Ilustrační FOTO - Pixabay

Levné mobily jsou vykoupeny bídou v Africe

V subsaharské Africe vládne drastická chudoba a lidé strádají. Situaci v trojúhelníku zemí střední a východní Afriky – Demokratické republice (DR) Kongo, Burundi a Rwandě se dlouhodobě věnuje sociální vědec docent Marek Hrubec (na snímku). O svých zkušenostech promluvil před posluchači Klubu mezinárodní politiky a Klubu společenských věd v Praze.

Přednášející se soustředil na Kongo, protože se tam za zoufalých pracovních podmínek (často bez povolení státu, bez sociálního a dalšího zabezpečení lidí) v dolech těží mnoho minerálů, včetně těch, jež jsou nezbytné pro výrobu mobilních telefonů a počítačů. Dětská práce je všudypřítomná, zapřažené jsou děti již od čtyř let! Hornické komunity čítají až 30 tisíc lidí, jsou to chudobné slumy, a tamní pracovníci jsou vykořisťováni korporacemi tím nejhrubějším způsobem.

Většina světové produkce koltanu nezbytného pro elektroniku, kterou běžně používáme, pochází právě z tamních dolů. To je zcela zásadní pro současnou globalizovanou společnost, která je závislá na informačních technologiích. »Kvůli těžbě minerálů nadnárodní korporace vysídlují ve východním Kongu místní obyvatelstvo, které pak naráží na další místní obyvatelstvo v přilehlých oblastech, a dochází ke střetům s nimi, s žoldáky korporací a dalšími ozbrojenými jednotkami konžské armády i armád sousedních zemí,« vysvětlil Hrubec podstatu násilí. Místní skupiny obyvatel, tzv. maj maj skupiny, se sdružují a bojují proti okupantům i různým vojenským jednotkám a snaží se získat své území zpět.

Na sousední země, Burundi a Rwandu, se zaměřil kvůli důsledkům dlouhodobě nevyřešených sporů mezi Tutsii a Hutuy, což se táhne z období před kolonialismem, během něho a až do současné doby. Zatímco Rwanda je mezinárodně podporována neoliberálními silami, tj. Západem, Burundi se pokouší budovat africkou verzi sociálního státu, a je předmětem kritiky Západu. »I zde je vidět dvojí metr světového společenství,« zdůraznil. Navíc jsou spory v Burundi, Rwandě a DR Kongo vzájemně provázány a vedou k občasným ozbrojeným konfliktům, čímž velmi trpí obyvatelstvo. Někdejší belgickou koloniální nadvládu nad místním obyvatelstvem, jež byla provázena brutálními praktikami a v masovém měřítku, jako např. usekáváním rukou (i dětem), označil »za patrně nejkrutější formu kolonialismu, vyjma vývozu otroků do Ameriky«.

Univerzita vychovává africkou inteligenci

Hrubec založil na hranici Burundi, Rwandy a DR Kongo univerzitu, která vychovává budoucí africkou inteligenci, jež jednou stane ve vedení svých zemí. »Na rozjezd« stanul i v čele školy jako rektor, což v neklidné oblasti, kde se často střílí, samo o sobě bylo statečným činem. Za svou aktivitu na tomto poli mu byla v roce 2015 udělena Evropským parlamentem Cena evropského občana. »Univerzitu, která leží právě na hranicích těchto tří států, se nám podařilo dobře ustavit a rozvinout. Po dvou letech své činnosti, tj. na konci roku 2015, jsem mohl pozici rektora předat kolegovi z Konga,« odpověděl na otázku Haló novin, které s ním právě o tomto tématu před časem vedl rozhovor. Přestože univerzita naráží kvůli občasným ozbrojeným střetům na různé překážky, daří se jí pomalu rozvíjet a je schopna vzdělávat místní studenty a studentky ze zemí východní Afriky. A jak je to s absolventy? »V červenci budeme mít po třech letech výuky první absolventy bakalářského studia. Doufáme, že budou moci pokračovat v magisterském studiu. Absolventi budou moci rozvíjet tamní oblasti, ať už se jedná o medicínu, zemědělství, techniku nebo společnost, a jejich země tak nebudou muset být v tak velké míře závislé na západních zemích.« Vysokoškolské vzdělání je v tamní oblasti velmi vzácné, o to záslužnější je Hrubcova angažovanost.

V Africe obecně působí čínské firmy, které napomáhají rozvoji sítí, infrastruktury, staví elektrárny, školy apod. Československo pomáhalo např. v Libyi, Etiopii a dalších zemích. »Za to, že jsme rozvojové země opustili, zaplatíme těžkou daň,« uvedl Hrubec s tím, že na uvolněná místa naskočili jiní, například Japonci.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 9 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.