FOTO - okd.cz

Objasnit privatizaci OKD!

Na návrh poslanců KSČM sněmovna požádala vládu, aby úkolovala příslušné orgány k objasnění činností, které vedly k majetkovým ztrátám státu při privatizaci OKD, a podle zjištění podala trestní oznámení.

»To je to, po čem většina z nás volá. Všichni tušíme, že to nebylo všechno košer, ale udělat tlustou čáru a říci ‚zapomeňte‘, je trošku problém pro nás všechny řekl poslanec KSČM za Moravskoslezský kraj Leo Luzar, který návrh usnesení předkládal. K objasnění zmíněných činností je podle něj třeba zjistit například to, kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniku, aby hlasovali o snížení základního jmění OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu na společnost. Zajímá ho také, kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jednala proti zájmům státu. Poslanci se shodli také na tom, že je potřeba znát odpovědi i na otázky, kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD, kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily zahraniční vyšetřující a bankovní orgány a kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD.

Zmapovat peníze na účtech zainteresovaných

Na návrh KSČM sněmovna také žádá vládu, aby zabezpečila zmapování toků peněz na účtech zainteresovaných osob, jejich příbuzných a firem spojených s těmito osobami, které se přímo nebo nepřímo podílely na privatizaci OKD. »Tento bod je zdánlivě těžce splnitelný, ale vychází z logiky věci, že pokud máme podezření, že tak bylo činěno s úmyslem obohatit se, tak se to obohacení někde muselo objevit - ve finančních účtech, ve finančních zprávách, daňových prohlášeních. A stát disponuje orgány a úředníky, kteří mají oprávnění a moc kontrolovat tyto záležitosti,« prohlásil Luzar a poslanci mu dali za pravdu.

Sněmovna také na návrh KSČM žádá po vládě, aby mimo jiné zabezpečila možnosti těžby všech druhů uhlí jakožto nenahraditelného nerostného bohatství. Vláda má také zabezpečit ochranu ložisek vyhrazených nerostů před jejich nenapravitelným poškozením v případě jakýchkoli změn vlastnických vztahů nebo po ukončení podnikání. Vláda má také zabezpečit opatření, která povedou k dlouhodobému rozložení útlumu těžby v OKD pod státní kontrolou.

Vyšetřovací komise nebude

Poslanci na návrh Josefa Hájka (ANO) konstatovali, že privatizace společnosti OKD byla pro občany České republiky nevýhodná v oblasti ekonomické i sociální. Vládu vyzvali také k tomu, aby se ČR připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ze společnosti OKD. Česká strana by se také měla připojit jako poškozená s návrhem na náhradu škody a na zajištění majetku. Státu podle usnesení vzniká škoda tím, že musí sanovat ztráty firmy a řešit výplaty horníků.

Na návrh Františka Laudáta (TOP 09) by vláda měla do konce května předložit sněmovně informaci o situaci OKD.

Poslanci zároveň odmítli vyslovit souhlas se zřízením vyšetřovací komise k privatizaci firmy, jak navrhoval klub Úsvitu.

Problém nastal už v 90. letech

O zpackané privatizaci OKD se i z iniciativy KSČM ve sněmovně debatovalo od loňského června, ve středu večer se poslanci konečně dostali ke schvalování závěrečných usnesení.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) řekl už v červnu, že problém s těžební společností OKD nastal už v 90. letech. Stát tehdy ve firmě ztratil takzvanou divokou privatizací většinový podíl, aniž získal odpovídající protihodnotu, uvedl.

(jad, ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.7, celkem 47 hlasů.

(jad, ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2017-03-18 12:02
Do objasňování privatizačních lumpáren se moc lidí nepohrne. On
totiž kdekdo má z té doby hromadu másla na hlavě. Sice je k tomu
spoustu svědků, leč bohužel také s tím máslem. A nový Gottwald na
obzoru není.
ferdaholub
2017-03-17 13:27
Národe! nedovol, aby se korupčními a zločineckými kroky pod osobních
odpovědností umožnilo zločincům docílit beztrestnosti za pomoci
hlavních politických a hospodářských představitelů.Nutné je
zdůraznit všem současným, že jsou přímo národu odpovědni za
vyřešení všech "privatizačních problémů", jejichž
důsledky poškodily a stále poškozují samotnou podstatu existence
současného státu přímo útokem na jeho ekonomický základ.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.