Rozhovor Haló novin s ředitelem slovenského Institutu lidských práv Petrem Weisenbacherem

Na světě není stát, který neporušuje lidská práva

Na pražské konferenci Levice střední a východní Evropy v politických a sociálních zápasech jste reprezentoval sdružení Inštitút ĺudských práv. Můžete, prosím, upřesnit, čím se tento spolek zabývá?

Institut lidských práv formálně existuje pět let, ale reálně jsme v této oblasti pracovali už déle. Naší hlavní náplní práce je propagace lidskoprávních ideálů ve světě, kde se tyto ideály pošlapávají a nerespektují - ať už je to ze strany vlád, armády, anebo korporací. Jsme asi jedinou slovenskou NGO (nevládní organizací) a jednou z mála ve východní Evropě, která se zabývá i lidskými právy v ekonomickém procesu a nezavíráme oči před dopady kapitalismu do porušování lidských práv, jako je například rozšiřující se chudoba.

Řeknou-li se lidská práva, mají na ně lidé i politická praxe různý pohled. Jak vy je chápete?

Vycházíme ze Všeobecné deklarace lidských práv, jak ji v roce 1948 schválila Organizace spojených národů, a ze všech dodatečných dokumentů, které bývalé Československo a později Slovensko přijalo, včetně Dodatku o ekonomických, sociálních a kulturních právech.

Lidská práva se používají také jako klacek na kohokoli, kdo se znelíbí, na lidi i celé státy. Je i Slovenská republika někým obviňována, že nedodržuje lidská práva? A pokud ano, v čem? Je Slovensko právní stát?

Na světě není stát, který neporušuje lidská práva vlastních občanů, nebo lidí v jiných zemích – ať už přímo prostřednictvím vojenské intervence, nebo nepřímo obvykle činností svých firem. Lidská práva se nedají měřit ani vážit a hlavně není možné je dělit, všichni jsme si rovni. V tomto smyslu Slovensko nepatří k zemím, které porušují lidská práva ve velké míře nebo programově. Výjimkou jsou jen menšinová práva, a to jak romského etnika, tak i LGBT lidí (osob s menšinovým sexuálním zaměřením – pozn. aut.).

V poslední době však přibývá případů porušování ekonomických a sociálních práv, jako je spravedlivá mzda za vykonanou práci, důstojné životní podmínky, adekvátní zdravotní péče. Tato porušení jsou však na pomezí sféry vlivu vlády a byznysu. Globálně čelíme tomu, že stále větší část moci se přesouvá od vlád k nadnárodním korporacím - my se tedy musíme také ptát, které firmy porušují například práva svých zaměstnanců. A takové firmy, bohužel, působí i na Slovensku. Objevilo se více důvěryhodných informací, že jsou porušována práva zaměstnanců a zaměstnankyň v továrnách Samsung. Nepodařilo se však dosud, naneštěstí, nic dokázat a nikdo nebyl potrestán.

Jaká je situace levice na Slovensku? Spolupracujete s někým?

Situace levice u nás je mimořádně špatná. Na Slovensku neexistuje de facto žádná levicová strana ani levicové médium.

Spolupracujeme více se zahraničními subjekty a snažíme se přispívat levicovými myšlenkami do periodik, která jsou otevřená, jako například deník Pravda. V minulosti jsme spolupracovali na tvorbě internetového magazínu Jetotak.sk, který, žel, zanikl. Doufáme a snažíme se, aby vzniklo něco nového.

Kam řadíte stranu Smer-SD, která je na Slovensku momentálně stranou vládnoucí?

Smer má určité sociálnědemokratické rysy, ale v reálné politice je středový až pravicový. Nijak nezmírnil dopad neoliberálních ekonomických tzv. reforem, dokonce přijal více nových antisociálních opatření.

Jak si ovšem vysvětlujete, že Smer ovládl i levicové voliče, které musel »vyluxovat«, jinak by neměl takovou voličskou podporu? Možná je to dynamikou předsedy Roberta Fica s vhodně zvolenou politikou, možná levicovým populismem…

Je u nás velmi slabá až žádná konkurence. Někdejší SDĽ, teda reformovaná KSS, která dominovala levicovému spektru v devadesátých letech, se v pravicové vládě Mikuláše Dzurindy obsahově úplně zdiskreditovala a neochota nebo neschopnost postavit do čela nové lídry ji potom pochovala definitivně. Od té doby na Slovensku neexistuje žádná levicová strana. Nová KSS se sice jednou objevila v parlamentu, ale to zejména z vůle tzv. protestních voličů, které jejich výkon maximálně zklamal, a dnes je de facto mrtvá.

Kde podle vás KSS udělala chybu, že vypadla z Národní rady Slovenské republiky?

Totální neschopnost jejího vedení oprostit se od bývalého režimu a reflektovat současnost, jakož i neochota pustit do čela novou generaci.

Na Slovensku se v parlamentu usadila neonacistická strana Mariana Kotleby (Lidová strana Naše Slovensko). Kotleba mj. pošlapává antifašistický slovenský odboj, znevažuje SNP. Čím si vysvětlujete jeho postup? Jak je možné, že vůbec může takový subjekt legálně existovat v členské zemi EU?

Jak může existovat, je i pro nás nepochopitelné. Z hlediska zákona by měla být tato strana zakázána, i proto jsme hned po volbách podali žádost v tomto smyslu. Generální prokuratura ji přijala a momentálně ji zkoumá. Petici za zrušení této partaje na našich webových stránkách podepsalo více než 20 000 lidí.

Do parlamentu se kotlebovci nedostali proto, že jsou to fašisté, ale navzdory tomu. I oni těžili zejména z tzv. protestních voličů, tedy lidí, kteří by do parlamentu nejraději hodili granát, ale mají jen volební lístek. Kotleba je velmi šikovný lhář, podvodník a manipulátor. Už jen fakt, že za svoje opakované veřejné popírání holokaustu nesedí ve vězení, nýbrž v poslanecké lavici, ukazuje jeho šikovnost. Konec konců není to poprvé, kdy by fašisté dokázali problémy kapitalismu využít ve svůj prospěch.

Dávají kotlebovcům prostor slovenská mainstreamová média? Vystupují politici této partaje ve slovenské televizi a rozhlase?

Ano, naneštěstí dostávají mediální prostor, a vždy dostávali, dokonce i před lety, kdy o vstupu do parlamentu ani nesnili a volební preference měli blízko nule. Zpravodajská televize TA3 například opakovaně vysílala přímý přenos z jejich každoročního pochodu k údajnému hrobu válečného zločince Jozefa Tisa, který byl prezidentem hitlerovského Slovenského štátu v letech 1939-45.

Osobně vidím za jejich úspěchem i toto selhání médií. Krajní levice, ať si o ní myslíme, co chceme, takovýto mediální prostor nikdy nedostala.

Co ve sdělovacích prostředcích kotlebovci veřejně hlásají?

Dnes už v médiích hovoří o chudobě, nezaměstnanosti, korupci a reálných problémech, jen »řešení« zůstala jaksi stejná a jasně směřující k nastolení diktatury.

Proč se ve slovenském mainstreamu označuje klerofašistický Slovenský stát jen za válečný?

Je to celé problematické a složité. Velká část veřejnosti si odmítá přiznat, že první slovenský stát byl Hitlerovým fašistickým loutkovým režimem. To však nejsou lidé, kteří by s těmito věcmi sympatizovali, jen si romantizují minulost, což se děje i ve vyspělejších společnostech. Skutečným problémem jsou snahy, které se objevily hned v roce 1990, a to vytvářet různé lži o tomto období od tvrzení, že prezident Tiso nevěděl o holokaustu, až po konstrukty, že jsme neměli na výběr, apod.

Odsuzuje se ve vaší historiografii tento »válečný stát« jako spojenec Adolfa Hitlera? Nebo se také překrucují dějiny?

Máme celou jednu generaci pravicových, nábožensko-konzervativních historiků, spisovatelů a intelektuálů, kteří systematicky překrucují dějiny. Žel, někdy i s podporou státu, protože téměř v každé straně jsou lidé, kteří s nimi souhlasí. Vynaložilo se na to nemálo veřejných prostředků a jejich úspěch není zanedbatelný.

Nyní si dovolím otázku týkající se NATO: Na konferenci v Praze jste uvedl, že po ukrajinské krizi většina slovenských občanů nemá výhrady proti členství Slovenska v NATO. Naznačil jste, že se vaši občané domnívají, že NATO je obranou před Ruskem…

Zjednodušeně řečeno ano. Souvisí to však i s absencí alternativ. Myšlenka evropské obrany není ve veřejném diskurzu na Slovensku přítomna, protože nemá žádnou podporu. Vůči EU jsou iracionálně kritické i ty pravicové elity, které bezvýhradně podporují politiku USA a NATO, což je trochu slovenské specifikum.

Není NATO tím, že se roztahuje stále více na východ a obkružuje Rusko, nebezpečím, které narušuje světovou geostrategickou rovnováhu, či pozůstatkem studené války?

Jako občan jsem nesouhlasil se vstupem Slovenska do NATO a aktivně jsem participoval na přípravě referenda o této otázce, které se však, žel, nikdy neuskutečnilo. Momentálně je ale situace taková, že bez reálné alternativy by nebylo rozumné z NATO vystoupit. Slovenská armáda je v rozkladu.

Jaké je postavení maďarské menšiny na Slovensku? Ještě z dob ČSSR mají své školy, svůj jazyk mohou užívat na úřadech i v obchodech…

Maďarská menšina má z lidskoprávního hlediska adekvátní postavení, menšinová práva jsou formálně i reálně respektována. V politice tato otázka de facto přestala hrát roli po pádu Vladimíra Mečiara. Fakt, že premiér Fico si vynikajícně rozumí s maďarským premiérem Orbánem, jen dokládá, že Fico fakt asi nebude levičák.

Je možné odstranit romská ghetta na východě Slovenska, v nichž vládne otřesná chudoba a bída? Je to řešitelné?

Řešitelné to je, ale není na to vůle, protože je to politicky mimořádně nepopulární. Situace je tam špatná, a zhoršuje se.

Co tomu říkají mezinárodní organizace, které se často ohánějí lidskými právy? České republice například vyčítají mnoho Romů ve speciálních či praktických školách.

Mezinárodní organizace udělaly v devadesátých letech kus práce, ale potom i více chyb, které situaci spíše zhoršily. Nevidím na Slovensku politika, který by měl odvahu občanům říci pravdu o této situaci a ukázal by vůli ji řešit. Nechci malovat čerta na zeď, ale podle mého názoru je jen otázkou času, kdy dojde k násilnostem.

Kde, v sociálně vyloučených osadách?

Ano, rabování obchodů, násilný střet s policií a následně armádou jsme už v těchto osadách měli před deseti lety. Byla to reakce na antisociální opatření tehdejší pravicové vlády Mikuláše Dzurindy, která se nejvíce dotkla právě chudých rodin v osadách. Bylo by teda naivní myslet si, že se to minimálně nezopakuje. Vzhledem k názorům současných politických špiček se však obávám, že to může skončit hůře.

A chodí vůbec děti z romských osad do školy, mají tamní lidé zdravotní péči, tedy jsou tam dodržována elementární lidská práva?

Děti chodí do škol, ale obvykle speciálních, dříve se jim říkalo pomocné, protože jsou systematicky kategorizované jako mentálně zaostalé. Je to složitý problém s mimořádně vážnými následky, ale jednoduše řečeno, takto stát vychází vstříc bílé většině, která si nepřeje, abychom měli rasově smíšené školy. Toto je jeden z více aspektů, který dokládá, jak se situace Romů po roce 1989 zhoršila.

Zdravotní péče na Slovensku byla do značné míry zprivatizována, lidé s nízkými příjmy, nezávisle na etnicitě, se k ní dostávají jen v neadekvátní míře.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 25 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


yucon.fox
2017-01-05 20:55
" ....... a nyní snad dokonce dělá i ministra". Vy neznáte
koaliční vládu ČR? Něco málo k Doubravovi:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Doubrava_(sen%C3%A1tor)
fronda
2017-01-05 20:26
Weiss snad nechal KSS přetransformovat na SDL, ne? KSS pak musela být
znovu zakládána. Teď levice kompletně hlasuje pro Fica, co jiného jí
taky zbývá.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.