Rozhovor Haló novin se zastupitelem Jihomoravského kraje Ivem Pojezným (KSČM)

Lukrativní posty jsou pojítkem mnoha koaličních zastupitelů

Výsledek loňských podzimních voleb do krajského zastupitelstva vás asi zklamal. KSČM si oproti volbám v roce 2012 na jihu Moravy o dost pohoršila. Přesvědčila deset procent voličů. Jak se to projevuje ve vaší práci?

Je pravdou, že s volebním výsledkem jsem nebyl spokojený. Neodráží totiž skutečnou práci, kterou zastupitelé za KSČM po celé období 2012-2016 v krajské samosprávě odváděli. Vyjížděli jsme do obcí, podniků, mezi obyvatele a cítili podporu, z čehož jsem měl velmi dobrý pocit. Výsledných deset procent pro mě bylo pak nemilé překvapení. Částečně to bylo tím, že dobrou práci od komunistů občané očekávali tak nějak automaticky, stejně jako slušnost a poctivost. Myslím, že v politice mají tyto hodnoty stále své místo, ale v situaci, kdy politickou scénu opanovala hrubost a jednoduché výkřiky, budeme muset naše vystupování napříště trochu přehodnotit, abychom nestáli v koutě.

Ale zpět k vaší otázce. Volební kampaň je jedna věc a povolební spolupráce druhá. Často se stane, že dva největší protivníci nakonec uzavřou sňatek z rozumu, což je i případ koalice v Jihomoravském kraji, ve které vedle sebe jako hlavní strany zasedly ANO a ČSSD. Zvolení zastupitelé vědí, že zástupci za KSČM – ať už to bylo v zastupitelstvu, výborech či komisích – odváděli dobrou práci, a tak k nám přistupovali jako k rovnému partnerovi a umožnili nám zastoupení ve všech výborech i komisích. Samozřejmě naše místo určuje naše politická síla a pokles ze šestnácti mandátů na sedm je znát.

ČSSD přišla o hejtmanství, žezlo převzalo hnutí ANO. Jak se situace po loňských volbách v kraji změnila a jaké kroky podniká současná koalice?

Navážu na to, o čem jsem mluvil v předchozí odpovědi. Před volbami jsme byli svědky siláckých vyjádření právě těchto dvou zmiňovaných stran vůči sobě. To se změnilo hned po prvním jednání zastupitelstva, kdy jsme se z úst nového hejtmana dozvěděli, že kraj na tom vlastně není až tak špatně, jak se před volbami prezentovalo. Pro mě je důležité, aby v rámci řízení kraje nedošlo ke změně směru o 180 stupňů a pokračovalo se v projektech, které byly nastartovány a které přesahují čtyřleté volební období. V nich je totiž kontinuita velmi důležitá. Na hodnocení dalších změn, které avizovalo zejména hnutí ANO ve volební kampani, si musíme ještě počkat, neboť zhruba tři měsíce jsou velmi krátkou dobou.

Můžete novou koalici trochu charakterizovat? Jak se daří podle mě dosti nesourodé koalici ANO, ČSSD, TOP 09 s podporou starostů, »Žít Brno« a uskupení »Starostové pro Jižní Moravu«?

Roztříštěnost politických uskupení je vůbec znakem celého zastupitelstva. Do něj totiž proniklo devět politických uskupení, které ovšem reprezentují celkem dvanáct politických subjektů. Navíc jsou zde tři volební uskupení, která jen těsně překročila hranici pěti procent, a tak získaly po třech resp. čtyřech mandátech. Proto nemohla ani vzniknout koalice, která by se neskládala alespoň ze tří politických stran. Jen pro představu - ani vítězné ANO nemá tolik mandátů, kolik měla KSČM v předchozím volebním období. Je tedy otázkou, jak dlouho dokáže takový slepenec držet při sobě. Jedno pojítko – krom některých programových bodů – mají ale koaliční zastupitelé společné, a to jsou v mnohých případech lukrativní posty. Jeden představitel TOP 09 kdysi prohlásil, že »názory rozdělují, koryta spojují«, což myslím dostatečně vyjadřuje postoje tohoto uskupení…

KSČM šla do voleb s heslem: Za kraj hospodárný, otevřený a přívětivý. Vím, že je ještě krátká doba na hodnocení, ale – nakolik se ho může dařit plnit, když vycházíte z programových cílů současné krajské koalice?

My jsme se vždycky snažili jít cestou dohody na programových prioritách, abychom voličům splnili za dané situace maximum z toho, co jsme jim slibovali ve volbách. Nepatříme mezi ty, kteří svůj volební program odloží hned při první nabídce nějakého teplého místečka. Zcela jistě podpoříme všechny kroky vedoucí k maximální racionalizaci chodu kraje a jeho organizací tak, aby se zbytečně neplýtvalo, ale zase aby se nešetřilo za každou cenu – kupříkladu na úkor občana.

Dále bude mít naši podporu otevřený rozpočet, což je v podstatě taková beta verze participativního rozpočtu. Prostřednictvím otevřeného rozpočtu kraje mohou občané poukazovat na oblasti, do kterých by podle nich měly putovat prostředky a na které by se měla krajská samospráva zaměřit. Přívětivý může být kraj v celé řadě oblastí – od posílení spojů dopravy, v oblasti kultury, turistiky, až po přehlednou a srozumitelnou dotační politiku, kterou zvládne zúřadovat i ta nejmenší obec v kraji.

Můžete říci, co z programu krajské vlády na příští čtyři roky mluví i jazykem KSČM, co vám v něm naopak chybí, a s čím případně nesouhlasíte?

Potěšilo nás, že i z voleb nově vzešlá koalice – dle svých proklamací – bude dbát na rozvoj venkova, protože i Jihomoravský kraj má problém s vylidňováním vesnic, jejichž obyvatelstvo navíc stárne. To například souvisí i s výše uvedenou dopravou do center – za prací, do školy, k lékaři. V této souvislosti je často zmiňován i fakt, že se v mnohých menších obcích vytratily služby pro občany, klasicky reprezentované hospodou a malým obchodem, ale někde i absence lékaře, neboť po odchodu do penze toho stávajícího obec často nenajde náhradu. Starostové obcí, se kterými jsem ve stálém kontaktu, tuto situaci řeší různě – někteří poskytují zdarma prostory, jiní zase pomohli s nákupem systému pro EET apod. Myslím, že v tomto ohledu by se mohl na pomoci takovým obcím určitou formou kraj podílet. Jsme také rádi, že už na prosincovém zasedání zastupitelstva byly akceptovány některé body z volebního programu KSČM. Jako příklad bych uvedl navýšení prostředků pro města a obce v oblasti vodohospodářských staveb. Podle všeho též současná koalice naváže na zvyk, že každý rok se postavilo nebo zrekonstruovalo zařízení pro seniory, což má též naši podporu, stejně jako spousta dalších věcí, které jsou ku prospěchu obyvatel našeho kraje.

Co dál plánuje KSČM v kraji v jednotlivých oblastech, na co se chce soustředit především?

Určitě se chceme soustředit zejména na oblasti, které kraj může ovlivnit. Před volbami totiž mnohá uskupení slibovala všechno možné i nemožné, ale hlavně často to, na co krajské samosprávy vůbec nemají žádný vliv. Kdybych to měl vzít od oblasti, která je mi nejblíže, což je školství, tak bych musel zmínit podporu učňovského školství. To není jen o penězích, ale i o změně vnímání prestiže povolání. Rodiče často děti tlačí do maturitních oborů v domnění, že maturitní vysvědčení bude v jejich pracovním životě výhodou. Když to řeknu v nadsázce, tak by si rodiče měli uvědomit, že je mnohem lepší být vyučený v některém oboru, který dítě baví, než mít maturitu ze školy, kde se trápilo. A mnozí řemeslníci, kteří odvádějí svou práci poctivě, si na její nedostatek stěžovat nemohou – stejně tak ani na její finanční ohodnocení.

V oblasti zdravotnictví je pro nás důležité udržet síť krajských nemocnic a stále je modernizovat tak, aby naši pacienti měli vždy špičkovou péči. Když se podívám do oblasti dopravy, tak krom dalšího vylepšování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje budou naše silnice po letošní zimě potřebovat značné investice, přičemž bude zase důležité, jak budou opravy plánovány, neboť poslední dva roky koordinace oprav velmi vázla, což řidiči poznali v hodinových i delších kolonách. Našich podnětů je zkrátka celá řada a bude záležet jen a jen na nové koalici, kterými se nechá inspirovat.

Ve sdělovacích prostředcích často zaznívají otázky navýšení mezd řidičů autobusů a v této souvislosti se objevuje i váš Jihomoravský kraj. Jak řešíte vzniklou situaci?

Prvně je potřeba říct, že za celým zmatkem stojí centrální Sobotkova vláda. Ta sice řekla, že se řidičům má přidat, ale celou věc přehodila na kraje bez toho, aby jim řekla, jak mají v rámci zákonných podmínek postupovat. Já si namáhavé práce šoférů velmi vážím a jsem všemi deseti pro to, aby dostali přidáno. Poctivá práce nesmí být odměňována almužnami, ze kterých člověk nemůže vyžít – to platí pro všechna odvětví. Problém v případě krajů však spočívá v tom, jak řidičům přidat a neporušit při tom zákon o zadávání veřejných zakázek, na základě něhož byly smlouvy s dopravci vysoutěženy. Teoreticky by se totiž pak mohlo stát, že kraj, případně ten, který tak rozhodne, bude mít na krku obvinění.

Marie KUDRNOVSKÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 28 hlasů.

Marie KUDRNOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.