Právnička Veronika Ježková (vlevo) a senátorka Jitka Seitlová. FOTO - Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Bílá místa v boji proti domácímu násilí

Ačkoli uplynulo více než 15 let od přijetí první právní ochrany před domácím násilím, český právní systém není dosud dostatečně vybaven. Jsou o tom přesvědčeny odbornice obecně prospěšné společnosti proFem, které identifikovaly nedostatky v zákonech týkajících se násilí na ženách.

Právnička Veronika Ježková, jež je angažována v projektu společnosti proFem AdvoCats for Women, je autorkou studie »Právem proti násilí na ženách – Bílá místa české legislativy«. Na tiskové konferenci uvedla řadu příkladů, kde stále chybí vhodnější či potřebné ošetření v zákoně.

Tak například ustanovení o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu by mělo zohledňovat projevené násilí i v rovině majetkoprávního vypořádání bývalých manželů. Zavedení institutu zálohovaného výživného, který je závazkem, vyplývajícím pro ČR z mezinárodních dohod, je již několik let evergreenem. Senátorka Jitka Seitlová (zvolena za KDU-ČSL/SZ, bezp.), která tiskovou konferenci proFem zaštítila, poznamenala, že návrh na zálohované výživné byl diskutován v parlamentu mnohokrát a je neuvěřitelné, že dosud nebyl schválen, ačkoli dopadá na tolik samoživitelů v naší republice.

Odbornice a odborníci z praxe i neziskového sektoru, které se věnují problematice boje proti domácímu násilí a prevenci, usilují o vypracování samostatného kvalitního zákona o státem zajištěné bezplatné právní pomoci. Tento zákon dosud chybí. »Praxe ukázala významné nedostatky zákona o obětech trestných činů, ačkoli tento zákon byl velkým krokem vpřed,« sdělila Ježková.

Přizpůsobit se »Istanbulu«

Podle mínění proFem současná česká právní úprava nekoresponduje se zněním Istanbulské úmluvy (Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která je v problematice nejobšírnější mezinárodní smlouvou). ČR k úmluvě přistoupila v květnu. »Neztotožňujeme se se stanoviskem ministerstva spravedlnosti, že není třeba v důsledku této úmluvy žádných legislativních změn. Například současná koncepce trestného činu znásilnění neodpovídá principům a definicím úmluvy,« uvedla Ježková. Nutné je také podle ní zvýšení trestní sazby za tento trestný čin, »abychom se přiblížili ostatním evropským státům«. Společnost proFem dokonce dává k uvážení vytvoření komplexní normy týkající se násilí na ženách, a to po vzoru Španělska.

Jisté »blýskání na lepší časy« možno zaznamenat aspoň v azylovém bydlení pro oběti domácího násilí, poznamenala na tiskové konferenci ředitelka proFem Jitka Poláková.

»Vidíme vzrůstající zájem veřejnosti o problematiku domácího násilí a tato podpora veřejnosti je velmi potřebná,« reagovala Seitlová s povzdechem, že je řada politiků v ČR, kteří tento problém stále degradují a nemají zájem o další legislativní úpravy. »Velmi málo je u nás reflektováno, co občana skutečně tíží. Jistě by pomohlo, kdyby v politice bylo více žen,« uzavřela senátorka, na niž se v poslední době také obrátilo několik žen, jež se staly oběťmi domácího násilí.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 5 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2016-09-29 16:00
Opět palec nahoru, Gartouzku! RJ
Gartouzek
2016-09-29 11:47
A co tak sankciovat rodiče, kteří vychovali násilníky. Na internetu
lze dohledat, že velmi velký vliv na agresivní chování osob má
rodičovská výchova. Bývá velmi pravděpodobné, že chlapec
vyrůstající v rodině, kde vládne násilí, bude se ve vlastní rodině
chovat násilnicky. Když se rozvádějí rodiče kvůli domacímu násilí
a má být zohledňována agresivita při dělení majetku, tak bych oběma
z dělené částky něco odebral za špatný příklad při výchově. No
a jak se bude řešit to, že mnohé ženy si opakovaně vybírají za
parnery násilníky? Když jim jejich hrubost imponuje a samy je
vyhledávají? A jak soudy posuzují případy, kdy ženy opakovaně
záměrně provokují partnera až ho vytočí natolik, že jim jednu
ubalí? V takových případech skutečnou obětí je muž. Zatímco ženy
si pak libují v tom, jak je jejich kamarádky litují, jak muž se jim
skroušeně omlouvá a podlézá, jak mají nad nim moc. Řeší toto
zákon spravedlivě?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.