vyhýbal. Jedinou možností je trpělivost a vytrvalost, pomoci může nejbližší SON ČR, případně celostátní ústředí na adrese http://www.son.cz/index.php


KSČM požaduje dlouhodobě systémové řešení bydlení

Právo na bydlení je základní lidské právo. KSČM dlouhodobě prosazuje stanovení normativů sociálně potřebných bytů a zavedení dalších opatření, jejichž cílem bude čelit nárůstu chudoby starých a bezmocných nebo sociálně ohrožených.

Zákon o sociálním bydleni je v nedohlednu, obávám se, že se na tomto tématu přiživuje spousta lidí a institucí. Proto požadujeme, aby se koncepce bydlení stala povinnou součástí rozvoje každé obce.

Města potřebují nájemní byty pro 15 procent občanů, tj. 60 bytů na tisíc obyvatel. Nájemné v obecních bytech by mělo být dnes ve výši do 60 Kč za metr čtvereční měsíčně. To postačuje nejen pro udržení obecních domů dlouhodobě v dobrém stavu, ale přináší i zisk, který by měl být použit prioritně na rozvoj obecní infrastruktury. Přitom uvedená výše nájemného je plně vykryta příspěvkem na bydlení, takže by nebylo třeba vyplácet doplatek na bydlení, s nímž tak zručně hospodaří majitelé ubytoven. Do koncepce bydlení je vhodné zařadit podporu výstavby družstevních bytů s využitím i pro sociální bydlení. K tomu využívat programy a prostředky SFRB. V něm by se měly koncentrovat i všechny investiční podpory, neplýtvat prostředky jako třeba kotlíkové dotace ve fondu životního prostředí.

Role obcí a obecních nájemních bytů je nenahraditelná. To, co je funkční třeba v Rakousku, musí vyhovovat i u nás. Je vhodné vytvořit registr bytů v obci (včetně evidování vlastníků a bydlících) a zavést místní poplatek nebo daňově postihnout nepronajaté byty. Svěřit - pronajmout vybrané obecní byty v různých domech městskému sociálnímu odboru. Ten by je operativně formou PODNÁJMU poskytoval lidem a rodinám ohroženým či v nouzi. Normativ dva byty na 1000 obyvatel.

Města by měla zajistit, kromě výše uvedených nájemních bytů, dlouhodobé chráněné bydlení v domech s pečovatelskou službou – DPS a domovech pro seniory. Normativ 10 bytů na 1000 obyvatel. K tomu je možno využít i vhodných lokalit a volných staveb mimo město.

Pro řešení stávajících problémů, předcházení vzniku bezdomovectví a vyloučených lokalit je nutná spolupráce všech stupňů samospráv. V ČR postrádáme hlavně zrušenou samosprávu na úrovni okresu nebo obcí s rozšířenou působností. Právě ty by měly zajistit včas střechu nad hlavou pro rodiny, jimž hrozí ulice, exekuce a bezdomovectví. Jenomže tím by se narušil trh s chudobou!

Privatizovat je tedy možné jen byty, které město pro plnění svých výše uvedených povinností nebude potřebovat!!!

Města by měla prodávat celé domy a to výhradně BYTOVÉMU DRUŽSTVU vytvořenému z dosavadních nájemců bytů, nikoliv prodávat jednotlivé byty. Cenu je třeba stanovit s vědomím, že původní obecní domy, které obce získaly zdarma od státu, jsou majetkem všech obyvatel obce, nikoliv majetkem nájemníků. Současně musí být cena dostupná pro nájemníky – zde je nutná pomoc bankovních produktů. Osvědčilo se, aby cena za metr čtvereční činila kolem 1/3 aktuální ceny stavebních prací pro výstavbu nového domu. Tím by byli nájemci bytů zvýhodněni stejně, jako byli dříve bytoví družstevníci. Jenomže od poloviny letošního roku nesmějí obce prodávat byty jinak, než za cenu odhadu! I to je pro mne důkazem, že kšeft s ubytovnami má mocné chráněnce.

Doporučujeme prodej i s pozemkem pod domem, nikoliv však pozemků přilehlých. Je nutné vždy zachovat veřejně dostupný přístup k domu.

Situace v ČR

V roce 1990 tvořily nájemní byty ve vlastnictví měst (obcí nad 2000 obyvatel) 39 % jejich bytového fondu. V roce 2013 pak pouhých 11 %, což je polovina proti shora uvedeným a požadovaným normativům! Přitom více než třetina privatizovaných bytů je pronajímána, pochopitelně se ziskem, většinou nepřiznaným. Z této reality je nutné vycházet, chceme-li předcházet a postupně odstranit bezdomovectví. Podle osvědčených evropských standardů je třeba vytvořit podmínky pro výstavbu alespoň 30 000 bytů každý rok. Pouhá slova nestačí.

František BENEŠ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 12 hlasů.

Připravil Zbyšek KUPSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.