Ing. Zdenka Szukalská.

Prostě je stále mezi lidmi

Starostka Ing. Zdenka Szukalská se již druhé volební období věnuje práci pro své spoluobčany - obyvatele města Moravského Berouna na Olomoucku. Své povinnosti plní na více než sto procent. Její pracovní diář je zaplněn od brzkého rána do večera.

Pobývá mezi dětmi i seniory, sportovci, umělci, podnikateli. Jako předsedkyně mikroregionu Moravskoberounsko často překračuje práh »svého« města, které je jejím domovem. V Zastupitelstvu Olomouckého kraje, jehož je členkou, se věnuje správě celého kraje - pracuje ve finančním výboru a Výboru regionální rady soudržnosti Střední Morava. Prostě je stále mezi lidmi. A jestliže je název starostenské funkce odvozen od slova starati se, pak Zdenka Szukalská se opravdu stará, a s plným nasazením.

Do politiky šla tato vysokoškolsky vzdělaná žena v oboru podnikání a managementu z pouhé zvídavosti, jak sama uvádí. Prý aby nahlédla pod »pokličku« všem těm procesům, které se odehrávají v orgánech a sborech, jež spravují náš veřejný život v obcích, krajích i našem státě. »Celý svůj profesní i osobní život se setkávám se zákony, kterými se musím řídit, ostatně tak jako všichni občané. Někdy mě zlobí, co vše je možné dostat do zákonných ustanovení,« vysvětluje pohnutky, proč se v nadcházejících senátních volbách uchází, v »dresu« Komunistické strany Čech a Moravy, o senátorské křeslo ve volebním obvodu číslo 61 – Olomouc. Je přesvědčena, že lidé s praktickými zkušenostmi dokážou reálně posoudit dopad jednotlivých zákonů na život občanů, postavení podnikatelských subjektů a na činnost obcí a měst. Kdo jiný by měl zasednout v horní komoře parlamentu než právě odborníci, kteří poznali »na vlastní kůži«, s čím se potýkají starostové a starostky i členové krajských samospráv?

»Středem mého zájmu jsou a vždy budou občané a jejich potřeby. Z pohledu komunální a krajské úrovně, na které se denně pohybuji, jde o zajištění základních hodnot a potřeb. Schopnost zajistit příjemné místo pro život se vším, co k tomu patří. V oblasti vzdělávání dostatek míst na všech úrovních vzdělávacího systému, počínaje školami mateřskými až po vysoké, kvalitní infrastruktura, dostupné sociální služby a zdravotnictví, uspokojující sportovní a kulturní vyžití, a to vše ve zdravém životním prostředí,« vyjmenovává některé body svého volebního programu.

Mezi důležitá témata k řešení řadí růst ekonomiky v závislosti na struktuře zdanění s přímým dopadem na životní úroveň občanů, podporu rodin, zrušení neproplácení prvních tří dnů nemocenské, zvýšení náhrady mzdy za nemocenskou a zvýšení minimální mzdy, zajištění důstojného stáří formou zafixování věku odchodu do důchodu a dále navýšení důchodů z českého důchodového pojištění, přímou podporu zdravotnictví a sociální péče. »V oblasti školství vidím nutnost zaměřit se na rozvoj řemesel, učňovských oborů a finanční vzdělávání dětí a mládeže. Zvýšení zaměstnanosti lze docílit podporou podnikání, investic, zvyšováním konkurenceschopnosti a rozvojem vědy a výzkumu,« prozrazuje něco více ze svých priorit.

Orientuje se i v tématech celoevropských, ba světových. »Musíme si udržet právo se sami rozhodnout, s kým chceme žít v našem státě, bez povinných osídlovacích kvót a závazného rozdělovacího systému pro každého přistěhovalce a zemi EU,« říká, protože je pro ni nezbytné zajištění bezpečnosti našich obyvatel. »Zásadní je provádět důsledné zásahy proti všem formám terorismu a zastavit masovou migraci z muslimského světa. Řešením je pomoci v místě humanitární katastrofy,« je přesvědčena. A samozřejmě - zastavit všechny války, naléhá Zdenka Szukalská. I o tom by uměla rázně promluvit v Senátu.

Moravský Beroun vzkvétá

Starostka Szukalská má široký akční rádius. Ona a její spolupracovníci v městském zastupitelstvu a na radnici, samozřejmě za součinnosti dalších spolupracujících organizací, dále zvelebují Moravský Beroun, významné turistické středisko v Nízkém Jeseníku. A protože ji občané do obecního zastupitelstva zvolili napodruhé, udělili tím »výbornou« jí, i celé kandidátce KSČM.

Podívejme se, co se v Moravském Berouně nyní například děje. V létě byl slavnostně otevřen nákladně zrekonstruovaný park na Křížovém vrchu, který se stal místem oddychu berounských obyvatel. Hned v něm proběhl šestý ročník Berounských slavností, čímž obyvatelé složili hold letošnímu jubilantovi, císaři a králi Karlu IV.

Pátého září Zdenka Szukalská a významné politické osobnosti kraje, kolegové-starostové z mikroregionu, hejtman i stávající senátoři společně poklepali na základní desku sportovní haly, čímž byla symbolicky zahájena její výstavba. Moravský Beroun kvalitní sportoviště totiž potřebuje jako sůl. »Jedná se o velkou investiční akci ve finančním objemu 53 milionů Kč u stavebních prací,« poznamenala starostka.

Město spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování, připravuje sociální byty a komunitní centrum. »Máme schválený Plán sociálního začleňování, na základě kterého máme alokovány finanční prostředky řádově v desítkách milionů korun. A máme čtyři romské asistenty prevence kriminality a dva domovníky. V tomto měsíci jsme dokončili dětské hřiště (když se rozzáří dětské oči, to je pro starostku velká radost), a opravujeme kanalizaci, což je důležitý úkol,« sdělila našemu listu. A protože město Moravský Beroun vlastní na 600 hektarů lesů, o které se musí starat, je i toto pro ni velká výzva. V současné době čelí tamní lesní porost kůrovcové kalamitě.

Moravský Beroun navázal přátelské vazby s partnerskými městy v zahraničí. Právě na počátku září zajela delegace Berounských v čele se Zdenkou Szukalskou do polské Bieruni (podobnost názvů obou partnerských měst jistě není náhodná) na tamní významné oslavy. O uplynulé sobotě proběhly ve městě tradiční Berounské trhy zaměřené na regionální produkty a řemesla, a na ně přijeli i bieruňští přátelé. A aby se nikdo nenudil, na programu byl i mezinárodní šachový turnaj.

Žije v realitě

Olomoucký kraj se ve srovnání s ostatními kraji ocitá na posledních příčkách pomyslného žebříčku. Je to kvůli podprůměrnému ekonomickému výkonu a vysoké nezaměstnanosti v okresech s nízkou dopravní dostupností. I to chce Zdenka Szukalská změnit – z úrovně krajského zastupitelstva, do kterého kandiduje na čtvrté pozici, a z úrovně Senátu Parlamentu ČR.

Má speciální priority pro Olomouc: ochranu tohoto nádherného historického města před povodněmi dokončením dalších etap protipovodňových opatření, snížení dopravního zatížení v intravilánu Olomouce, realizace silničních staveb na R55, R35 a D1 či podpora movitého a nemovitého kulturního dědictví a jeho uchování.

Zdenka Szukalská nežije ve snovém světě, ale v realitě. A tu chce všemi svými silami měnit k lepšímu ku prospěchu občanů.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 42 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


klmach
2016-09-23 12:54
Pojdme soutěžit o nejlepší umístění ve volbách.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.