ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv

Zeptali jste se - František Beneš odpovídá

Do bytové poradny Haló novin (e-mail: halonoviny@halonoviny.cz, písemně na adresu redakce Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1) chodí stále řada dotazů. O odpovědi jsme požádali experta na bytovou problematiku a stínového ministra KSČM pro místní rozvoj Františka Beneše.

Členství v SVJ a výboru

Je možné, aby členem SVJ byl člověk, který rok neplatil veškeré poplatky a dlužil 40 tisíc? Podotýkám, že výbor je u nás tříčlenný. Chci vědět, kdo může být členem výboru, jestli to může být člověk, který je zadlužený na více místech. F. K., Krnov

Členem výboru SV může být každý, kdo splňuje požadavky zákona o živnostenském podnikání, viz § 1205 občanského zákoníku. Tedy předpokládá se, že jde o osobu, která může převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí. To platí obecně pro spolky, pro společenství vlastníků speciálně. Člen výboru musí být řádně zvolen. Vše je založeno na samosprávě. Připomínám, že dluhy vlastníků (ale i družstevníků) je třeba vymáhat včas a průběžně, skutečně hrozí, že nedoplatky by museli uhradit všichni ostatní členové bytového společenství.

Odměny členů výboru SVJ

Naše SVJ zajistilo úspěšně zateplení domu a shromáždění vlastníků proto odsouhlasilo proplacení mimořádné odměny pro výbor. Ve výboru jsme většinou starobní důchodci technického zaměření, takže zateplení jsme si bez problémů ohlídali, ale s proplacením mimořádné odměny potřebujeme poradit, zejména co se týče daně z příjmu, zdravotního a sociálního pojištění apod. Jak máme postupovat, jako statutární orgán a na druhé straně jako odměněné fyzické osoby, abychom nepřišli do křížku s naší legislativou? Kromě zmíněných odměn, které nepřesáhnou v jednotlivých případech částku 20 000 Kč, jsme jako starobní důchodci neměli a nemáme kromě důchodu žádné jiné příjmy.

Účetnictví našeho SVJ vede správcovská firma. Do jaké výše můžeme jako starobní důchodci mimořádnou odměnu přijmout a o její zdanění se dál nestarat? Jak se máme zachovat jako statutární orgán, který proplacení odměny zajišťuje? Nechceme vše nechat jen na bedrech účetního. J. S., zasláno mailem

Až do konce roku 2013 byly funkční požitky, tedy i odměny členů výboru SV, které nepřevýšily v daném měsíci částku 5000 Kč, zdaněny tzv. srážkovou daní, která činila 15 %. Počínaje rokem 2014 se způsob danění funkčních požitků změnil. Z »funkčních požitků« se od té doby odvádí zálohová daň ze závislé činnosti a navíc se z nich odvádí také zdravotní pojištění a od částky 2500 Kč měsíčně i odvody na sociální zabezpečení. Proto doporučuji obrátit se o radu na účetního firmy, který vede účetnictví.

Odpovědnost za zimní úklid

Kdo je zodpovědný za zimní úklid chodníku a padající rampouchy ze střechy? V. V., Praha 9

Od roku 2009 platí zákon, podle nějž je stav chodníků jednoznačně věcí jejich vlastníků, tedy obvykle obcí. Ty jsou zodpovědné například za to, když se na této pozemní komunikaci někdo zraní. Za zranění vzniklé kvůli schůdnosti chodníku odpovídá majitel chodníku. V naprosté většině případů se toto riziko týká obcí jako vlastníků pozemních komunikací včetně chodníků. Za zranění způsobené pádem sněhu ze střechy je zodpovědný vlastník přilehlé nemovitosti, což může být rovněž obec nebo soukromý majitel, případně sdružení vlastníků. Pokud člověka na chodníku zraní uvolněný rampouch nebo sníh padající ze střechy, je třeba se kvůli vzniklé škodě obrátit na majitele nemovitosti, nikoli na obce – tuto povinnost ukládá § 415 občanského zákoníku, podle nějž je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Majitelé domů se mohou pro tyto případy chránit pojištěním odpovědnosti, přičemž sjednat si ho mohou i správci nemovitostí. Jde například o doplňkové pojištění k pojištění staveb a je dobré zajímat se o to, co všechno a v jakém rozsahu pojištění kryje.

Zbyšek KUPSKÝ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 8 hlasů.

Zbyšek KUPSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.