Snímky z kurzů, kde je školitelkou Zuzana Labudová (stojící). FOTO – o. p. s. Osvětová beseda

Rovné příležitosti ve vzdělávání

Na téma inkluze dětí s jakýmikoli specifickými potřebami jsme v Haló novinách otiskli velké množství názorů. Společným jmenovatelem všech hledisek je, že inkluze má smysl jen tehdy, pokud začleňování přinese prospěch všem dotčeným. Mgr. Zuzana Labudová z obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda provedla výzkum na dané téma a s našimi čtenářkami a čtenáři se podělila o výsledky.

Koncept inkluzivního školství, v němž jsou i děti se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávány v běžných školách, považuje za v principu správný 94 % pražských vyučujících. S jeho uplatňováním v českém vzdělávacím systému za současných podmínek ale souhlasí pouze 37 % učitelek a učitelů z pražských mateřských, základních a středních škol. Vyplynulo to z průzkumu mezi celkem 96 vyučujícími, kteří se zúčastnili projektu Osvětové besedy Rovné příležitosti v pražských školách.

Proti zavádění inkluze do českého vzdělávacího systému se vyslovilo 63 % pražských vyučujících, z toho 53 % volilo možnost spíše nesouhlasím a 10 % spíše souhlasím. Rozhodně se zavedením inkluze souhlasí pouhá čtyři procenta pražských učitelek a učitelů, spíše souhlasí 33 %.

Ve výsledcích průzkumu je zřetelný vztah mezi konkrétní reálnou zkušeností respondentek a respondentů průzkumu s inkluzí a jejím přijetím. Podle průzkumu má osobní zkušenost s inkluzivním vzděláváním 65 % vyučujících z hlavního města. A zatímco mezi vyučujícími, kteří si již inkluzi na vlastní kůži vyzkoušeli, rozhodně s inkluzí souhlasí 6 % a spíše souhlasí 42 % dotázaných, mezi vyučujícími bez reálné zkušenosti s inkluzivním školstvím spíše souhlasí 21 %.

Vyučující dále volili důvody, které u nás zatím reálnému uplatnění konceptu inkluze podle jejich názoru brání (ze čtyř možných mohli zaškrtnout libovolný počet). Nejčastěji (69 %) uváděli chybějící systémové změny v českém školství a nedostatek financí (67 %). Méně důležité jsou podle průzkumu vůle vyučujících a souhlas veřejnosti (obě možnosti zaškrtlo shodně 43 % vyučujících).

V rámci projektu Rovné příležitosti v pražských školách, který finančně podpořilo Hlavní město Praha, se téměř sto pražských vyučujících vzdělávalo ve dvou akreditovaných kurzech: Úvod do genderu a Rovné příležitosti ve vzdělávání. V rámci moderované diskuse se ukázalo, že drtivá většina vyučujících nemá podrobné informace o novele školského zákona, která inkluzi zavádí v širší míře do praxe a jež začala platit 1. září letošního roku. »Seminář mi pomohl se zorientovat v problematice inkluze. Konečně mám nějaké bližší informace, které se mi hodí, a mohu informovat kolegy,« uvedla například v hodnocení kurzu Jaroslava Hanková ze Základní školy Brána jazyků v Praze 1.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 6 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.