KSČM hájí zájmy většiny občanů

Komunisté v neděli na programové konferenci diskutovali, jak oslovit co nejvíce pracujících před blížícími se říjnovými volbami do sněmovny. Radili se, jak jejich zájmy co nejstručněji pojmenovat a vtěsnat do volebního programu.

Za velmi důležité pro oslovení pracující většiny považují heslo volební kampaně. Na konferenci jich padlo několik, prozatím jen v pracovní verzi. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip vyslovil to své: Obnova suverenity ČR. »Hodně lidí v naší zemi má důvodný strach, že jim stát nezajistí dostatečné bezpečí,« prohlásil. Obavy lidí se týkají sociální oblasti, zdravotnictví, životního prostředí, ale také velkého vlivu Bruselu. Filip hovořil rovněž o tom, že důležité pro stranu bude monitorovat, jak se chová volební soupeř KSČM, tedy sociální demokracie, a o protihráčích, což jsou pravicové strany. Důležité pro komunisty podle něj bude určit si, jak vůči těmto politickým subjektům postupovat. »Před KSČM stojí v roce 2017 prioritní cíl – uspět v souboji o moc právě ve volbách,« zdůraznil předseda ÚV KSČM.

»Osou našeho oslovení voličů zůstávají sociálně ekonomické otázky – posílení vlastnické kontroly státu nad strategickými firmami, otázky překonání příjmové chudoby, odpor vůči dalšímu zpoplatnění služeb,« prohlásil místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš. Je přesvědčen o tom, že komunisté nemají špatný program, ale mnozí lidé o něm bohužel nic nevědí. »Pro nás je doslova dusivé, když jsme ve stínu souboje ANO a ČSSD,« uvedl s tím, že ANO nespokojeným podsouvá cynickou vizi silné ruky (oligarchizace), ČSSD posiluje iluzi své levicovosti přes opakovaný mocenský kompromis s pravicí.

Dolejš upozornil rovněž na to, že komunisté se musí přizpůsobit tempu doby, hovořil mj. o čtvrté průmyslové revoluci. »Musíme si říci, jak tomu budeme čelit,« uvedl. Komunistům jde také o vlastnictví strategických podniků, kdy tři čtvrtiny z nich jsou v zahraničních rukách. »Mějme ambici demokraticky kontrolovat ekonomickou moc,« poznamenal. Hovořil také o nepromlčitelnosti »privatizačních zlodějen«, o neopodstatněnosti tzv. církevních restitucí. Nejen on, ale i další účastníci konference zdůrazňovali v předvolebních tématech boj s příjmovou chudobou.

Válka není počítačová hra

Podle místopředsedy ÚV KSČM Josefa Skály je třeba se zamyslet nad tím, které z dříve osvědčených součástí předvolební kampaně přinášejí očekávaný efekt i dnes, do jaké míry plní svou funkci kontaktní kampaň. Právě na ni vsázejí komunisté pravidelně před každými volbami. »Boj o voliče se přesouvá hlavně do médií,« prohlásil Skála. Proto je podle něj potřeba využívat k oslovení lidí ve větší míře sociální sítě, především Facebook. »Role sociálních sítí v předvolebním boji neustále narůstá,« dodal Skála. Uvedl, že kromě zpravodajství a publicistiky v Haló novinách musí strana využívat internet, ale také tiskoviny »do každé rodiny«. Do debaty položil otázku, nakolik ještě kontaktní kampaň plní svou funkci?

Před podceňováním zahraniční politiky varovala vedoucí zahraničního oddělení ÚV KSČM Věra Flasarová. »Mezinárodní politika se týká každého z nás ať už přímo či nepřímo. Je třeba klást důraz na souvislosti mezi politikou KSČM a zahraničním děním,« uvedla. Zdůraznila, že KSČM má v mezinárodním kontextu důležité postavení, má autoritu. Prioritou číslo jedna musí být podle ní mír v Evropě. Ne všem je však podle Flasarové jasné, co to znamená. »Mladá generace vidí tu otázku jinak, mladí lidé ne vždy chápou, že například válka na Ukrajině se nás dotýká, je to pro ně vzdálený problém,« uvedla. »Válka není počítačová hra,« zdůraznila s tím, že je třeba ne strašit, ale věcně argumentovat.

Otázkou volebního programu se zabývala většina vystupujících. Podle filozofa Josefa Hellera i nejlépe dělaná kampaň ovlivní jen malé procento voličů. »Je potřeba vyslat do společnosti vizi, která by lidem odpovídala na otázky minulosti, přítomnosti a budoucnosti projektu toho, co od nich chceme,« uvedl. KSČM by se podle něj měla ve volebním programu přihlásit k zaměstnaneckému samosprávnému vlastnictví dotaženému až do nejvyšších orgánů.

Podle dalších diskutujících by KSČM měla důrazně odmítnout masovou imigraci z mimoevropských zemí, kterou označili za »strategický plán rozbití Evropy«. Podle jihočeského zastupitele Petra Braného je k dosažení stanoveného cíle třeba žebřík, přičemž kraje a okresy musí říct, jak přesně si představují postup po tomto žebříku. Volební program by měl podle většiny diskutujících obsahovat návrhy, jak konkrétně řešit výši mezd a platů v ČR.

Konec žebráckých mezd

Navzdory tomu, že podle některých je třeba zabývat se smyslem kontaktní kampaně, jsou kraje, kde na tento způsob oslovování voličů nedají dopustit. »Jde nám o to, aby nás lidi viděli, je třeba s lidmi, o jejichž hlas usilujeme, mluvit,« uvedl například Oldřich Jakoubek z Ostravy. Volební program by podle něj měl odrážet současnou situaci a postoj KSČM k ní. Středočeský poslanec Stanislav Grospič je přesvědčený, že je třeba udělat hlubší analýzu sociálního rozvrstvení ČR. Před podzimními volbami vidí dvě nosná témata. Růst mezd a platů a suverenitu ČR. Za prioritu pokládá vystoupení z NATO.

Podle filozofky Marie Hrošové by v kampani nemělo být směrodatným to, co »od nás voliči chtějí slyšet, ale to, co jim chceme sdělit«. Exposlanec Václav Exner se přimlouval za větší důraz na situaci na venkově. »Venkov nám utíká,« uvedl s tím, že je nutné se více zasadit za rovný život na venkově, proti jeho vylidňování. Volební kampaň by se podle něj mohla nést v duchu hesla Děláme kampaň s vámi.

Michal Kostka ze Zlínska doporučuje jako volební heslo Konec žebráckých mezd, měl i řadu dalších námětů do volebního programu týkajících se postavení zaměstnanců, bytové politiky, sociálních služeb. Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko, hovořil o nutnosti zajistit neprivilegovaným lidem důstojný život.

Náměty, které zazněly na programové konferenci, poslouží k tvorbě volebního programu KSČM. Vojtěch Filip v závěru zopakoval to nejdůležitější - strana hájí zájmy většiny občanů ČR.

(ku, jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 70 hlasů.

(ku, jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2017-03-21 20:22
Trochu mě mrazí, když čtu tu kritiku na vedení KSČM. Není to totiž
ojedinělé, slýchám to stále častěji. I mně se často zdá jednání
představitelů strany příliš smířlivé, bezzubé, opatrnické. Jakoby
se opravdu báli převzít odpovědnost a riskovat relativně pohodlné
„zaměstnání“ opozičních politiků. Nevím, zda si stoupající
pochybnosti dosavadních příznivců dostatečně uvědomují, nebo
opravdu žijí ve spokojenosti s tím, že stále tu „nějaká“ ta
podpora je. Ruku v ruce s nimi jdou i HaNo. Stačí jim, že se sami sebe
pochválí. Já čím dál víc jejich stránek odkládám nečtených,
neboť nejsem zvědav na to, že „jsme se sešli a zavzpomínali“,
kterýchto článečků je na stránkách Píšete nám čím dál víc.
Ale nejen tam. I v jiných rubrikách je jaloviny ažaž. (Na druhou
stranu se tomu nehrnutí se k vládnutí nedivím. Bude to sakra perná
práce vybřednout z toho marasmu, způsobeném sebrankou, vládnoucí tady
od slavného Listopadu).
yucon.fox
2017-03-21 15:22
Rád bych touto cestou popřál panu Miroslavu Grebeníčkovi k jeho
dnešnímu životnímu jubileu pevné zdraví a mnoho tvůrčích sil do
další nelehké práce ve prospěch KSČM. Při této příležitosti
vyslovuji názor, že nemělo dojít ke střídání vedení KSČM
uprostřed volebního období, neboť pak veřejnost došla k závěru, že
jsou ve vedení KSČM rozpory. Do stanov KSČM je třeba zakotvit max. dvě
volební období ve vrcholové funkci.
reich.mir.fan
2017-03-20 20:04
kozpav 2017-03-20 13:58 Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip se musí
rychle vzpamatovat a místo kecú dosadit na kandidátky mladé lidi s
perfektní rétorikou a šarmem.Takové lidi budou volit kmenoví i noví
voliči.Jedině sympatičtí lidé mají šanci uspět ve volbách.
Tento příspěvek nemá chybičku.Jenže tito mladí lidi by pak museli
vykopat z vedení ÚV KSČM předsedu Vojtěcha Filipa a ostatní
nomenklatůrní kádry a převzít opratě místo nich.Po přepřahnutí
šimlů by museli vykopnot ze žídle šéfredaktora Haló Novin,změnit
celý obsah a zaměření na konkrétní věci které se bezprostředně
dotýkají řadových občanů v každodením životě.Jsem
přesvědčen,že až pak by mohla mít KSČM možno i 18-20%.Jenže k tomu
nikdy nedojde a Vojtěch Filipa bude předsedou až do konce svého
života.
halonoviny
2017-03-20 18:46
Tak za sebe musím tentokrát komplet podepsat slova J. Skály... R.
Janouch, člen KSČM Praha 3
halonoviny
2017-03-20 18:42
ilm557: Na to jste přišel jak, že Twitter (Twiter s jedním t neznám)
je věrohodný, zatímco Facebook ne? Jediný rozdím mezi oběma
"sociálními sítěmi" je v tom, že Facebook je více evropský
a Twitter více americký, resp., že na Twitter se píší kratší
"texty", ale základ je samozřejmě stejný. Pravda, na FB se
toho naopak dozvíme o něco víc díky skupinám a stránkám firemním a
dalším... R. Janouch
kozpav
2017-03-20 13:58
Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip se musí rychle vzpamatovat a místo
kecú dosadit na kandidátky mladé lidi s perfektní rétorikou a
šarmem.Takové lidi budou volit kmenoví i noví voliči.Jedině
sympatičtí lidé mají šanci uspět ve volbách.
Gartouzek
2017-03-20 11:42
Podle obsahu článku se jeví, že KSČM nezná dostatečně voliče a
neovládá strategii permanentní volební kampaně. Řada voličů si
přečte kandidátky a vyhledává osoby, které zná, o kterých již
něco ví a hodnotí je často podle toho, zda jim jsou či nejsou
sympatické. Sympatie hrají velkou roli u nerozhodných voličů.
Příklad přemýšlení nerozhodných nad kandidátkami u jednotlivých
kandidátů: ... toho jsem viděl ve zprávách ... Pepa říkal, že je to
předseda zahradkářů ... prý je to velké zvíře ve firmě a dělá
dusno zaměstnancům ... viděl jsem ji na mítinku, je to sympatická
ženská ... dělá starostu v Kocourkově, lidé ho tam mají rádi, že
je to férový chlap ... ale? Ten je ze Spytihněvi, tam jsem se narodil
... to je kantorka, kantorky nemám rád ... na této kandidátce samí
dědci, nikdo mladý ... kandidátka ze samých inteligentů, ani jeden
normální člověk ... z našeho okolí kandiduje pouze Netřesk za stranu
Obnova Kocourkova ... z celé kandidátky nikoho neznám atd. atd. Jak
hluboce mají propracovaný program Babišovci? Avšak kolik naších
občanů neslyšelo o Babišovi? I negativní propagace Babišovi dělaná
KSČM v podstatě nahrává volební body Babišovi. V současné populaci
klesá funkční gramotnost, která souvisí i s porozuměním politické
scény a volebním programům. Proto klesá i schopnost porozumění
volebním programům. Takže sázet především na kvalitní program je
málo. "Filip hovořil rovněž o tom, že důležité pro stranu bude
monitorovat, jak se chová volební soupeř KSČM." Dofám, že bude
monitorovat i Babišova vystoupení a poučí se o tom, jak oslovovat
prostý lid, prostými snadno srozumitelnými větami. Jádrem úspěšné
volební kampaně je vyvolávání obecných sympatií.
ilm557
2017-03-20 09:56
Facebook je medium puberťáků, máte se soustředit na věrohodnější
media např. Twiter, webové stránky a nelítat ode zdi ke zdi.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.