ILUSTRAČNÍ FOTO - archiv

Předkupní právo se vrací

Do občanského zákoníku se zřejmě vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí. Ve středu to ve vládní novele schválila sněmovna hlasy koalice a KSČM. Proti byly ODS a TOP 09.

Zastánci obnovy předkupního práva na podíl spolumajitele nemovitosti zdůrazňují, že existovalo padesát let, a vlastnické podíly by se měly scelovat. Odpůrci z pravice však poukazují na zásah do vlastnictví i na problém nedosažitelných spoluvlastníků. Předkupní právo prošlo o pouhé dva hlasy - úprava má být účinná od ledna 2018. Další změnou, kterou přijali poslanci, je, že lhůta pro vyklizení bytu zvláštního určení spolubydlícím po úmrtí nájemce se prodlouží ze tří na šest měsíců. Pokud s nájemcem v bytě žil nejméně rok jiný postižený, nebo člověk starší sedmdesáti let, nájem by na ně automaticky přešel.

Sněmovna naopak neschválila poslanecký pozměňovací návrh, aby společenství vlastníků získala zástavní právo k bytovým i jiným jednotkám v domech, které spravují. Zástavní právo mělo podle předkladatelek zajistit společenství vůči majitelům, kteří nehradí náklady spojené s užíváním bytů nebo nebytových prostorů. Podle odpůrců by úprava zasáhla do trhu s hypotékami, když byty u nich slouží jako ručení.

Poslanci sice kývli na uzákonění úroků u výživného, nepodpořili ovšem související návrh, který by umožnil prodej pohledávky z alimentů např. vymahačům dluhů. Převážila obava, že by je samoživitelé v tíživé situaci v rozporu s navrhovanou úpravou prodávali ve skutečnosti levněji. Neprošel ani další poslanecký požadavek, aby soudy mohly svěřit dítě do společné péče obou rodičů po jejich rozchodu.

Vraťme se k tomu dobrému z minulosti

Dolní komora nakonec nekývla na pozměňovací návrh, aby se ze soudů na diagnostické ústavy vrátilo rozhodování o tom, do jakého konkrétního školského zařízení budou umisťovány děti s nařízenou ústavní výchovou. O tom se vedl zřejmě největší spor. Snahu v této věci vyvinuly poslankyně Helena Válková (ANO) a Hana Aulická Jírovcová (KSČM). »Já jsem dala trošku benevolentnější pozměňovací návrh, a KSČM prvotně podporuje pozměňovací návrh poslankyně Válkové,« řekla před hlasováním Aulická. Pozměňovací návrhy by vrátily dnešní praxi do stavu, který platil do konce roku 2013 před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Ředitelé diagnostických ústavů by opět získali kompetence rozhodovat o přemístění v rámci sítě školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Proti byla většina koalice, pravicová opozice návrhy až na výjimky nepodpořila.

»Úpravou v novém občanském zákoníku, tj. že o přemístění rozhoduje pouze soud, došlo v praxi k významnému prodloužení doby pobytu dětí v diagnostických ústavech. Běžné je šest až osm týdnů, ale není výjimkou ani rok. MPSV na navržené změny argumentuje, že diagnostické ústavy nejsou dostatečně kompetentní, aby rozhodovaly o stupni poruch chování dětí, což je dle ministerstva hlavní podmínkou pro umístění dítěte do ústavního zařízení,« uvedla Aulická.

Předloha má zavést mj. veřejnou evidenci svěřeneckých fondů rejstříkovými soudy, snížit maximální kauci na nájemní byt z šestinásobku na trojnásobek nájemného a prodloužit ze tří na pět let lhůtu, v níž musí soud přezkoumat důvody pro omezení svéprávnosti.

Novela má také znovu povolit, aby si lidé nad patnáct let, kteří dosud neskončili povinnou školní docházku, mohli sjednat práci.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 15 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.