Velká církevní loupež ve spolupachatelství s (převážně pravicovými) politiky

Pokud platí to, co politici »uplácali« jako podklad k zákonu o církevních restitucích, pak jeden z hlavních bodů je, že nárok na »vrácení« majetků církvi (toto »vrácení« hodně připomíná stejně lživé »vyhnání« Němců) mají církve a náboženské subjekty, které mohou věrohodně prokázat, že na něj mají nárok a že jim byl tento majetek zabrán v období mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990. Ovšem nebyli by to ani čeští (vesměs pravicoví) politici, aby tolik »ublížené a poškozené« církvi nevyšli vstříc subjektům, kterým nebylo nic zabaveno ani zestátněno, ale také těm církvím či náboženským společnostem, které v době (od roku 1948 do roku 1990) neexistovaly, nebo vznikly až po roce 1989 (např. Apoštolská církev, dnes údajně se 7318 členy).

Přijetí zákona o církevních restitucích se jak ve veřejnosti, tak i v odborných kruzích střetl s ostrou kritikou a nemalými výhradami některých ustanovení a podmínek, jež zákon obsahuje. Například, že podle výsledků ČSÚ se požadované majetky církví k navrácení ukazují jako značně nadhodnocené. Další kritikou bylo konstatování, že u některých církví může dojít až k absurdně vysokým náhradám, a to až desítky tisíc Kč na každého člena církve. Takovým případem by mohla být Náboženská společnost českých unitářů 155 členů, náhrada ve výši 40 milionů, nárok 232 tisíc Kč na člena, ale stejně tak i u dalších subjektů, např. Jednota bratrská – 2156 členů, náhrada 600 mil. Kč, nárok 278 tisíc Kč na člena, Evangelická církev metodistická – 1952 členů, náhrada 370 milionů, nárok 189 tis. Kč na člena apod.).

Samostatnou kapitolou je však římskokatolická církev, která z celkového objemu náhrad 59 miliard, obdrží celých 80 % tedy 47,2 miliardy Kč. To by ještě nebylo to nejpodstatnější, mnohem důležitější je skutečnost, že přes dlouhodobé volání veřejnosti, nebyla v rámci přijetí zákona o církevních restitucích opět (zdárně pro církve) pozitivně vyřešena odluka církve od státu! Protože však stát vrátí 56 % majetku naturálně, bude první tři roky (2013-2016) nadále přispívat ze státního rozpočtu na mzdy duchovních a administrativy těchto církví plnou částkou jako doposud, tedy 1,5 mld. Kč ročně (většina těchto peněz jde na platy duchovních, pouze 6,5 % na provozní náklady a opravy církevního majetku. Od 4. roku (2017) se má částka každoročně snížit o 5 % (tj. o 75 mil. Kč první rok, 71,25 mil. Kč druhý rok, 67,68 mil. Kč třetí rok atd.).

To znamená, že autorům zákona o církevních restitucích se (zcela jistě bez vedlejších úmyslů a nedej bože nějakých požitků) podařilo oddálit tolik potřebnou úplnou majetkovou odluku mezi církvemi a státem v Česku, ke které dojde až v roce 2030, tedy po 17 letech. Proč asi, nechť si čtenář odpoví sám, ale »opravdu nic nečestného« v tom nehledejte!!! Navíc vyplácení ročních náhrad za nevydané nemovitosti skončí až v roce 2043, tedy po dlouhých 30 letech (zřejmě si vzali vzor ze stejně dlouho trvající 30leté války). K tomu je samozřejmě zapotřebí také připočítat bonus podle míry a výše inflace. Podle předběžných výpočtů a prognóz by tak celkový objem finančních prostředků se započtením predikovaného vývoje inflace v Česku do roku 2043 mohl pro církve znamenat přísun celkem 96 mld. Kč, tedy cca o 21 mld. korun více, než je vypočítaný celkový objem restitucí. A to není vůbec málo.

Za pozornost stojí především kritizovaná výše nároků na náhradu za nevrácený majetek, které jsou v přepočtu na jednotlivého člena nepřiměřeně vysoké, stejně jako skutečnost, že jsou vypláceny finanční prostředky i těm náboženský subjektům, které v inkriminovaném období neexistovaly (např. Apoštolská církev) nebo jim žádné majetky nebyly zabaveny. Jak tvůrcům zákona, jeho schvalovatelům, ale vlastně i stávajícím pravicovým politikům nevadí, že jsou tím porušována lidská práva v případě nespravedlivého, nakládání a přerozdělování majetku ve vlastnictví státu, ale i neoprávněné zvýhodňování náboženských subjektů na úkor státu, na jehož majetku mají svůj významný podíl i občané ČR, že došlo a nadále dochází k poškozování občanů České republiky, s jejichž majetkem je zcela protiprávně nakládáno. Co víc, žádný politický nebo státní orgán se proti tomuto bezpráví nebrání.

Skutečnost, že i Ústavní soud vyslovil s církevními restitucemi souhlas (žel rozdílem jednoho jediného hlasu 7:6) neznamená, že neexistuje jiná možnost se domoci práva občanů, kterým jsou protiprávně odebírány státní finanční prostředky, na kterých se svými daněmi od roku 1948 do dnešních dnů podíleli. Nápravu v těchto záležitostech sice slibovala ústy předsedy B. Sobotky sama ČSSD ve svém volebním programu, ale jak skutečnosti nasvědčují, zůstalo jako vždy jen u velkohubých slov. Titulek článku tedy plně vystihuje podstatu církevních restitucí jako velkorysé církevní loupeže majetku občanů ČR za vydatné asistence politiků.

Jiří BAŤA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 170 hlasů.

Jiří BAŤA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2017-01-05 13:04
Přehodný, on ten Prchal má za komunistu každého, kdo není takový
moula jako je on.
fronda
2017-01-05 03:07
Komunisti 40 let vesměs říkali pravdu.
jaroslavprchal
2017-01-04 23:56
kafrmi - Že zrovna vy, člověče, píšete o oblbování lidu. Co jste
dělali vy, komunisti, celých čtyřicet let.
kafrmi
2017-01-04 17:40
RodRostislav, omlouvám se za tu hrubku, ale to nic nemění na tom o čem
jsem tu tolikrát psal a nehodlal jsem to opakovat, ale pro Vás to klidně
udělám. Církve jsou založeny na oblbování lidu a tím si získaly
majetku dost, že ho využily jen ty nejvyšší je jejich věc. Nevím,
proč by měl stát dotovat nějaký spolek. Památky měly zůstat státu
a stát se o ně měl postarat, za ty prachy co církev dostala by musely
bejt zlatý. A tak by se dalo pokračovat. Ps. "církev)nemohly"
, já bych tam viděl mezeru a na konci věty stačí jedna tečka, když
už tak už.
RodRostislav
2017-01-04 17:18
Docela bych v reakci na moje fakta uvítal také fakta. Zkuste to, máte-li
jaká. A nikoliv formulace typu, že MY....... Píše to jeden člověk a
hned používá majesticus... MY, (císař) si myslíme ... A závěrem
ještě jednu prosbu - zkuste si zkontrolovat občas gramatiku (Soudy ...
soudili...) A dále: Ústavní soud nerozhoduje jinak, když je zákon
přijat velkou převahou nebo tou nejtěsnější. Vůbec si nemyslím,
že by církve (množné číslo - občas obviňujete jen jednu
církev)nemohly existovat jen za ty původem komunistické příděly. Ale
když vidím, jak se KULTURNÍ PAMÁTKY (je jedno, zda církevní nebo
jiné) nechávají svému osudu i za současného českého kapitalismu.. A
že na opravy těch KULTURNÍCH památek církevních jsou zapotřebí
desítky miliard, to snad tušíte. Opravené památky vám nikdo do
Vatikánu neodveze. Jako nikdo neodvezl do Moskvy ty okresní komunistické
paláce.
Paul-55
2017-01-04 16:12
RR - do trenek si šoupni kus rampouchu sám. ÚS hodnotí zákon jako
takový. My znechucení, poukazujeme na to svinstvo při přijetí, kdy
pravičáci měli prakticky poslední možnost a zákon byl přijat, co
přijat, doslova protlačen pomocí hlasu pravomocně odsouzeného
odessáka, myslím že Pekárka. To je ten vrchol hnusu. To jak byl
odměněn kriminálník poslanec potom je věc jiná. Čest !
janmakovicka
2017-01-04 15:07
Dávno, dávno tomu, co historik Z. Fiala v knize Přemyslovské Čechy
napsal: Kláštery knížecího a později královského založení byly u
nás odedávna pokládány za součást majetku panovnické komory, která
s nimi v případě potřeby podle toho zacházela (1965). Český
ústavní soud to neví, ale věděl to např. dr. Hrádela, který se
touto problematikou nedávno soustavně zabýval a ovšem věděl to také
císař Josef II., který rušil kláštery, jejichž mniši nebo jeptišky
se nezabývali výukou nebo péčí o nemocné. Celkem bylo v dědičných
zemích habsburských zrušeno 359 klášterů. Majetek zrušených
klášterů měl být použit k náboženské výchově a pro lásku k
bližnímu.
kozpav
2017-01-04 13:12
Objektivně vzato,KSČM to nemá jednoduché.Laciný antikomunismus ve
sdělovacích prostředcích má navrch.
RodRostislav
2017-01-04 12:33
Tady máte jednu z adres. Na konci krátkého textu jste vyzvání ke
kliknutí, pak se objeví CELÉ ZNĚNÍ s odůvodněním. Chutě do
toho: http://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-vyhlasil-nalez-tykajici-
se-cirkevnich-restituci/
kafrmi
2017-01-04 12:25
fronda, už aby to bylo, ale blýská se na lepší časy, teď bude třeba
jen to uchopit. libjara, taky dobrej postřeh, kéž by nás bylo víc a
nebo se to nebáli jasně dát církvi najevo. RodRostislav já bych zase
Vám doporučil se svléknout a lehnout si do toho sněhu na celý den, ale
ani to myslím nepomůže. Já znám soudy, které odsoudili kde co. Ale
jinak máte pravdu, že historie se s tím nějak srovná.
RodRostislav
2017-01-04 12:11
Je to nepochybně jedna z tutovek do předvolební kampaně, že? A nikoli
poprvé a zřejmě ani ne naposledy. Určeno pro MČČ (malého českého
človíčka).Bez sebemenší zmínky o tom, jak se jednalo například s
řádovými sestrami po roce 1948, které celý život ošetřovaly ty
nejvíc nemocné, že? Jinak doporučuji lék z povídky Bohumil Hrabala:
v případech duševního pohnutí si dát kus ledu na pohlaví. Proč?
Stačí si najít na webu Nálezy Ústavního soudu ve věci církevních
restitucí. Jsou dokonce dva a oba velmi obsáhlé. Najděte si to,
doporučuji. Tento konečný soudní orgán neshledal pochybení,
vážení pochybovači. Na základě tohoto byla sepsána SMLOUVA mezi
Státem a 18-ti (osumnácti) církvemi v ČR. Tam se o nějakém zdanění
nic nepíše. Co by na to řekl Největší Restituent - tj. Hajnej? A
desetitisíce dalších restituentů? Nebo v tom vidíte nějaký rozdíl?
Já ne. Takže doporučuji využít současného počasí a dát si do
slipů alespoň trochu sněhu. Že se na to tváří s určitým
pochopením Alias Bureš, se nedivím. Ten řekne dnes To a zítra zase
Ono. Že ANO ? FAKTEM VŠAK JE(což nikdo kupodivu nezveřejňuje!), že
konec konců (to je filosofická kategorie)to přijde tuto republiku
LACINĚJI. Pokud tvrdíte opak, potom Vám matika moc nešla. Jenomže
tento efekt pocítí až naši potomci. Na které MČČ kašle.
yucon.fox
2017-01-04 11:16
janmakovicka:
http://www.nwoo.org/2012/11/08/cirkevni-restituce-schvaleny/
janmakovicka
2017-01-03 21:40
Snad by stálo za to zveřejnit jména těch poslanců a soudců, kteří
velkou církevní loupež umožnili. Jistě se za to nestydí a tak jim to
nebude vadit.
libjara
2017-01-03 20:48
...A to ještě je součástí mše obchůzka věřících a vybírání
milodarů... Kam ty peníze jdou? Když vybírají na opravy kostela,
zařízení atd. Církev, a to nejen katolická, je nejprohnanější a
nejhamižnější instituce na světě ! To už historie
dokázala!!!!!!!!!! Jen jedna církevní denominace se restituce zřekla,
už nevím která, ale jedna ano. Alespoň to psala svého času
nejmenovaná média. Tato církev ať žije.
fronda
2017-01-03 20:42
Tady není nic ztraceno. Až se to obrátí, církve majetek ještě rády
vrátí.
Pisatel66
2017-01-03 17:41
Pláč nad rozlitým mlékem. Co je třeba? Pamatovat si jak ke
schválení došlo. PRO hlasovala TOP 09, ODS, Věci veřejné. ČSSD
hlasovala většinou proti, ovšem neúčast či zdržení se několika
jejich poslanců znamenalo, že návrh těsnou většinou prošel! Poslanci
KSČM byli všichni přítomni a všichni hlasovali PROTI. Takže
"přehodný člověče", při vší úctě, nemáte pravdu!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.