Rozhovor Haló novin s Walidem Hamedem Shiltaghem, velvyslancem Irácké republiky v ČR

Irák 2016: stejná práva, rovnost před zákonem

Vaše excelence, rozhovor s vámi asi těžko můžeme začít jinak než tématem Mosul. Tedy bitvou, která by měla znamenat přelom v letitém konfliktu nejen ve vaší zemi, ale celé oblasti…?

Určitě. Ale dovolte mi nejprve poděkovat za možnost odpovědět na otázky právě Haló novin, které my tady na velvyslanectví odebíráme a hodně citujeme.

Otázka Mosulu je skutečně naším ústředním zájmem a je dobře, aby se objevila v českém tisku. Ano, považujeme tuto bitvu za rozhodující v boji proti teroristické organizaci, která si říká Islámský stát (IS, ale pan velvyslanec používá v oblasti užívanou zkratku DAEŠ - pozn. autora). A máte pravdu, že pokud se nám podaří zlikvidovat DAEŠ v Mosulu, dokážeme tímto zlikvidovat velké ohnisko terorismu na celém Blízkém východě. Zajistili bychom tím velmi pravděpodobně i bezpečnost v celé oblasti, což jistě bude mít příznivý dopad na Evropu i celý svět. Irák vlastně zastupuje celý svět v boji proti tomuto zlu a zaslouží si proto podporu onoho celého světa.

My jsme se na bitvu o Mosul dobře připravili - morálně i vojensky - ale také jsme museli připravit na tuto válku naše lidi psychicky, mentálně. A jsme rádi, že všechny irácké síly podporují v této bitvě iráckou vládu.

V Iráku máme oficiální Iráckou mediální síť, zahrnující prakticky všechny sdělovací prostředky, která také mobilizovala občany v této věci a o celé bitvě objektivně informuje, za což se sluší poděkovat.

Rád bych ale podotkl, že vedle likvidace DAEŠ je pro nás prioritou zachraňovat lidské životy civilistů, kteří žijí v místech operace. Několikrát to zopakoval i náš ministerský předseda Hajdar Abádí.

Bitva probíhá dle časového harmonogramu, dokonce jsme i v určitém předstihu. Je to zásluha i toho, že jde vlastně o první bitvu, ve které se spolu s centrální vládou spojili i Pešmergové a že se zapojily i jednotlivé kmeny a dobrovolnické Lidové mobilizační jednotky. Nemluvě o absolutní koordinaci s mezinárodní koalicí, která nám pomáhá hlavně vzdušným bombardováním pozic IS či vojenským zpravodajstvím (cennými informacemi) a logistickou podporou našich jednotek, vyzbrojováním a doplňováním munice našich jednotek.

Součástí té mezinárodní koalice je i Česká republika, která se zapojuje do osvobozovacích bojů například prostřednictvím českých bitevníků L-159 Alka ve výzbroji irácké armády. Jak hodnotíte zdejší pomoc?

Samozřejmě bychom chtěli moc a moc poděkovat ČR za podporu, kterou věnuje Iráku v jeho boji proti terorismu a českému lidu za morální podporu, kterou nám poskytuje. Určitě ji vnímáme! I tu od jednotlivých politických stran a obou komor parlamentu. Tato morální podpora je velmi důležitá pro iráckou armádu i všechny Iráčany, kteří se zapojují do osvobozovacích bojů.

Máme velmi dobrou koordinaci s Ministerstvem obrany ČR. V této souvislosti vnímáme veledůležitou a veleúspěšnou návštěvu Iráku, kterou uskutečnil váš ministr obrany Martin Stropnický 22. a 23. listopadu t. r.

Ano, tehdy navštívil českou leteckou poradní jednotku na základně Balad.

Tak. A tohle všechno je součástí české a mezinárodní podpory ozbrojeným silám Iráku nejen v bitvě o Mosul. To, že v ní zatím dosahujeme úspěchů, které předčily naše očekávání a že dochází k velkému kolapsu v řadách DAEŠ, je tím pádem i vaší zásluhou.

Jsem tudíž přesvědčen, že je jen otázkou času, kdy tuhle bitvu vyhrajeme. Posuďte sám. DAEŠ je nucen činit velké územní ústupky a velmi důležité je i přerušení komunikace této teroristické organizace s jejich kumpány v Sýrii, čímž pomáháme i syrské armádě, aby mohla osvobodit Rakku, pro změnu hlavní sídlo DAEŠ v Sýrii.

Otázkou ale zůstává, co bude následovat po bitvě o Mosul?! Samozřejmě nám půjde o to, aby se tam vrátil život, aby veškeré služby a podmínky k životu obecně byly pro civilisty co nejschůdnější v co nejkratším časovém horizontu. Vždyť původní počet obyvatel Mosulu činí tři miliony! Tři miliony nejrůznějších lidí. Ta rozmanitost zdejší - náboženská i národnostní - je skutečně obdivuhodná. Protože rozmanitost je pozitivní prvek.

Máme tu křesťany, Kurdy, Turkmény, Šebeky či Jezídy. Právě zdejší oblast disponuje takovou mírou rozmanitosti jako žádná jiná v Iráku. A právě tady žili všichni tito nejrůznější lidé pohromadě v míru po staletí! Vláda proto dělá vše pro to, aby nedošlo k nějaké demografické a etnické změně v oblasti, snažíme se i o dodržení principu rovnosti občanů před zákonem, bez ohledu na národnost, rasu či náboženství.

Co v této souvislosti říkáte snaze o turecké vměšování do vnitřních iráckých (ale i syrských) záležitostí, bombardování kurdské menšiny v Iráku Turky a dalším útokům? Musím říci, že jsme velmi ocenili přístup irácké vlády, která odmítla snahu Ankary propašovat turecké jednotky do bojů o Mosul...

Ačkoli Irák skutečně vítá jakoukoli podporu ze světa, logistickou, materiální a vojenskou pomoc, vzdušnou kampaň atp. (také o takovou pomoc Irák sám požádal), to v žádném případě neznamená, že bychom kdy požádali jakýkoli stát, ať už je sousední či vzdálenější, aby poslal pozemní vojenské jednotky, vojenské síly na území Iráku. Požádali jsme o výcvik našich jednotek. Chtěli jsme poradce atd., ale to je něco zcela jiného. My disponujeme dostatečnými lidskými zdroji, které povstaly na obranu své vlasti.

Turecko vstoupilo na území našeho státu bez souhlasu irácké vlády a svými tanky a obrněnci uchvátilo část severních území naší vlasti. To pochopitelně považujeme za porušení národní suverenity Iráku. Proto jsme už vícekrát požádali Turecko, aby stáhlo své jednotky z iráckého území - v zájmu našich tradičních, historických dobrých sousedských vztahů... Požádali jsme také OSN a Ligu arabských států, aby vyvíjely nátlak na Turecko ve věci stažení se z iráckého území. Pokud se Turecko chce zúčastnit bojů na našem území, může tak učinit coby člen mezinárodní koalice. Ale Turecko samo potvrzuje, že není její součástí, proto vojenská přítomnost na našem území je nelegální. Jedná se de facto o okupaci!

Místo toho očekáváme od Turecka mnohem větší roli ve snaze utnout logistickou podporu DAEŠ. Jak jeho pozice obklíčit a znemožnit mu kooperaci.

Irák samozřejmě odsuzuje všechny teroristické organizace, nespolupracuje s žádnou a neumožňuje žádné použít irácké území jako základnu k možnému útoku na sousední státy. To i Turci velmi dobře vědí. Vždyť jsme měli trojčlennou bezpečnostní komisi (irácko-turecko-americkou), která se těmito otázkami zabývala, stejně jako vztahy Turecka a Iráku v rámci bezpečnosti. To je mimochodem informace, kterou jsem ještě nikomu neřekl. V rámci této komise fungovaly určité domluvy, které právě Turecko ovšem porušovalo.

A teď ještě jedna informace jen pro vás - když se Turecko dohodlo s kurdskou PKK, mj. o stažení jejích jednotek z Turecka a přeskupení na iráckém území, bylo to bez vědomí oné trojčlenné komise. Nedostalo souhlas Iráku, dokonce z Iráku přišel požadavek, aby PKK stáhla svou základnu z naší země.

Jak se tedy Irák staví k PKK?

My vycházíme z mezinárodního práva a mezinárodních principů a pravidel obsažených v Chartě OSN, kde je zakotveno právo národů na sebeurčení. Naším výchozím principem je tedy uznání práv Kurdů včetně volby uspořádání státu a zda achtějí žít v rámci federace, nebo pod místní samosprávou po dohodě s centrální vládou. Samozřejmostí je i uznání kurdské národnosti, kulturní odlišnosti a práva Kurdů na užívání svého jazyka i na vlastní systém vzdělávání v mateřském jazyce. Zajisté je třeba i uznání kurdského vedení a práva Kurdů na vlastní rozvoj. Jde především o politickou otázku. Turecká vláda pod vedením pana Erdogana již jednou dospěla k dohodě s Kurdy. Existoval i konkrétní plán řešení sporu, ale ten se nakonec nezdařil. My v Iráku si myslíme, že politické řešení je tím nejlepším a nejúspěšnějším řešením kurdské otázky v Turecku.

Chci konstatovat, že PKK je strana, která sleduje zájmy kurdského národa v Turecku. To je ale turecká záležitost a my se do toho nebudeme vměšovat. Pochopitelně bychom uvítali mírové řešení tohoto sporu, kurdské otázky v Turecku - jsme pro, aby se vedl dialog mezi Kurdy a centrální vládou v Ankaře tak, jak se to stalo i v Iráku, když Irák vybral demokratické řešení pro kurdskou otázku v rámci naší země. A vypadá to, že tohle řešení funguje. Jsme svědky toho, že Kurdové momentálně přispívají k mírové budoucnosti Iráku.

Jakákoli pomoc je důležitá, zvlášť v době masového úprku civilistů před fanatiky z Islámského státu, a to nejen z oblasti Mosulu. Jak se stavíte k nejnovější uprchlické vlně do Evropy, jejíž součástí jsou právě i iráčtí civilisté prchající před válkou?

Samozřejmě to sledujeme - sledujeme prohlášení českého ministra zahraničních věcí či samotného českého premiéra a oproti tomu prohlášení Erdogana, jeho výhrůžky, že otevře hranice a nechá zase téct obrovský proud uprchlíků do Evropy. To je velmi vážná věc, pro kterou nelze mít pochopení. Turecko by naopak mělo přispívat svými postoji k mírovému řešení konfliktu v oblasti.

Tím spíš, že v souvislosti s uprchlickou krizí dochází k prohlubování nesnášenlivosti nemalé části Evropanů vůči všem muslimům, Arabům, islámu jako náboženství. Jak vy chápete ideovou podstatu Islámského státu, potažmo radikálních islamistů obecně? Opravdu věří tomu, co hlásají, nebo jim jde jen o vlastní byznys a vlastní moc za každou cenu, i za cenu překrucování základů vaší víry?

To je velmi důležitá otázka. Pokud se týče názvu Islámský stát, takový stát nikdy nebyl a není. Tato teroristická organizace zneužívá právě tento název, v němž figuruje jméno islám, aby mohla dát legitimitu sama sobě. To je pro ně osvědčená metoda. Díky tomu oni získávají další a další lidi, některým za to platí, ale někteří se zapojují čistě proto, že jsou nespokojení s danými poměry... Mají motivaci, ano. A jak jste říkal, byznys je jednou z nich. Oni zneužívají mnoha negramotných lidí, kterým po svém vykládají principy džihádu, ale když se jim takoví vlastní přívrženci znelíbí, tak je klidně zlikvidují.

Když zemřete při obraně zájmů vlastní země, kdekoli na světě, můžete být považován za mučedníka. Ale ne když se spojíte s teroristy a vrahy. Oni neváhají zabíjet děti, ženy, ničit naše památky (nejen v Iráku)...

Proto ale také varuji před vámi zmiňovanou migrační vlnou, jejíž součástí mohou být i tito extremisté. Oni budou zneužívat jakoukoli migrační vlnu k tomu, aby do ní infiltrovali svoje lidi. Proto by evropské státy měly dobře a přesně kontrolovat, kdo vlastně sem přichází a těch podezřelých jedinců se vyvarovaly.

Ale samozřejmě musíme vnímat, že ne všichni vyhnanci jsou teroristé. Naopak, mnozí utíkají právě před těmi teroristy, před válkami, jak jste o tom už také mluvil. Stejně jako utíkají ti, kteří se kvůli tomuto vývoji ocitli ve velmi špatné ekonomické situaci a nevidí šanci na lepší budoucnost ve své (válkou zmítané) zemi. Je třeba brát vážně potřeby těchto lidí a mělo by s nimi být zacházeno důstojně, s respektem, a to aspoň do doby, než se zlepší situace u nich doma, odkud přišli. Je totiž lidským právem každého člověka, aby se mu dostávalo základních potřeb - jídla, zdravotní péče, vzdělání pro své děti apod. Pochopitelně ale něco za něco. Máte právo požadovat od těchto lidí, aby respektovali tradice, obyčejně a zvyklosti evropské i hostitelské země a snažili se plně integrovat do společnosti.

Každopádně by měl nejen Západ, ale celý svět, pomáhat nejen těm uprchlíkům, ale hlavně státům, odkud oni odcházejí. A to nejen v boji proti terorismu v těchto zemích, ale hlavně v boji proti zdrojům onoho terorismu. Dál při rekonstrukci těchto států tak, aby lidé neměli důvod je opouštět, ale aby zůstali, aby dostali práci při téhle obnově vlastní domoviny. A konečně pomáhat demokratickému vývoji.

S argumentem zavádět demokracii už ale přece přišli Američané mj. do Iráku a víme, jak to dopadlo!

Pozor, já říkám nabídnout vlastní zkušenosti při zavádění demokracie - to je něco jiného, než okupovat zemi a změnit režim silou. Mluvím o mírumilovných politických a ekonomických způsobech, jak normálně podporovat demokracii. Demokracii nikdy nemůžete vyvézt na tancích. V tom se asi shodujeme všichni.

Irák dlouhodobě tratí také na věčných sporech mezi šíity a sunnity. Je tváří v tvář tomuto problému po vítězství nad Islámským státem šance na dlouhodobou, skutečně mírovou budoucnost země?

Pokud se podaří naplňovat Ústavu, která zaručuje všem stejná práva, tedy onen ústavní zákon, o němž jsem se už zmiňoval, pak ano.

Víte, my v Iráku respektujeme tradice. Takže máme 90 % věřících. Ale to neznamená, že těch zbylých 10 % je nějak perzekvováno. Maximálně hrozí, že se někteří z nich odepíšou společensky, ale ne politicky.

Směřoval jsem k vašim vazbám na Komunistickou stranu Iráku, které jsou pro naše čtenáře velmi zajímavé. Přičemž nejde ani zdaleka o ojedinělý případ. Čím to je, že jsou komunisté v Iráku tak oceňováni?

Už tím, že komunisté v Iráku mají svůj jasný program pro budování demokratické vlasti, pracují pilně a obětavě pro Irák a jeho lid a respektují víru Iráčanů a jejich tradice. V KS Iráku najdete křesťany, muslimy, Jezídy, Turkménce, Kurdy, Araby, prostě na koho si jen vzpomenete z komponentů iráckého lidu. Máme tam i věřící, kteří drží půst a chodí se pravidelně modlit. Dokonce některé, kteří jezdí na Hadždž, tj. na pouť do Mekky.

Za sebe mohu říct, že jsem spokojen s tím, že strana mi poskytuje ideologii, která vyhovuje mému sociálnímu přesvědčení, bojuje za mé zájmy, má práva a hlavně obhajuje specifické zájmy iráckého lidu, navrhuje dobrá řešení pro vlast, pro irácké území. Takže ač jsem věřící, nemám s takovou stranou problém. A komunistická strana rozhodně není ateistickou stranou. Iráčtí komunisté se navíc vyznačují láskou ke své vlasti a svému lidu a věrností zájmům Iráčanů, Iráku a jejich hlavním cílem je budovat občanskou demokratickou společnost v rámci federativního uspořádání státu, kde bude místo pro každého občana. Z těchto důvodů se iráčtí komunisté těší velké důvěře na lidové i vládní úrovni.

Jak se vám líbí v ČR, jaké jsou vaše hlavní úkoly zde, co se již povedlo vyjednat a co vás teprve čeká?

Naše irácká ambasáda v Praze i já jako velvyslanec máme hlavní cíl rozvíjet vztahy mezi oběma našimi spřátelenými zeměmi, vztahy s institucemi a ústavními činiteli ČR a samozřejmě s oběma komorami parlamentu či vzdělávacími a výchovnými institucemi. A v tomto kontextu pro mě jako pro vedoucího zdejší diplomatické mise je rozhodující, jak využít zdejší zkušenosti a převézt je do Iráku. Ze všech oblastí - politiky, ekonomie, průmyslu, kultury atd., jak pomoci rekonstrukci a vybudování nového Iráku. Hledět dopředu, do budoucnosti.

Také se ale snažíme rozvíjet vztahy v oblasti kultury, vzdělání a turistického ruchu. Chceme hlavně, aby Iráčané přijeli sem do ČR a poznali tuto krásnou zemi. Její tradice, její ozdoby, aby navštívili české lázně a využili možnosti zdejší rozvinuté zdravotní péče.

Dalším cílem je pochopitelně věnovat dostatek pozornosti irácké komunitě žijící v ČR. Velvyslanectví pojí se všemi zdejšími Iráčany velmi dobré vztahy, a to ve všech městech ČR - v Praze, Brně, Ostravě, Plzni i jinde. Tady bych chtěl poděkovat vašim představitelům, jak opravdu velmi pozorně se chováte k Iráčanům zde žijícím, takže myslím, že naše vztahy budou jen a jen lepší do budocna, stejně jako mé vztahy a vztahy naší ambasády s českými médii. Už nyní se rychle vyvíjí a věřím, že Haló noviny jsou a budou i nadále součástí tohoto vývoje. Neboť tisk a média hrají velmi důležitou roli při tvorbě image Iráku v očích českého občana. Irák je velmi perspektivní partner do budoucna, což by česká veřejnost měla vědět. Jsme zemí starobylých a velkých civilizací - od proroka Abraháma podle staré bible, přes sumerskou, babylonskou, asyrskou a další civilizace, stále máme dostatečné množství vzácných památek, ale i zajímavé chráněné oblasti a přírodní rezervace a že všechny tyto krásy Češi budou moci brzy vidět na vlastní oči, dá-li bůh. Podobně podporujeme i českou účast na rekonstrukci Iráku a celkovém rozvoji naší vlasti.

Roman JANOUCH

FOTO - Haló noviny/Radovan RYBÁK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.7, celkem 11 hlasů.

Roman JANOUCH

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.