Aplikace chemického postřiku bez patřičné ochrany pracovníka v Kamerunu. FOTO - Jan NIMMO

Banánový byznys

Milujeme banány. Mladí, starší, děti – všichni rádi saháme po tomto nejoblíbenějším tropickém ovoci. I v našich středoevropských poměrech banány předbíhají v prodejích jablka či jiné ovoce odpovídající našemu pásu. Obliby banánů pochopitelně využívají obchodníci, v banánech se točí pěkný byznys. Principy (globálního) kapitalismu vše »zaonačí« tak, aby pokud možno co nejméně získal z prodeje banánů pěstitel, jenž zpravidla živoří. Ale jsou hnutí, která například na banánech chtějí dokázat, že všechno může fungovat jinak. Na otázku »Proč zrovna banány, když princip vykořisťování v rozvojových zemích je všude stejný?« odpovídají: Někde se musí začít.

Pro stovky tisíc lidí na světě představují banány zdroj obživy. U pěstování banánů, ale stejně tak i dalších plodin, dochází v drtivé většině případů k porušování základních lidských práv pěstitelů a k ničení životního prostředí. Spotřebitelé z bohatého Severu, což jsme i my Češi, mají sice k dispozici relativně levné slaďoučké ovoce na pultech obchodů, ale jeho producenti trpí.

Jak už jsme mnohokrát informovali ve zpravodajství našeho listu, v Evropě probíhá dlouhodobá kampaň Za férové banány! (www.zaferovebanany.cz). Jejím smyslem je tlačit na nadnárodní firmy, obchodující s ovocem, na supermarkety, v nichž se realizuje většina nákupů potravin, aby hradily svým dodavatelům férové ceny, které pokrývají náklady udržitelné produkce. Dalším cílem je inspirace, aby řetězce zavedly do svého sortimentu banány a další tropické ovoce s certifikací férového, tedy spravedlivého obchodu.

V kampani Za férové banány!/Make Fruit Fair! spojilo síly devatenáct organizací z celého světa. Ty spolupracují s malými pěstitelskými organizacemi, družstvy, pracovníky na plantážích Afriky, Latinské Ameriky a Karibiku. Snaží se o účinnou podporu znevýhodněných pěstitelů z těchto částí světa. V ČR je do této osvětové činnosti zapojena Ekumenická akademie navazující na práci organizace NaZemi.

Křivý obchod se zakřivenými plody

Každý rok se do Evropské unie doveze více než pět milionů tun banánů. Češi a Češky snědí v průměru 9,9 kilogramu tohoto ovoce ročně. Banán je tak oblíbeným artiklem, že není snad žádný propagační leták jakéhokoli obchodu nabízejícího potravinářský sortiment, jenž by neinformoval o aktuální, zpravidla akční ceně banánů. A ta je lákavá. Nízké ceny žlutavých plodů v trsech jsou součástí cenové politiky řetězců, které lákají spotřebitele. Že není něco s cenou v pořádku, poznáme už jen z toho, že ačkoli se jedná o tropické ovoce, jehož doprava do Evropy je logicky nákladná, cena banánů je v Evropě v průměru často nižší než u lokálního ovoce, v našem případě například u jablek.

Nízká cena banánů evidentně neodráží skutečné náklady, které jejich produkce vyžaduje. Nízká cena se »dožene«, jako u mnoha produktů vyráběných či pěstovaných v rozvojovém světě, nízkou odměnou pro prvovýrobce, pěstitele. Tedy jejich vysokou mírou vykořisťování. Jak uvádějí zdroje kampaně Za férové banány!, zaměstnanci plantáží dostávají v průměru 5-9 procent celkové hodnoty banánů, zatímco řetězce 36-43 procent. Výsledky výzkumu INCAE Business School poukazují na to, že pouze 44 procent dělníků na banánových plantážích pokryje ze své odměny životní potřeby, jen čtvrtina může zaplatit svým dětem školné, lékaře nebo jiné pro život nezbytné služby.

Zpracování banánů v Guatemale, plantáž firmy Del Monte FOTO - Barbora TROJAK

Podle Ekumenické akademie většina banánů na českém trhu pochází z Ekvádoru. Lidé na plantážích pracují mnohdy v otřesných podmínkách: Pracovní doba 10-12 hodin denně, často šest dní v týdnu v nesnesitelném vedru a většinou bez ochranných pomůcek před chemickými přípravky, které se na plodiny aplikují.

Častým jevem banánového byznysu je zneužívání dětí – dětská otrocká práce či potlačování odborové činnosti (snaha pracovníků sdružovat se bývá výpovědním důvodem, přitom práce odborů a společné vyjednávání o dodržování jejich základních pracovních práv je jednou z mála možností, jak zlepšit životní a pracovní podmínky pěstitelů). Dělníci jsou najímáni jen na krátkou dobu, děje se všestranná diskriminace, sexuální obtěžování. Ženy představují menší procento pracujících na plantážích, protože jejich zaměstnání v tomto prostředí je vnímáno jako rizikové: ty, které na nich pracují, čelí sexuálnímu obtěžování. To ovšem nikdy nenahlásí, aby neztratily práci.

Certifikace

Zárukou spotřebitelů, že při pěstování a dalším nakládání s banány nebyla flagrantně porušována lidská práva výrobců, jsou certifikace. Certifikace Fairtrade spotřebitelům zajišťuje, že produkce výrobků proběhla podle principů spravedlivého obchodu, tj. je zaručena dostatečně vysoká mzda a spravedlivé výkupní ceny. Důležitým principem je vyplácení sociálního příplatku těmto pěstitelům. Příspěvek umožní rozvoj komunity, vesnice – poslouží např. budování cest, zajištění elektrické energie, pitné vody, zdravotní péče apod.

Certifikace nesou buď plantáže, nebo drobní pěstitelé sdružení do družstev. Certifikace je doložena logem na výrobku.

Další možností certifikování férového byznysu je Rainforest Alliance. Na rozdíl od Fairtrade nepreferuje drobné pěstitele, ale velké společnosti.

Nejvíce fairtradových banánů nakupují Britové (30 procent banánů prodaných ve Velké Británii nese certifikaci Fairtrade) a Švýcaři (více než polovina prodaných banánů). Podle údajů z roku 2014 každý čtyřicátý banán na světě nese certifikaci Fairtrade. Obecně roste podíl certifikovaných banánů, nejvíce v Německu, Francii a Nizozemí.

Odborníci nejen na férový obchod, ale i na zdravou výživu doporučují konzumovat především sezonní ovoce, jak potvrdil Haló novinám manažer Jan Teplý (viz rozhovor 12. ledna 2017). Je to zdravé a ekologické, a navíc podpoříme lokální prodejce, lokální ekonomiku. »Věříme, že lokální potraviny jsou pro místní obyvatele stravitelnější, přirozenější a tedy i bezpečnější,« uvedl. Dalším tipem je nákup certifikovaného ovoce.

Výsledky jsou

Pesimista si možná zamumlá: A je možné dosáhnout nějaké změny »jen« tlačením na řetězce? Odpověď dává právě kampaň Za férové banány!. Výzvu nadnárodnímu řetězci Lidl »Správná volba je hrát fér!«, aby změnil svou politiku směrem k dodavatelům banánů (příp. dalšího tropického ovoce) v Ekvádoru, resp. Kostarice, podpořilo v Evropě více než 75 000 lidí. V důsledku toho se situace na plantážích poněkud zlepšila. Největší dodavatel ananasů z Kostariky konečně platí minimální mzdy všem pracovníkům, platí se jim přesčasy, většina pracovníků na plantážích má jasně stanovenou pracovní smlouvu. Během přeletů práškovacích letadel nejsou pracovníci v Ekvádoru přítomni na plantáži a mají ochranné pomůcky. »Nejvíce v této kampani zapracovali spotřebitelé v Německu, kteří dokonce volali do ústředí Lidlu a naléhali na zlepšení pracovních poměrů pěstitelů,« informovala náš list Veronika Bačová z Ekumenické akademie. Neznamená to však, že není co dále zlepšovat, tlak spotřebitelů musí pokračovat, protože mnoho problémů zůstává, a nejen v banánovém byznysu...

»Výsledky kampaně dokazují, že rozhodně stojí za to se zapojit, a je důležité nepolevovat,« poznamenala Bačová a poděkovala aktivním spotřebitelům. A ačkoli »lidlovská kampaň« skončila na konci loňského listopadu, pracuje se již na dalším obdobném projektu…

Důstojnost a udržitelnost

»Normální, konvenční trh jde jen po zisku. Ale ve středu zájmu fair trade, tedy spravedlivého obchodu, stojí lidská bytost,« říká Joaquín Vásquez, předseda ekvádorského družstva UROCAL. Družstevníci nezapomínají ani na přírodu: jeho členové pěstují své banánovníky v kombinaci s dalšími, především ovocnými stromy, protože jsou pak méně náchylné k nemocem. Místo agresivních agrochemikálií používají jen přírodní postupy. Proti škůdcům se brání třeba citrusovými oleji. Nezapomínají ani na ochranu vod a správné nakládání s odpady.

Monika HOŘENÍ

(S využitím materiálů kampaně Za férové banány!)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 15 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.