Posádka parní lokomotivy čeká na povolení k jízdě.

Oslava 110. výročí úzkokolejné dráhy Jindřichův Hradec - Obrataň

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) uspořádaly oslavy 110. výročí zprovoznění úzkokolejné tratě Jindřichův Hradec – Obrataň a na tuto oslavu pozvaly občany, mládež, děti a milovníky železnic ze širokého okolí. Program oslav byl inspirován slavnostní jízdou parního vlaku na této trati, která se uskutečnila před 110 lety dne 23. prosince 1906.

Oslavy tohoto 110. výročí se konaly 27. prosince 2016. V 9 hodin byla na nádraží úzkokolejné dráhy v Jindřichově Hradci přistavena vlaková souprava stejně jako v roce 1906 tažená dvěma parními lokomotivami, které byly slavnostně ověnčené girlandami a první lokomotiva měla na čelní straně kulatý znak s nápisem »Jindřichův Hradec - Obrataň. Jindřichohradecké místní dráhy 1906-2016« a obrázek dvou parních lokomotiv, připomínající toto výročí.

Byl připraven slavnostní program, tak jak to probíhalo i v roce 1906 při zahájení první jízdy na nově vybudované trati Jindřichův Hradec – Obrataň o rozchodu 760 cm a délce 46 km. V prostorách nádraží v Jindřichové Hradci vyhrávala dechová hudba. V dobových kostýmech korzovali členové divadelního spolku, kteří představovali vzácné hosty, a to zemského místodržitele hraběte Coudenhova, ministra dopravy železničního rytíře Guttenberga s bohatým doprovodem a další významné osobnosti, které byly pozvány na tyto oslavy. Nechyběli také zástupci c. k. rakousko-uherské armády, které představovala skupina vojáků v dobových uniformách. Program na nádraží doplnila velká skupina mažoretek z Jindřichova Hradce, které předvedly svůj pestrý program a sklidily velký úspěch. Mažoretky od jejich vystoupení neodradil ani silný vítr a mrazivé počasí.

Členové Sboru dobrovolných hasičů z Kamenice nad Lipou doplňují vodu.

Přesně v 10 hodin dle programu byl vypraven zcela zaplněný zvláštní historický parní vlak s několika vagony, který byl tažen dvěma parními lokomotivami, kdy jedna byla vyrobena v Linci v roce 1890 a měla označení 037 002. Druhá byla vyrobena v roce 1953 s označením Ptx 48. Po zahoukání se parní vlak rozjel do stanice Kamenice nad Lipou, kde byl již očekáván několikasetčlennou skupinou diváků z řad občanů, mládeže a dětí i milovníky parních lokomotiv. Tento obrovský dav si nenechal ujít velice zajímavou akci a přišel se podívat na příjezd vlaku. V Kamenici byla přestávka, účastníci jízdy vystoupili a měli možnost si prohlédnout obě parní lokomotivy a původní staré vagony. Zvláště pro děti to byl opravdu zážitek, když měly možnost vidět zblízka kouřící, bafající a oblaka páry a dýmu vypouštějící parní lokomotivy za ohlušujícího syčení. Ty odvážnější starší děti měly možnost prohlédnout si prostor pro strojvedoucího a topiče uvnitř lokomotivy. Byl to pro ně nezapomenutelný zážitek, když si mohly zatáhnout za páku a uslyšet houkání parní píšťaly na lokomotivě.

Na nádraží v Kamenici se shromáždila v dobových kostýmech městská rada se starostou, zastupitelé úřadů a celá řada místních vzácných hostů. Vyhrávala zde dechová hudba, která přijela společně s účastníky jízdy parního vlaku. Vyhrávala pro poslech a zábavu i během jízdy v jednom z vagonů. Všechny přítomné přivítal jménem města Kamenice jeho starosta. Pro účastníky této historické jízdy byly připraveny vepřové hody a další občerstvení a nápoje. Ve vlaku byl i bufetový vagon, který byl bohatě využíván k občerstvení a hlavně zahřátí, vzhledem k mrazivému počasí a silnému větru, takže čaj, grog a káva přišly velice vhod.

Zde na kamenickém nádvoří se uskutečnila zajímavá akce ve spolupráci osádek parních lokomotiv a místních hasičů. Diváci měli možnost vidět »dozbrojování« obou parních lokomotiv, když členové Sboru dobrovolných hasičů z Kamenice nad Lipou v historických uniformách pomocí stříkačky umístněné na požárním automobilu provedli doplnění zásobníků vody na obou parních lokomotivách. Dříve se toto provádělo vysokými hydranty, které byly pro tyto účely k dispozici na nádražích, a obsluhovala je posádka parních lokomotiv. Hydranty byly zrušeny, a proto museli pomoci hasiči.

Po krátké přestávce po doplnění vody u parních lokomotiv a po občerstvení vyjel vlak dále až do stanice Černovice u Tábora, kde se odehrál stejný ceremoniál s uvítáním jako předtím v Kamenici. Také zde vyhrávala dechová hudba řízné pochody. I ve stanici Černovice se parní vlak těšil velkému zájmu a obdivu přítomných diváků, kteří si nenechali ujít tuto událost a přišli ve velkém počtu a zaplnili prostory černovického nádraží a jeho nástupišť. Situace byla obdobná jako před 110 lety dne 23. prosince 1906. Tehdy mnozí diváci viděli parní vlak poprvé v životě a byl to pro mnohé nezapomenutelný zážitek, na který dlouho vzpomínali. Ve 14 hodin se parní vlak z Černovic vydal na zpáteční cestu zpátky do Jindřichova Hradce. Celý průběh oslav natáčela také televize.

Připomenu jednu zajímavost z první jízdy parního vlaku v roce 1906. V dobových pramenech je uvedeno, že vlak tehdy 23. prosince 1906 přijel do Černovic se značným zpožděním z důvodu sněhových závějí a bariér, a to místy až dva metry vysokých. Z těchto důvodů také do cílové stanice tehdy nedojel, když několikrát uvízl ve sněhových závějích. Proto také při oslavách 110. výročí bylo od jízdy na nádraží do Obrataně upuštěno. Úzkokolejná dráha Jindřichův Hradec – Obrataň a již dříve vybudovaná dráha Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, která byla uvedena do provozu v roce 1897, tedy o devět let dříve než obrataňská, si v příštím roce připomene 120. výročí trvání. Obě tratě, jak obrataňská, tak i novobystřická, se svými parními a motorovými mašinkami a vagony patří jak naší jihočeské krajině, tak i nám všem. Jde o historickou a technickou památku a turistickou atrakci, a to jak okresu, tak i kraje a republiky. Je jedinou u nás a její oblíbenost stále stoupá. S touto, dá se říci, raritou se můžeme pochlubit jak tuzemským, tak i zahraničním návštěvníkům, kteří navštíví jindřichohradecký okres a tuto technickou památku. Jízda těmito vlaky má svoje kouzlo a zvláštní romantiku a návštěvníci mají na tyto vláčky nezapomenutelné vzpomínky.

Jindřichohradecké úzkokolejky nejsou zdaleka jen jedinečnou technickou památkou s výjimečným krajinotvorným prvkem. Vzhledem k unikátní souhře technických zvláštností, dlouholeté historie a jedinečné okolní krajiny patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle. Dlouhodobě stoupající zájem cestujících umožnuje jindřichohradeckým místním drahám vypravovat pravidelné parní vlaky, o které je velký zájem. Mezi zaměstnanci jindřichohradeckých drah se tak udržují při životě technické znalosti a dovednosti předešlých generací, které jinde upadly v zapomnění.

TEXT a FOTO - Miroslav KRÁL


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 14 hlasů.

Miroslav KRÁL

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


pleningeri
2017-01-24 11:41
Pro "železniční fandy" umožňují JHMD rekreační pobyty na
svých nádražích.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.