Škola hrou?

České země ve druhé polovině 17. století neprožívaly své nejlepší období. Po vylidnění způsobeném třicetiletou válkou a násilnou rekatolizací nastala doba temna. Právě v této době píše Jan Ámos Komenský svá nejznámější díla a další výborný pedagog té doby, jezuita Bohuslav Balbín, vydává v latině svoji obhajobu českého jazyka. Církevní školy, v té době určené pro hrstku vyvolených, vyučovaly latinsky a německy.

Po necelých 100 letech války spojené s uplatněním Pragmatické sankce přinutili Marii Terezii a později jejího syna Josefa II. k zásadním reformám, mimo jiné též školským. Nařízením císařovny vzniká povinnost vyučovat všechny děti bez ohledu na původ v národní škole, tzv. triviu. Tedy číst, psát a počítat, a to česky nebo německy. V této době dochází k rozšiřování manufaktur a vzniká tedy nutnost zajistit elementární vzdělání pro co nejširší část populace. Josef II. ve svých reformách ruší některé části poddanských povinností, čímž umožňuje nárůst vzdělanosti, více lidí může svobodně studovat, bez nutného souhlasu vrchnosti.

Otevírají se nejen měšťanské, ale i odborné školy, na začátku 19. století České vysoké učení technické, a ve druhé polovině 19. století už se mluví o Čechách jako o zemi s vynikajícím školským systémem. Vznikají specializované školy pro žáky nevidomé nebo hluché, jsou zde i školská zařízení pro studenty se sníženou mobilitou. V době celého 20. století se toto dědictví rozšiřuje a prohlubuje. Ve shodě s heslem »Každý podle svých schopností má přispívat ku prospěchu společnosti« se rozvíjí systém speciálního školství. Studenti našich středních technických škol a škol se všeobecným zaměřením (SVVŠ, později gymnázia), ale i vysokoškoláci z technických a jiných vysokých škol jsou hodnoceni mezi světovou špičkou.

Morové rány

Po roce 1989 však dochází ke zvratu. Jako morové rány dopadají na náš školský systém reformy řízené laiky a jednotná škola, kterou nám ve světě záviděli, se rozpadá, a to již na úrovni základní školy. Neuvážené experimenty jako je rušení jeslí, nejrůznější alternativní náhražky školek a dále pak střední školy, které produkují v řadě případů pouze klienty úřadů práce, dokumentují rozvrat našeho školství.

Zlatým hřebem těchto tendencí je snaha vyprodukovat co nejvíce vysokoškoláků (bakalářů) v tzv. praktických oborech podle Boloňské deklarace. Tato dohoda z roku 1999, podepsaná i Českou republikou, mj. zavádí i nové rozdělení studia do cyklů a jednotný systém kreditů. Přes protesty řady vysokoškolských profesorů z technických univerzit tak vycházejí z těchto oborů tisíce, z valné většiny, těžko v praxi uplatnitelných absolventů.

Protože systém zvláštních škol, později přejmenovaný na speciální školy, který byl v naší republice dobře propracován, představoval ve státech západní Evropy věc takřka neznámou, rozhodli se mladí experimentátoři tento systém postupně zrušit. Když neexistuje ve státech našich světlých vzorů, tedy ve Spojených státech a Velké Británii, není důvod, aby existoval u nás. Uvidíme tedy opět děti s lehkou mentální retardací ve škole s ostatními žáky. Mladí, dobře placení experimentátoři z nevládních organizací mají dnes na ministerstvu školství zelenou. A jak říká latiník, »Bestia triumfans«.

Dokonce i eurokomisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics, jak mi sdělil, se domnívá, že americký systém středního školství, který je podle expertů velmi málo funkční, může být naším vzorem. Studenti, kteří strávili část své školní docházky ve Spojených státech, i jejich američtí spolužáci však v podobném duchu nehovoří.

Pochopil eurokomisař?

Otázkou je, zda tento rozklad a anarchii můžeme dále považovat za žádoucí stav. Osobně se domnívám, že je nejvyšší čas přejít od těchto experimentů k jednotné mateřské a základní škole s jasnými osnovami a ke středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání srovnatelné evropské úrovně napříč Evropskou unií. Doufejme, že to po naší debatě pochopil i pan eurokomisař...

Jaromír KOHLÍČEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 56 hlasů.

Jaromír KOHLÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2016-11-26 02:34
Skoro každý, kdo v USA studoval, byl udiven. A to i už uznávaní
odborníci, kteří si tam chtěli zvýšit kvalifikaci. Přijímačky na
některé vysoké školy byly třeba na úrovni naší základní. Možná
že na MIT a podobných to neplatí ale ...Destrukce našeho školního
systému je cílená a někde naplánovaná. A místní poskoci ji
realizují. Má z nás udělat zdroj levné, minimálně uvažující
pracovní síly. Plus nějaké oddané elitáře. Zatím se ale projevuje
setrvačnost systému. Mnoho času ovšem nezbývá.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.