Jsou aktivní a politika je baví III.

Organizace Fórum 50 %, která podporuje vyšší zastoupení žen na rozhodovacích pozicích, letos připravila a vyhodnotila soutěž Nadějná politička (informovali jsme). Vítězkou je nezávislá starostka Třince Věra Palkovská. Zúčastnilo se rekordních 62 žen napříč politickým spektrem a ze všech pater politiky.

Mezi nimi i několik reprezentantek KSČM: zastupitelka Chebu Helena Kobrová, zastupitelka Karlových Varů a Karlovarského kraje Věra Bartůňková, zastupitelka Prahy 10 Jana Čunátová, zastupitelka Břeclavi Dagmar Švendová (informovali jsme), zastupitelka Hradce Králové a Královéhradeckého kraje Lenka Fialová a starostka Horních Bludovic Jana Pohludková.

Kandidátky odpovídaly na otázky, které jim Fórum 50 % předložilo. Dnes přinášíme odpovědi posledních dvou jmenovaných.

Jana POHLUDKOVÁ, starostka Horních Bludovic, KSČM:

Jak jste se k politice dostala?

Pracovala jsem ve funkci matrikářky na obecním úřadě v Horních Bludovicích a měla jsem možnost sledovat osudy občanů obce a poznávala rozličné charakterové vlastnosti občanů. Po takto získaných životních zkušenostech mne zajímaly sociální problematika a rozvoj obce. Dostala jsem nabídku ke vstupu do ZO KSČM v obci a tuto nabídku jsem přijala. Od roku 2010 jsem se stala členkou strany a mou snahou je nebýt pouhou členkou, ale být aktivní a prospěšná.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Svoji politickou dráhu v KSČM jsem zahájila roku 2010 a před tímto obdobím jsem byla její příznivkyní. Od tohoto období vykonávám tyto funkce: starostka obce Horní Bludovice, druhé volební období, zastupitelka Moravskoslezského kraje za KSČM a jsem členkou komise pro rozvoj MSK a cestovní ruch a místopředsedkyní komise investiční, také jsem členkou Komise žen ÚV KSČM.

Co vás na politické práci baví?

Komunikace s občany a možnost pomáhat občanům a podílet se na rozvoji obce a společnosti.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za vámi stojí?

Volba starostky obce Horní Bludovice do mého prvního volebního období a následně obhajoba pozice starostky obce ve druhém volebním období. Získání mandátu zastupitelky Moravskoslezského kraje ve volbách do Zastupitelstva MSK. Výsledky práce: aktivní členka v ZO KSČM a na úrovni zastupitelky MSK, členka komisí a Komise žen.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo vaši politickou funkci?

Jako starostka obce se podílím na práci komisí při obecním úřadě a krajském úřadě, kde jsem získala mandát zastupitelky. V profesní oblasti se podílím na celkové revitalizaci obce.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Chtěla bych obhájit post starostky obce a zastupitelky Moravskoslezského kraje a být přínosem pro naši obec, náš kraj a společnost.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Volební stranu sleduji dlouhodobě a o vstupu do této politické strany mne přesvědčila náplň jejího levicového volebního programu.

Máte nějaký svůj politický sen?

Politický sen žádný nemám, poněvadž mým jediným cílem je být prospěšná společnosti a plnit úkoly, které jsem svým voličům a občanům slibovala a preferovala ve volebním programu naší strany.

Máte politický vzor?

Mým vzorem jsou lidé, kteří se řídí vysokými morálními a charakterovými vlastnostmi a jsou pro svoji obec, kraj a společnost přínosem. Současně respektuji lidi s většími životními zkušenostmi a znalostmi.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Každý občan, který splňuje podmínky, má možnost vstoupit do aktivní činnosti v komunální politice, včetně žen. Je otázkou vlastního rozhodnutí každého z nás, zda tuto možnost využije, či ne. Domnívám se, že ženy mají na některé oblasti jiný názor. Důležité je, aby tyto názory měly logické opodstatnění, a nemělo by být důležité, zda ho sděluje muž či žena.

Co je podle vás politika?

Politika je proces společenského uspořádání, které je v demokratické společnosti na bázi výsledků volebních hlasů občanů. O stavu společnosti rozhodují svými hlasy voliči za politické strany, hnutí, sdružení a jiné zájmové skupiny. V rámci politiky dochází ke střetávání zájmů politických stran a názorů.

 


Lenka FIALOVÁ, zastupitelka Hradce Králové a Královéhradeckého kraje, asistentka poslankyně, nezávislá kandidující za KSČM:

Jak jste se k politice dostala?

Oslovila mě paní poslankyně Soňa Marková, která po volbách v roce 2002 do Poslanecké sněmovny hledala asistentku.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Ve volebním období 2002-2006 jsem byla zastupitelkou obce Opatovice nad Labem, od roku 2010 až dosud působím jako zastupitelka města Hradec Králové a místopředsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva města a od roku 2012 jsem i zastupitelkou Královéhradeckého kraje.

Co vás na politické práci baví?

Díky práci asistentky a zastupitelky poznávám mnoho zajímavých lidí, kteří mě dokážou svými vlastnostmi a vědomostmi obohatit, ale i ponaučit. Ne vždy se totiž setkávám v politice s lidmi, kterým jde o »blaho« na konci řešeného problému. Čím déle se pohybuji mezi politiky a političkami, tím více si vážím vlastností, jako je spolehlivost, serióznost, ochota spolupracovat, skromnost, optimismus, kolegialita, poctivost.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za vámi stojí?

Úvodem výčtu úspěchů musím konstatovat a současně poděkovat všem přátelům a přítelkyním, kolegům a kolegyním, bez kterých bych žádné úspěchy nemohla prezentovat. K práci v politice je vždy potřeba tým lidí, který táhne za jeden provaz, přičemž každý jednotlivec je potřebný. Za úspěch považuji každou pomoc či prosazený dobrý záměr. Za úspěch s dopadem na veřejnost mohu jmenovat: Referendum proti výstavbě spalovny v Opatovicích nad Labem, které poukázalo na nesmyslný požadavek vystavět technologicky zastaralou spalovnu a skončilo přijetím požadavků petentů v zastupitelstvu obce. Osmitisícová petice občanů poukazující na nevýhodně sepsanou smlouvu na třicet let ve městě Hradec Králové. Špatně nastavený systém parkování, kde výhody šly za provozovatelem. ÚOHS zakázku prověřil a udělil městu Hradec Králové vysokou pokutu.

Pomoc lidem při prodeji domů a bytů, které se poprvé ve městě prodávaly tržně. Do těchto bytů město léta neinvestovalo žádné finanční prostředky, nicméně cena bytů technický stav domů mnoho nezohledňovala. Nakonec se podařila vyjednat u vedení města pro nájemníky 30procentní sleva a příspěvek do fondu oprav na případné rekonstrukce. Pomoc při záchraně a obnově přírodní památky Na Plachtě v Hradci Králové, která je svojí rozlohou, faunou a flórou naprosto jedinečná.

A jelikož by měla být práce i zábavná, zorganizovali jsme ve spolupráci s paní poslankyní Markovou dvě velké soutěže. První, podporující výrobky označené známkou Klasa, byla určena pro děti ZŠ. Soutěž spočívala ve výrobě čehokoliv z obalů výrobků označených Klasou. Přihlásilo se jedenáct škol z celého Královéhradeckého kraje a zapojeni do soutěže byli jako sponzoři skoro všichni krajští výrobci potravin splňující a nesoucí si na svém výrobku známku Klasa.

Druhá soutěž pod názvem Laskomina byla ve spolupráci s ČSŽ a LKŽ. Smyslem bylo zapojit babičky do pečení se svými dětmi. Proběhla nejdříve kola v obcích a městských částech, následně krajské. Ochutnaly jsme mnoho sladkostí, přibraly nějaké to kilo. Ze soutěže byla vydána kuchařka.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo vaši politickou funkci?

Samozřejmě, bez těchto aktivit by člověk neměl přátele. Copak by byl život bez přátel? Už 35 let jsem součástí pejskařské rodiny, kynologie je můj celoživotní koníček, spolupracuji s ochránci přírody, Českým svazem žen, Spolkem pro Opatovice a Pohřebačku, Levicovými kluby žen. Snažím se vyslechnout spoluobčany, kteří bojují za svoji lokalitu pomocí petic, spolupracuji se spolky. Všechna tato setkání ukazují, že všude žijí spoluobčané, kterým není lhostejné, jak se život kolem nich vyvíjí. No, a pokud máme stejnou krevní skupinu, vznikají mnohdy z těchto náhodných setkání letitá přátelství.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Odpovím na otázku »Čeho bych chtěla v politice dosáhnout«. Ještě vynechávám, neboť práci zastupitelky považuji za službu pro občany, která nikdy nekončí.

Ráda bych docílila v politice toho, aby nás, ženy, mužská část brala jako rovnocenné partnery nosící sukně. Jako ženy asi určitě myslíme trochu jinak než muži, ale výsledek dokážeme udělat stejný. Dojdeme možná jinou cestou ke stejnému závěru. Ta cesta není však o nic horší ani lepší než ta mužská. Jsem přesvědčena, že je to běh na dlouhou trať, ale vím, že v politice jsou již první vlaštovky v podobě mužů, kteří se ženami-političkami dovedou komunikovat, zajímá je náš názor a chvílemi i poslouchají, co a jak říkáme a děláme.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

To přišlo tak nějak automaticky. Byla jsem vychovaná v komunistické rodině. Celé své dětství jsem viděla, jak rodiče pomáhají, spolupracují, jak jsou aktivní pro své okolí. Vyrůstala jsem a nasávala, že jeden sám nic nezmůže, že pomoci sousedovi je samozřejmost, že nemám dělat druhým to, co nechci, aby se dělo mně, že si za peníze oblibu u spolužáků nekoupím, že základem státu je rodina a že štěstí nespočívá v milionech na kontě. A protože jsem měla krásné a na zážitky bohaté dětství a dospívání, nemám sebemenší důvod nadávat či kritizovat na socialistický způsob života. Stojím si za tím, že všechno je o lidech a v lidech. Žádný politický systém nebyl a nebude dokonalý, neboť o tom, jak bude vypadat, rozhodují lidé se svými kladnými a zápornými vlastnostmi.

Máte nějaký politický sen?

Moc bych si přála, aby se vrátil na politickou scénu při rozhodování zdravý selský rozum a aby byl na prvním místě vždy občan této republiky.

A politický vzor?

Nemám. Nikdy jsem se v nikom neshlížela, ani jsem nikdy nechtěla být nikomu podobná. Ráda bych si zachovala své já.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Narážíte v této otázce na kvóty zastoupení žen v politice? Patřím k těm, které s kvótami nesouhlasí. Myslím si, že kvóty mnoho nevyřeší. Začnou-li se ženy povinně tlačit do politiky, přestane to splňovat účel. Domnívám se, že jak muži, tak ženy by měli vstupovat do politiky z přesvědčení, že chtějí udělat něco dobrého a přínosného pro lidičky žijící v této zemi, že chtějí posunout příčku nejen slušnosti a serióznosti v politice výše, měli by mít vizi a alespoň částečně povědomí o této práci. Když něco v životě děláme z povinnosti nebo jen pro peníze, většinou to nedopadne pro naše okolí dobře.

Co je podle vás politika?

Politika je rodu ženského a je to mnohoznačný pojem označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí. O tom, jací lidé budou v politice zastoupeni, rozhodují voliči. Volič má plné právo se rozhodnout a zvolit si do pozic nejvyšších (ať je to obec, město, parlament) osoby, které zná nebo jim věří. Nechá-li se volič utáhnout na sladké koblize nebo levném sloganu či se nezajímá a volit vůbec nejde, nesmí se divit, jak se ta naše zemička vyvíjí. Je zvláštní, že lidé-daňoví poplatníci tak málo času věnují pozornosti výběru svého zástupce-budoucího politika či političky, kteří v konečném důsledku rozhodují o jejich tak pracně vydělaných a odvedených penězích.

Zdroj: www.padesatprocent.cz


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 3 hlasy.

redakční zpráva

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.