FOTO - pixabay.com

Prvenství, na které bychom neměli být pyšní

Ve spotřebě alkoholu u dětí do patnácti let zaujímá ČR přední místa v EU i ve světě. To podle místopředsedkyně sněmovního zdravotního výboru Soni Markové (KSČM) není výsledek, na který bychom měli být pyšní. Apeluje proto na vytvoření dalších adiktologických ambulancí pro děti a jejich finanční zajištění.

»V současné době u nás působí pouze dvě adiktologické ambulance pro děti a dorost, jedna je na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, druhá v Kladně. Středočeský kraj je tak jediným krajem, ve kterém takové zařízení funguje a to je samozřejmě velmi nevyhovující stav, i proto, že závislých dětí u nás neustále přibývá,« řekla Marková na odborném semináři věnovaném právě podpoře vzniku ambulancí dětské a dorostové adiktologie, který se uskutečnil pod její záštitou ve sněmovně. Podle odborníků by bylo optimální, kdyby minimálně v každém kraji vznikla jedna taková ambulance. K tomu je ale potřeba dostatek finančních prostředků. Podle Markové by mělo jít o vícezdrojové financování, uvítala by proto, kdyby se do projektu kromě VZP zapojily i ostatní zdravotní pojišťovny, podílet by se měly i kraje a obce. »Jsem ráda, že ministerstvo zdravotnictví vzalo boj proti závislostem u dětí a mládeže jako jednu ze svých priorit, doufejme, že i finančně podpoří vznik ambulancí,« dodala Marková.

Kouření – přestupní stanice

Náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Tesca Arnoštová (ČSSD) uvedla, že ministerstvo se snaží podporovat vznik nových ambulancí, nově by mělo dojít k otevření takové ambulance v Moravskoslezském kraji. »Práce s dětmi, které se dostaly pod vliv drog, je velmi důležitá, nelze ale očekávat, že samotné ambulance tento problém vyřeší,« uvedla. Jde podle ní o mnohem hlubší problém, který vzniká jak v rodině, tak v prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. »Podle posledních studií jsou naši dětští pacienti více vystaveni návykovým látkám, je to způsobeno také tím, že u nás je obrovská tolerance ke kouření a k alkoholu,« uvedla. Sto procent pacientů, kteří jsou pod vlivem návykových látek, totiž kouří. »To je taková přestupní stanice,« dodala náměstkyně.

Bouřit se a kritizovat je normální

Přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Michal Miovský informoval, že v diagnostické péči mají 119 dětí. Nejmladšímu pacientovi je dvanáct a nejstaršímu 19 let. Více než polovina léčených dětí má problém s drogami, zbytek jsou dětští pacienti závislí na alkoholu a patologickém hráčství. Deset procent pacientů trpí kombinací několika druhů závislostí.

Primář Dětského a dorostového detoxikačního centra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Marian Koranda uvedl, že 95 procent všech závislostí vzniká v dětském věku. Značnou vinu na tom podle něj nesou rodiče. »Dospělý by měl počítat s tím, že bouřit se a kritizovat je normální, že riskovat a provokovat je normální a být mezi vrstevníky a akceptovat pravidla party, je normální,« uvedl Koranda. Chybou také podle něj je, že rodiče chtějí, aby děti vychovávala škola. »To je největší tragedie, škola má vzdělávat, vychovávat má rodina,« uvedl.

Nutná je spolupráce všech

Podle Markové je závislost dětí problém, na jehož řešení by měla spolupracovat ministerstva zdravotnictví, školství a práce a sociálních věcí, nezbytná je také spolupráce rodiny, školy a společnosti. »Jestli bude vysoce tolerantní společnost k návykovým látkám, jestli budeme chtít, aby školy pouze vzdělávaly a nevychovávaly a jestli nám nebudou fungovat rodiny, tak to všechno nebude mít žádný efekt,« shrnula.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.3, celkem 13 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


vavrabo
2017-02-17 16:27
Co můžeme dělat pro naše budoucí děti, naše děti, nás
všechny? Nejsem abstinent, ale něco vím o lidech, jejich mozku a
rozumu. Člověk se rodí jako kandidát na rozumného člověka bez ohledu
na rozumnost svých rodičů. Výchovou může získat nebo ztratit, ale
konzumací alkoholu, nikotinu a drog člověk vždy ztrácí své šance.
Stupeň poškození mozku limituje dosažitelnou schopnost být rozumný.
Každý mozek může být klamán vlastními vjemy nebo vnějšími
informacemi, nerozumný to nepozná, rozumný to poznat může, ale ne
vždy. Naši současní koaliční i přesluhující privatizační vůdci
nás vedou cestou amerických indiánů, ti přišli o všechno.
Gartouzek
2017-02-17 10:49
Myslím si, že tento Český fenomén souvisí s úrovni počtu dětí
citově strádajících. Cigarety a alkohol, mimo jiné, kompenzují
citové strádání. Škoda, že se nikdo nezajímá, kolik dětí v
České republice chronicky citově strádá.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.