Chceme žít, ne přežívat

Ledové lednové dny opět v plném rozsahu poukázaly na problém, kterým jsou v České republice lidé bez domova, bez zázemí, bez střechy nad hlavou. V současné době je dle statistiky ministerstva práce a sociálních věcí v České republice téměř 70 000 bezdomovců, 120 000 lidí je bezdomovectvím ohroženo, nejohroženější je věková skupina nad 65 let.

Přitom současná vláda, stejně jako ty minulé, řeší bezdomovectví jako následek, ale nikterak výrazně se nezabývá jeho příčinami, nesnaží se jim předcházet. Řešit následky a nechat bez povšimnutí důvod, proč k situaci dochází, mi připadá jako krátkozraké mrhání úsilím i prostředky, vždyť podle výše uvedených čísel tak sice možná vyřešíme aktuální problém několika desítek tisíc občanů, ale mezitím táž kritická situace nastane u trojnásobku dalších. Podle mého názoru je jednoznačnou příčinou, proč se tolik lidí ocitá v tíživé životní situaci a dokonce bez střechy nad hlavou, vysoká nezaměstnanost a dosavadní reformy starobních důchodů a souvisejícího penzijního připojištění. Malý, byť nepopulární exkurs do dob nedávno minulých, předsametovorevolučních. Socialismus přinášel jednak právo na práci, ale i odpovídající povinnost pracovat, přičemž oboje bylo reálné, garantované a vymahatelné. Příživnictví, tedy vyhýbání se práci bez závažného důvodu, bylo trestným činem a bylo postihováno. Práce přinášela občanům dostačující finanční prostředky nejen na bydlení, ale i na další běžné životní potřeby, navíc vytvářela hodnoty, na nichž stála prosperující ekonomika země - a v neposlední řadě lidé, trávící osm hodin denně v zaměstnání a s odpovídajícím příjmem, neměli čas ani potřebu věnovat se kriminálním aktivitám. Samozřejmě zjednodušeně řečeno. Kdo pracoval, což byli všichni, dostával následně odpovídající »důchod« - a senioři rozhodně nepatřili k sociálně slabým skupinám, vždyť si na stáří poctivě odkládali do státní pokladny a stát jim jejich peníze vracel. Bydlení bylo dostupné, protože byty disponovaly státní instituce, obce i podniky. Pravda, ne vždycky byl k dispozici ihned byt požadovaných parametrů, ale bydlení jako takové nepředstavovalo problém, i výše nájmů byla garantovaná státem v přijatelné výši. Problém bezdomovectví prakticky neexistoval.

Za uplynulých pětadvacet let nejenže zmizely nemalé státní rezervy důchodového systému, ale ti, kteří je vytvářeli, tedy ona dnešní »ohrožená skupina 65 let a výše«, jsou nuceni vyžít z částek, které je přivádí na hranici chudoby - a jak již bylo řečeno, připravují nebo je hrozí připravit i o to nejpotřebnější, bydlení. A nemají šanci se bránit. Mladší se dozvídají, že je jejich povinností postarat se o svoji budoucnost sami. I když možná je starost o důstojné stáří zbytečná - stačí ještě párkrát posunout věkovou hranici odchodu do důchodu a na pracoviště nevtíravě umístit prosté dubové rakve…

KSČM jako jeden ze stěžejních bodů svého programu staví stabilitu pracovních míst, zvýšení zaměstnatelnosti pracovních sil, prosazení spravedlivého práva na práci a spravedlivé odměňování za ni, jakož i další opatření ke snížení nezaměstnanosti. Nic nejde vybudovat najednou, ze dne na den, ale jsem přesvědčena, že cesta, kterou KSČM nabízí, je správná - a jediná reálná, máme-li žít, nejen přežívat. Vypořádejme se s nezaměstnaností a problém bezdomovectví nebudeme muset řešit, stejně tak i mnohé další.

Helena VRZALOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.7, celkem 60 hlasů.

Helena VRZALOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


yucon.fox
2017-01-12 17:24
Byla-li pracovní povinnost vynucovaná paragrafem o příživnictví
vlastně uklízením bezdomovců do kriminálů, lze pak jejich
přítomnost, aby "neotravovali" např. svým zápachem řešit
jedině jejich fyzickou likvidací. Pro přehodného a jeho věčnému
problému, zda pan/paní, či soudruh/soudružka. Vězte, že občanské
oslovení, které lze použít universálně, je pan/paní. Pokud vám to
ale nestačí, pak existují tzv. vyhledavače, kde se poměrně snadno
dopídíte skutečnosti. Jestliže je paní Mgr. Helena Vrzalová
předsedkyní Ústřední rozhodčí komise KSČM, bude patrně i členkou
strany a tedy i soudružkou. Soudružkou ovšem jen pro ostatní členy
strany. https://www.kscm.cz/nasi-lide/mgr-helena-vrzalova
kafrmi
2017-01-11 15:32
Tady nejde ani tak o nezaměstnanost, ale povinnost odvádět dávky. Pokud
chce někdo nepracovat a být bezdomovcem, tak je to jeho svobodná vůle,
ale pak je taky nutno svobodně dodat, nemáš nárok na ubytování,
dávky ani zdravotní pomoc a nebudeš nás otravovat svým zápachem.
Nevím proč odvádějící dávky mají podporovat nemakačenky.
Gartouzek
2017-01-11 12:25
Bezdomovectví bývá většinou souběhem více faktorů. Ano,
bezdomovectví považuji za vážný problém, který je potřeba řešit,
ale je ho potřeba řešit komplexně. Soudružka Vrzalová problém velmi
zjednodušila na zaměstnanost. Řada neziskových organizací se snaží
bezdomovcům pomáhat včetně hledání práce. V tom jsou mnohem
aktivnější než samotné pracovní úřady. Některým bezdomovcům se
za pomocí těchto organizací podaří vymanit se z bezdomovectví. Jiní
bezdomovci si z bezdomovectví udělali svůj životní styl, který jim
vyhovuje a za svou velkou svobodu jsou ochotni ekonomisky strádat:
nekřičí po nich šéf, vstávají si kdy chtějí, nehádají se se
sousedy ani s rodinou, nerozčilují se na úřadech atd. Mnohým
bezdomovcům vadí i řád základů slušného chování na útulku, proto
tam odmítají jít spát, i když je jim to nabídnuto. Všem, kteří
chtějí řešit problematiku bezdomovectví doporučuji přečíst si
knihu Bezdomovectví, kterou napsali ti nejfundovanější, kvalifikovaní
pracovníci pomáhající bezdomovcům: Jakub Marek, Aleš Strnad, Lucie
Hotovcová - Portál 2012. Jsou tam popisované konkrétní případy. Jak
se dobrá lěkařka z vlastní iniciativy propracovala k bezdomovkyni, jak
bezdomovec opakovaně v zimě odmítal přespávat v teple útulku až
nakonec zmrzl, jak některé osoby silně prožívající osobní
"trgedii" rezignovali na život a problém začali řešit
alkoholem, pak kvůli alkoholu přišli o zaměstnání, nestarali se o
placení bytu takže přišli o byt a neměli ani zájem se obrátit na
krizové centrum, natož si vyšlapat alespoň minimální sociální
dávky. Je tam mnoho jiných zajímavých příběhů. Bezdomovectví není
jen o možnosti pracovat, to je velmi, velmi zjednodušené. Na jedné
straně soudružka vyzvedává, že v minulosti bezdomovectví nebylo
společenským problémem. Na druhé straně popisuje metodu řešení:
odstranění bezdomovců z veřejného prostoru do vězení, a jak napsala,
práce byla. Není pak divu, že několik bezdomovců žijících na
svobodě se umně ukrývalo před policií a na veřejnosti byli
neviditelní.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.