Nesnese jen sedět a nadávat

Dr. Jan Rejfek. Kandidát do Senátu ve volebním obvodu číslo 7 - Plzeň-město, kandidát do Zastupitelstva Plzeňského kraje, někdejší starosta, současný zastupitel městyse a kraje – to vše v barvách Komunistické strany Čech a Moravy. Organizátor, veřejně činný člověk, novinář… A také milovník krás života, obdivovatel umění a šumavské přírody, která jej a jeho paní Aničku obklopuje v místě, kde žijí - v Dešenicích na Klatovsku. Proč jde znovu do souboje o křeslo v horní komoře parlamentu, proč i navzdory stýkání a potýkání s politickými soupeři nezahořkl a stále se angažuje pro lidi a pro veřejné blaho, vypsal jako zkušený »písmák« ve svém zamyšlení.

Člověk se nemůže starat jen o svůj prospěch

Člověk by se neměl starat jen sám o sebe, o svůj vlastní prospěch, zejména v dnešní době. Zejména, když se děje tolik bezpráví a kdy se není člověk sám schopen bránit, a to ani soudní cestou. Proto chci pomoci svou prací ostatním tak, jak jsem to vždy dělal. Veřejný zájem mi není lhostejný, a tak i když jsem po vítězných komunálních volbách v Dešenicích v roce 2014 musel společně s ostatními jít do opozice, na práci a život v rámci městyse i kraje jsem nerezignoval. Pracuji jako zastupitel městyse, ale i člen finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje a předseda komise pro správu majetku Rady Plzeňského kraje. Aktivně se podílím na rozvoji společenského a kulturního života v rámci městyse, neboť i to je jedna z forem rozvoje soužití s ostatními občany. Nesnesl bych sedět a nadávat, že se nic neděje, že se nic nedělá atp.

V případě zvolení jsem připraven podpořit ty zákony, které povedou k nápravě křivd a které usnadní život občanů a naplňování jejich základních lidských práv, ale i společenských aktivit.

Při jedné z reportáží se mě redaktor zeptal, proč by měli lidé volit právě mě? Odpověděl jsem velmi jednoduše: »Současní senátoři neudělali nic pro zlepšení života lidí, zejména pro přijetí srozumitelných a jednoduchých zákonných norem. Změny může být ale dosaženo tehdy, když se v Senátu změní poměr sil. Myslím si, že zejména lidé z praxe, z obcí a měst, by k tomu mohli přispět. Osobně mám zkušenosti nejen ze státní správy, ale i obecní a krajské samosprávy. Tudíž se na přípravě, projednávání a schvalování takovýchto norem mohu podílet.« A za příklad jsem uvedl nekvalitní občanský zákoník, se kterým si nevědí rady ani renomovaní právníci, ale i zákon o tzv. církevních restitucích. »Vždyť tady většina lidí vyslovila s návrhem nesouhlas, tedy voliči nedali zákonodárcům mandát ke schválení normy, která je bezesporu krádeží století. S tím mimo jiné souvisí zákon o majetkových přiznáních. Poslední nedávno přijatá norma je jen slabou náplastí na boj s korupcí. Vždyť nezahrnuje možnost prošetření tzv. divokých privatizací a dalších nekalých praktik v minulosti. Tomu je třeba zabránit, tady je mé místo.«

Proto se při kontaktní kampani občanů ptám:

  • Nevadí vám, že máme ve vrcholových orgánech zástupce spojené s divokou privatizací, kteří nechtějí doložit, jak bylo s majetkem naloženo?
  • Nevadí vám, proč vláda odmítá prošetření těchto privatizací a dalších kauz spojených s politiky této země?
  • Nevadí vám, že se zástupci takových politických stran a hnutí, jako je ODS nebo TOP 09 (které jsou přímo spojeny s těmito kauzami), cpou opět do voleb a přitom ještě nedávno hlasovali proti zvyšování důchodů, ovšem o svých náhradách hlasovat neváhali?
  • Nevadí vám, že máme 80krát dražší vodu oproti roku 1989, vláda chystá další zdražení, ale zisky z provozování putují zahraničním firmám?
  • Nevadí vám, že se Německo snaží naší republice vnutit migranty a nést za ně odpovědnost, i když si je samo ústy Angely Merkelové pozvalo?
  • Nevadí vám vnucované normy EU, například v zemědělském a potravinářském odvětví, a tím pádem na to doplácejí naši prvovýrobci?
  • Nevadí vám zahraniční politika ČR v souvislosti s hospodářským embargem vůči Rusku, přičemž na to doplácí řada našich podniků, potažmo občanů, kteří jsou biti na mzdách?
  • Proč vládní strany (ANO i ČSSD) odmítají plnit jeden ze slibů daný občanům při narovnání tzv. církevních restitucí a premiér Sobotka neumí nic jiného, než se ohánět Ústavním soudem? atd.

Za co budu bojovat?

Moje priority jsou proto velmi jasné. Postupně dát odpovědi na výše položené otázky. Jsem jednoznačně proti kvótám přijímání migrantů, protože problém se musí řešit tam, kde vznikl, a těmi zeměmi, které migraci způsobily. Nesouhlasím s uložištěm jaderného odpadu na Pačejovsku a jsem i proti provádění průzkumu. Jsou to vyhozené prostředky daňových poplatníků. Nejdříve je třeba získat souhlas občanů a obcí. To se nestalo. Navrhnu novelizaci zákona o majetkových přiznáních. Současná norma nic neřeší a dál umožní korupci a nepořádek, navíc nedává možnost aktivního prošetření nepořádků z minulosti, převážně privatizací.

Je třeba stabilizovat důchodový systém a realizovat jej v návaznosti na narovnávání mezd se západními zeměmi. Nelze přeci souhlasit s tím, že za stejnou práci mají v sousedním Rakousku třikrát více peněz než u nás. Nebo snad ano? Vládní strany podvedly voliče, když slibovaly nápravu tzv. církevních restitucí. Neudělaly nic a dokonce se bojí zdanění finančních náhrad za neprokázaný majetek. Stát by jen letos mohl získat zpět přes dvě miliardy korun.

Je třeba jednoznačně odmítnout lobbismus a diletantismus v přípravě zákona o Šumavě. V neposlední řadě je třeba bojovat za vyváženost a objektivní informovanost ve sdělovacích prostředcích. Lži, polopravdy a manipulace ze strany novinářů by měly být »na pranýři«. Novinář by měl být zárukou objektivnosti a pravdy.

Poslední podstatnou částí je podpora spolkové činnosti. Především těch složek, které se podílejí na ochraně zdraví a majetku občanů a také na výchově svých následovníků. Jsou to především dobrovolní hasiči, ale i další spolky, dnes financované z dotačních titulů kraje. Byl to stát, který přesunul řadu kompetencí na obce a města, ale bez potřebné finanční podpory. To je třeba narovnat zákonnou normou. Za to budu bojovat.

Čestným členem Klubu žen

Hodně se angažuji v rámci společenského a kulturního života. V rámci městyse Dešenice jsem aktivním účastníkem Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Čtvrtý semestr v rámci druhého běhu bude zahájen koncem září a více než dvacítku seniorů čeká téma čínských bylinek, čínské medicíny. Téma jistě velmi zajímavé, které si studující sami vybrali. Většina se těší na závěr studia a také na promoci, přičemž někteří ji absolvují podruhé. Ale až po ukončení zbývajících semestrů.

Spolková činnost, to jsou hasiči, sportovci, divadelníci, ženy atd. Máme pět sborů SDH v rámci městyse a ten největší je přímo v Dešenicích vedený S. Kindlmanem. Právě zde se také snažím pomoci v rámci svých fyzických, ale i časových možností. V závěru srpna jsem se společně s dalšími veterány aktivně účastnil XXIII. ročníku hasičské soutěže Šumavský hasič. Dlužno dodat, že dešeničtí hasiči byli stoprocentně úspěšní, děti, ženy, muži i veteráni.

Také jsme založili pétanque, společenskou hru nenáročnou na fyzické i psychické zatížení. Postupně jsme pro ni získali téměř dvacítku zájemců. A tak jsme v letošním roce zahájili jakési ligové klání rozdělené do dvou částí, jarní a podzimní. Ve třech skupinách se soutěžící snažili umístit tak, aby se dostali do finálové skupiny a zbývající skupiny o udržení. První podzimní hry proběhly na rozhraní konce prázdnin a zahájení školního roku a všichni soutěžící se těší na výroční schůzi klubu, kde budou předány poháry, medaile a prodiskutuje se příprava třetího ročníku v roce 2017. Pochopitelně s výborným vlastním pohoštěním.

Pak máme v Dešenicích Klub žen vedený Annou Halasovou. Není početný, ale schází se pravidelně po celý rok. Klub není jakousi »drbárnou«, jak se někdy děvčata dozvídají. Učí se zde různým řemeslům a vymýšlejí pro občany městyse společenské a zábavné akce. K nejvydařenějším patřily módní přehlídky, různé zábavy, besedy s osobnostmi společenského života, v nejbližší době budou ženy zárukou vybudování odpočinkového místa pod názvem Oáza zdraví. Městys na základě žádosti obdržel na tuto akci dotační peníze. V klubu působí i několik čestných členů, ke kterým se řadím i já. Proto jsem se velmi aktivně podílel na jedné z nejvydařenějších akcí, kterým byla soutěž O nejlepší pošumavsko-dešenický guláš. Zaplněný sál, spokojenost soutěžících i návštěvníků, to vše bylo velikou odměnou těm, kteří to organizovali.

To, a řada dalších společenských událostí s sebou nese zatížení těch, kteří tyto akce připravují. Ti si zasluhují nejen poděkování, uznání a úctu, zejména v dnešní době, ale i podporu. I tady vidím své místo. Proto také kandiduji do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Dovolím si proto opět odpovědět na jednu z otázek reportéra mně položenou: Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným aktivitám? Odpověděl jsem jednoznačně: »Mohl bych se sice věnovat i jiným aktivitám, ale neudělám to. Senátorské práci se budu věnovat naplno. Je to práce natolik odpovědná, že na nic jiného čas nezbude. Pokud někdo tvrdí opak a tyto aktivity stíhá, svědčí to o zneužívání tohoto postavení i důvěry občanů, kteří odevzdali senátorovi hlas. Nelze se poté divit, že jsou zákonné normy nedokonalé, polovičaté a dokonce v rozporu se zájmy občanů.«

Monika HOŘENÍ

FOTO – archiv J. REJFKA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.7, celkem 72 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2016-10-27 01:09
Jak dlouho ještě?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.