FOTO - archiv

»Zamini« mělo chyby v účetnictví

Ministerstvo zahraničních věcí vedlo v roce 2015 nesprávné, neúplné, neprůkazné a nesrozumitelné účetnictví. Nesprávnosti činily zhruba 2,7 miliardy korun. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ministerstvo s nálezy kontrolorů souhlasí.

Podle NKÚ nesprávnosti v účetnictví vznikly zejména kvůli chybnému účtování účetních případů zastupitelských úřadů, podmíněných závazků z transferů a prostředků na financování záloh zastupitelských úřadů.

»Možná by si pan ministr Zaorálek místo prohlašování takových nesmyslů, jako je omezování volného pohybu osob z Evropské unie, mohl udělat pořádek na vlastním ministerstvu,« reagovala pro náš list stínová ministryně zahraničních věcí KSČM Kateřina Konečná. Připomněla, že Zaorálek vede úřad od roku 2014 a bez pochyby tedy musel vědět, že tam k těmto problémům dochází. »Předpokládám totiž, že ministerstvo se v rámci svého účetnictví radí s nějakými odborníky, a nedovedu si představit, že to tak dlouho tolerovali. Pro mě to je pochybení samotného ministra a celého vedení, protože mít v pořádku účetnictví, je základ každého státního orgánu. Myslím si, že na to, kolik měl ministr náměstků za ČSSD, se některý z nich mohl věnovat i tomu, aby neměli takový binec v účetnictví,« dodala Konečná.

Ministerstvo podle NKÚ neúčtovalo za zastupitelské úřady průběžně, ale jednorázově. »Dvěma doklady tak zaúčtovalo 302 tisíc účetních zápisů. Ty přitom tvořily 59 procent všech účetních zápisů ministerstva v roce 2015,« uvedli kontroloři. Podle nich navíc tyto doklady nesplňovaly zákonné náležitosti účetních dokladů, a nebylo z nich tak zřejmé, čeho se týkají.

Náprava až za účetní období roku 2018

Pro zastupitelské úřady ministerstvo také nesprávně stanovilo účetní období od listopadu 2014 do října 2015, zbytek roku 2015 účtovalo MZV jen náklady, upozornili kontroloři. Podle mluvčí ministerstva Ireny Valentové právě toto nesprávné nastavení mělo dopad na celkovou bilanci účetní jednotky MZV. Podotkla, že toto nastavení zde funguje již od roku 2012 a již v uplynulém roce, po jmenování nového náměstka do vedení ekonomicko-provozní sekce v březnu 2016, začala průběžně nápravná opatření v nastavení ekonomického systému. »Jedná se však o velmi složitý a komplexní problém. Většinu zjištěných nesprávností však není možné opravit rychle, protože nesprávné nastavení účetního období a procesy zpracování skutečností, které jsou předmětem účetnictví především v zahraničí, jsou napevno naprogramovány a nastaveny ve stávajícím ekonomickém informačním systému, který je používán na našich zastupitelských úřadech v zahraničí,« upřesnila mluvčí. Dodala, že úprava je dlouhodobou záležitostí a že úplnou nápravu je možné očekávat za účetní období roku 2018.

Z dalších systémových chyb kontroloři vytýkají ministerstvu, že nerozlišovalo mezi hotovostními a bezhotovostními pohyby peněz. Ministerstvo také chybně účtovalo peníze na financování záloh zastupitelských úřadů za 200 milionů korun. Podle kontroly je vykázalo jako závazek vůči jinému subjektu, i když je jen převádělo mezi svými vlastními bankovními účty.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 21 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


ferdaholub
2017-03-21 08:43
Zaorálku, kecat, to jo. Jedna z mála institucí,jež se při svém
nástupu do funkcí domáhají 100 dní "hájení",je vláda a
tím každé ministerstvo. a že jsou to doposud vlády budující
kapitalistickou společnost se vším všudy,jak je možné,že tak
ukecaní úředníci nejsou schopni uřídit ani své ministerstvo? Kde je
osobní odpovědnost? Kdo a jak bude zatloukat,vymýšlet zdůvodnění,ne
to svádět třeba na komunisty!Okamžitě po zadokumentování z úřední
povinnosti zahájit trestní stíhání, náhrady škod, jinak je celé
zjištění na dvě věci.A celá vláda státu je tudíž opět na dvě
věci. Šel jste do funkcí proto aby jste vyráběl zmetky? Aby jste
přímo od koryta pracoval proti zájmům státu, který byl včleněn do
zákonného "pořádku"? Doufám, že po volbách tam již
nebudete!
pleningeri
2017-03-20 19:20
MZV - pračka "špinavých peněz"? - »Dvěma doklady tak
zaúčtovalo 302 tisíc účetních zápisů. Ty přitom tvořily 59
procent všech účetních zápisů ministerstva v roce 2015« - V žádné
soukromé firmě by to neprošlo ...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.