Rozhovor Haló novin s Martinou Andersonovou, vedoucí delegace Sinn Féin v europarlamentu

Brexit bude velmi obtížným problémem

Po vašem úspěchu v nedávných volbách do regionálního parlamentu, by vám člověk i blahopřál k velkému úspěchu, otázkou ovšem je, zda je vám k čemu blahopřát? Posílili jste, ale výsledek je jen dalším uvíznutím na mrtvém bodě. Jste zvyklí vládnout společně s Demokratickou unionistickou stranou (DUP), ale vzájemné rozdíly se mezi vámi prohlubují. Vy jste proti brexitu, DUP brexit naopak podporuje. Co budete s touto skutečností dělat?

Hledáme dohodu založenou na vzájemném respektu. Jsme ochotni spolupracovat jménem všech lidí na severu Irska. Záleží pouze na DUP, aby změnila svůj přístup a začala nás, i lidi, které představujeme, respektovat.

Brexit bude velmi obtížným problémem. Většina lidí na severu hlasovala pro setrvání Spojeného království v EU. DUP by měla respektovat hlasování a spolupracovat s námi a ostatními k zajištění toho, aby sever Irska byl určen zvláštním postavením v rámci EU.

Jste ale kritičtí k DUP za jejich aroganci a podporu korupce. Což je další neřešitelný problém... Jednalo se o předčasné volby, a i v případě, že by počet voličů byl vyšší, mnohé dosud nebylo vyřešeno. Existuje nebezpečí, že region bude po dobu šesti měsíců řízen z Londýna britským ministrem pro Severní Irsko Brokenshirem. Lze tomu vůbec předejít?

V souladu s podmínkami několika dohod nebude existovat návrat k přímé správě Londýnem. Pakliže se neuzavře dohoda k vytvoření kabinetu, potom je cestou, že jak britská, tak irská vláda musí společně vést konzultaci s politickými stranami na Shromáždění k zajištění realizace tzv. velkopáteční dohody.

Nicméně jeden z důvodů obtíží v politickém procesu je skutečně možný postoj britské vlády. Pokud by roztrhali Velkopáteční dohodu a trvali by na uložení přímého pravidla, pak by byli zodpovědní za zesílení politické krize.

Reprezentujete tradiční katolickou komunitu, přesto jste členem levicové frakce GUE/NGL v Evropském parlamentu. Jak to jde dohromady? Jaký je hlavní ekonomický program Sinn Féin?

My jako Republikánská strana neupřednostňujeme žádné náboženství. Máme členy a příznivce, kteří jsou katolíci i protestanti; příslušníci jiných náboženství nebo žádného. Důvod, proč naše poselství spravedlnosti a rovnosti podporuje více katolíků, je, že hlavní unionistické strany za poslední léta podporovaly a implementovaly politiku diskriminace - nejen proti katolíkům, ale také proti ženám, etnickým menšinám, lesbám, gayům a mnoha dalším.

A zjistili jsme, že se shodneme na spoustě věcí s ostatními levicovými stranami ve skupině GUE/NGL, a to nejen v otázkách hospodářské politiky, ale shodneme se v řadě dalších otázek. Proto spolupracujeme.

Proč vlastně stále vkládáte značné naděje do Evropské unie?

Nemáme o Evropské unii žádné iluze a jsme k ní z mnoha hledisek skeptičtí. Nicméně uznáváme, že EU poskytla významnou politickou a finanční podporu našemu mírovému procesu; dosáhla toho, že hranice v Irsku zmizely, čímž přispěla ke zlepšení života všech lidí žijících na severu Irska a všech lidí žijících v pohraničních oblastech!

Myslíte si, že vaše úsilí o připojení Severního Irska k Irské republice je reálné? Pokud existuje i jen malá šance, jak dlouho bude tento proces trvat?

Kvůli brexitu dnes lidé, kteří by tuto možnost nikdy nepodporovali, ani o ní nikdy nepřemýšleli, zvažují vyhlídku jednotného Irska. Musíme vést reálné diskuse, zahrnující všechny - ohledně toho, co by Spojené Irsko znamenalo. S takovouto diskusí jsme přesvědčení, že bude existovat Spojené Irsko spíše dříve než později...

Roman JANOUCH,

překlad GUE/NGL


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 7 hlasů.

Roman JANOUCH

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.