FOTO - Pixabay

Polské ženy bojují za svá práva

Rok 1989 prý přinesl Polsku svobodu a naději na vyřešení vážné hospodářské krize, vzniklé na konci vlády Edwarda Gierka a Piotra Jaroszewicze po roce 1980, prodlužované rozsáhlou stávkovou činností protisocialistických odborů Solidarita po celá 80. léta.

V roce 1989 zvítězivší odbory Solidarita vzápětí předaly moc ekonomům - liberálům. Ti provedli v Polsku drsnou neoliberální transformaci ke kapitalismu, včetně vysoké inflace a nezaměstnanosti, byť na rozdíl od Václava Klause neprováděli idiotskou kuponovou privatizaci ani privatizaci za účelem se státních podniků »zbavit«. Hrubý domácí produkt (HDP) Polsko uvádí až od roku 1995. Přesnější srovnání s dobou socialismu je tak prakticky nemožné.

Další vývoj Polska, měřený HDP, byl velmi příznivý. Polsko je jedinou zemí Evropské unie, která za krize v letech 2008 až 2009 nezaznamenala pokles HDP. Nezaměstnanost ale v Polsku i přes určitý pokles zůstává vysoká, přestože ji snižuje množství drobných rolníků v zemědělství a živnostníků v obchodu a službách a odchod milionů mladých Poláků za prací do zahraničí. Osmihodinovou pracovní dobu početné vrstvy živnostníků neznají.

Po roce 1989 citelně klesl počet obyvatel Polska. Přes údajnou prosperitu v Polsku klesla porodnost na nejnižší úroveň v zemích EU. V zahraničí pracující Poláci zůstávají obvykle občany Polska, ale do Polska jezdí jen na dovolenou. Mnoho Poláků pracujících v cizině sice počítá s pozdějším návratem do vlasti, ale návrat odkládají, což často znamená emigraci navždy.

Církev potlačuje občanské svobody

V Polsku silná katolická církev vážně omezuje občanské svobody. V roce 1993 prosadila s tehdy vládnoucími pravicovými stranami takzvaný potratový kompromis - zákaz potratů s výjimkou ohrožení života matky těhotenstvím, hrozby narození dítěte s vážnou vadou a vzniku těhotenství znásilněním. Výsledkem je množství tragédií. Vláda Strany demokratické levice (SLD) s podporou petice s 500 000 podpisy v roce 1997 sice prosadila zákon o liberalizaci potratů, ale polský Ústavní soud ho zrušil jako protiústavní. Vláda SLD v letech 2001-2005 slib zrušit zákaz potratů nesplnila. Při zisku 41 % hlasů voličů neměla většinu v Sejmu. Tento slib prohandlovala s katolickou církví za podporu politiky vstupu Polska do EU. Vstup do EU považovala za zásadní civilizační vymoženost. Zradila tak levicovou politiku na citlivém místě. Voliči to SLD neodpustili.

Lidská práva jsou u vládců EU silně diferencovaná. Zákaz potratů v Polsku nevadí, stejně jako ve Španělsku či v Irsku, nemluvě o zbavení občanství početných národnostních menšin v Estonsku a v Lotyšsku, když neznají dostatečně úřední jazyk.

Sexuální útisk

Katolická církev si v Polsku zachovala silný vliv. I za socialismu bylo v Polsku do jisté míry dvojvládí. Katolická církev je zejména bohatá mezinárodní totalitní organizace a obávaná vyžírka veřejných rozpočtů. Kromě obřích restitucí majetku, který katolické církvi v Polsku nepatřil, dostává každý rok ze státního rozpočtu jen na výuku náboženství v základních a v středních školách 1,3 miliardy zlotých - asi 8,2 miliardy korun. Náboženství je součástí výuky. Učí katechetové nepodléhající ministerstvu školství. Zákonný zákaz potratů je jen špičkou ledovce. Katolická církev prosazuje i zákaz antikoncepce, zákaz umělého oplodnění in vitro, zákaz léčení neplodnosti. Sexuální výchova se nevyučuje. Podle církve je viníkem znásilnění vždy žena. Rovnoprávnost mužů a žen? Nenechte se vysmát!

Sexuální útisk žen má mnoho podob, stejně jako v České republice. V ČR je snaha sexuální útisk žen potírat, byť se to ne vždy daří. V Polsku trvá silná snaha sexuální útisk žen skrýt. Znásilnění žen policie velmi často odmítá vyšetřovat a soudy soudit. Přitom jen asi v osmi procentech případů je pachatelem cizí muž. Obvykle jím je někdo z okolí ženy. Pokud je muž násilník, neexistuje vykázání násilníka z bytu. Z bytu utíká týraná žena s dětmi. Tedy, má-li kam.

Proti úplnému zákazu potratů

Přestože polský zákaz potratů patří k nejtvrdším v Evropě, polská katolická církev prosazuje úplný zákaz potratů v Polsku. Šanci jí dává vítězství pravicově konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) v parlamentních volbách v říjnu 2015. Při vysokém počtu propadlých hlasů voličů získává PiS s 38 % odevzdaných hlasů absolutní většinu poslanců a senátorů. Katolická organizace »Pro život« předkládá do Sejmu návrh zákona o úplném zákazu potratů v Polsku. Vyjádření předsedy PiS Jaroslawa Kaczyňského je zde příznačné: »Jako katolík nemohu jednat jinak!« Katolík musí prosazovat hrubé porušování základních lidských práv a svobod v souladu s dogmaty katolické církve! Legálních potratů na žádost v Polsku je jen asi 2000 za rok. 100 000 až 200 000 Polek ale podstupuje každý rok potrat na žádost v lepším případě v zahraničí, v horším případě riskantně pokoutně doma. Preláti se zřejmě domnívají, že není větší slast pro ženu než za nemalé peníze podstupovat potrat na žádost. Prozíravější katolíci se obávají, že úplný zákaz potratů v Polsku povede po změně vlády k zásadní liberalizaci zákona o potratech.

Polské ženy protestují v ulicích

Polské ženy organizují protesty proti úplnému zákazu potratů na žádost. V pondělí 3. října 2016 v Polsku demonstrovalo v ulicích polských měst na 100 000 žen a mužů. Ve Varšavě na Zámeckém náměstí demonstrovalo 30 000 lidí. Silný déšť dal demonstraci název »deštníková«. Přívlastek »na černé pondělí« připomíná obdobné protesty žen na Islandu v 70. letech. Proti hrubé diskriminaci žen v Polsku stávkovaly ve 160 polských městech statisíce žen, často i s porozuměním vedení příslušných podniků a úřadů měst. Další statisíce žen vyjadřovaly podporu protestu páskami na rukávech.

Polská státní televize o demonstracích z 3. října neinformovala. Soukromá TVN informovala podrobně. Byla tu šance získat další diváky. Mnozí kněží, pravicoví politici a novináři z »mainstreamu« spustili štvanici na účastnice protestu. Předseda PiS Jaroslaw Kaczyňski dostal strach. Jeho premiérka Beata Szydlová v televizi sdělila, že vláda tento zákon neprojednává a nepodporuje. Zákon byl v Sejmu zamítnut.

Demonstrace 23. a 24. října 2016

Hrozí, že po skončení protestů se PiS vrátí k návrhu zákona o úplném zákazu potratů. Ženy organizovaly další protestní demonstrace. Na demonstraci ve Varšavě jsme přišli k Sejmu s mírným předstihem. Část prostoru před Sejmem odděluje plot staveniště. Dvacet fanatiků za úplný zákaz potratů pouštělo dokola nahrávku vyzývající k úplnému zákazu potratů na žádost s tím, že jde o vraždy. Kordon policistů a páska je oddělil od shromaždiště demonstrantek a demonstrantů. Rušení demonstrací druhých by mělo být zakázáno, ale s výjimkou fyzických napadení se toleruje v Polsku i v ČR. Podium bylo vyzdobeno černou látkou a několika černými deštníky. Podepisovala se petice s jedenácti požadavky na zrovnoprávnění žen. Nejde zdaleka jen o liberalizaci zákona o potratech.  Některé ženy mají bílé nápisy »Protest žen!« Převážně plně či částečně černě oděných účastníků se sešlo na 2 500. Převažovaly ženy všech věkových skupin, byť přišli protestovat i muži. Objevily se deštníky a transparenty. Zaznamenávám hesla (v překladu):

»Věnujte se pedofilům a ne našim břichům!« »Moje tělo, moje věc!« »Ženy = síla«, »Peklo žen trvá!« »Hodné jsme už byly!« »Příjemně už bylo!« »Kaczyňski, co ty víš o přebalování dětí?« »Můj rozum, moje tělo, moje volba!« »Proti rozbíjení systému vzdělávání!« »Ještě Polka nezahynula!« (polská státní hymna začíná Ještě Polsko nezahynulo) »Chceme lékaře, ne policisty!« »Kromě dělohy máme rozum!« »Myslím, tudíž jsem!« »Máme 21. století, ne 19.!« »Nepůjdeme do podzemí (ilegality)«.

Z pódia hrála hudba. Střídaly ji projevy a skandování hesel. Často zaznívalo: »Solidarita je ženou!« »Revoluce je ženou!« »Demokracie je ženou!« »Pryč s kulturou znásilňování žen!« Štíhlá novinářka státní regionální televize na zídce, oči nenávistné, přehlížela demonstraci. Po té procházela mezi demonstranty, následována kameramanem. Kameraman do stojícího pána přede mnou vrazil kamerou. Pán mu něco nerudně řekl. U toho to končí. V přestávkách mezi projevy bylo slyšet opakovaný pásek o potratech - prý vraždách. Při jedné z demonstrací následujícího dne jeden pán z organizace »Pro život!« napadl účastnici protestů. Následovala potyčka za použití deštníků.

»Deštníky neodkládáme!« zaznívá na konci jednotlivých protestů žen.

Jednotlivé řečnice kritizují přístup policejních vyšetřovatelů a soudců. Násilí na ženách obvykle ignorují. Tvrdé kritice je podrobeno školství. »Chceme světské školy!« »Chceme světský stát!« Špatná je lékařská péče o těhotné. Mnohé polské porodnice nezajišťují rodičkám méně bolestné porody ani soukromí při porodu. Skandální je přístup k nemanželským dětem jako méněcenným. Tvrdě je kritizovaná válečnická politika Polska. Ženy nechtějí, aby jejich děti umíraly v nesmyslných válkách.

Zazní písnička zpěvačky Natalie Przybyszové. Před týdnem veřejně přiznala, že loni na Slovensku postoupila potrat na žádost. Veřejné přiznání se k potratu na žádost je v Polsku velmi statečný čin. Prolomí tabu. Snese se na ní na internetu smršť nadávek. Biskupové kněží, politici a novináři z ní vzápětí dělají vyvrhela. Ve jménu křesťanské lásky, jak jinak!

Varšavský kurýr polské státní televize o demonstraci neinformuje. Soukromá televize přenáší protesty proti útisku žen ve Varšavě, Krakově, Wroclavi, Gdaňsku...Na černé pondělí se konaly asi ve stovce polských měst.

Složitá politická situace

Na demonstracích proti útisku žen zaznělo i heslo »Polskou vládu Beaty Szydlové (PiS) svrhnou ženy!« Situace je ale značně složitá. Žádná polská parlamentní politická strana (i sociálně demokratická levice zůstala mimo parlament) se za práva protestujících polských žen nepostavila až do 3. října, kdy někteří ucítili šanci na vlně protestů žen získávat politické body. Šéf pravicové Nowoczesna bankéř Petrů náhle podporuje ženy. Přitom chce opět prodloužit věk odchodu do starobního důchodu na 67 let a zrušit příspěvek na každé druhé a další dítě 500 zlotých za měsíc, zavedený vládou PiS. Mimoparlamentní zelení honí politické body přímo na demonstracích žen. Expremiér expředseda SLD Miller právem varuje před partajničením v protestním ženském hnutí. Ve hře je i válečnická politika vlády PiS a znásilňování Ústavního soudu Polska. Jisté je jedno. Rovnoprávnost si budou muset Polky vybojovat samy. Klesající počet věřících jim boj proti církevním dogmatům usnadňuje.

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.9, celkem 27 hlasů.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.