Hovoří Marta Semelová, vpravo od ní František Dobšík, zcela vlevo Josef Skála.

České školství potřebuje stabilitu

Nad aktuálními problémy školství diskutovali v sobotu v Praze účastníci a účastnice celostátního aktivu pedagogických pracovníků, který připravila Sekce školství Komise sociální strategie ÚV KSČM. Akce se koná každoročně u příležitosti Dne učitelů a má slavnostní charakter.

V úvodu pozdravil přítomné místopředseda ÚV KSČM Josef Skála. Poděkoval pedagogům za jejich práci, vytrvalost a houževnatost, i za kuráž, se kterou se hlásí ke komunistické straně. Učitelé se potýkají s »devalvací hodnot v hlavách dětí a mládeže«, jak poznamenal, ale i s »programovou debilizací celé společnosti«, jež se projevuje nízkými znalostmi i absolventů vysokých škol. A jsou to právě učitelé, kteří jsou hybnou silou »svého druhu reprízy obrození svébytného rozvoje naší země ne v zájmu zbohatlíků, ale demokratické většiny«, o což usiluje i KSČM.

Novinky ve školské legislativě a návrhy klubu KSČM za uplynulé období přednesla poslankyně a vedoucí sekce školství ÚV Marta Semelová. Komunisté nepodpořili novelu školského zákona, která znamená prodloužení individuálního vzdělávání žáků až na druhý stupeň ZŠ. Rodiče bez patřičného odborného vzdělání přece nemohou kvalifikovaně ovládnout všechny vyučovací předměty tak jako pedagogové, zopakovala základní argument. V roce 2016 již bylo evidováno 1339 takto »podomácku« vyučovaných dětí a jejich počet narůstá. Jak konstatovala, zvyšuje se počet soukromých škol. V září 2016 se například otevřelo 40 nových soukromých škol, což je podle poslankyně největší nárůst v poslední době.

Připojila další nedobrou statistku: zhoršily se výsledky mezinárodního testování 15letých českých žáků ve všech testovacích oblastech. Česká republika se tak zařadila mezi sedm zemí OECD, jejichž výsledek se za devět let statisticky významně zhoršil. Zavedly se jednotné přijímací zkoušky na střední školy, ale není stanovena hranice pro vstup žáků na konkrétní typ školy, naznačila další problém. »Řada škol může vyhlásit další a další kola přijímacích zkoušek, kvalita jde dolů.« Původně komunisté zvažovali podporu této novele, z důvodu »řešení na půl cesty« a rozšířeného domácího vzdělávání ji nepodpořili.

Zato novelu zákona o financování regionálního školství, jejímž cílem je zvýšení jistoty financování veřejných škol, klub KSČM ve sněmovně podpořil. Jde o to, zamezit »boji o žáka« provázenému snižováním nároků na žáka, na čemž se shodli politici i odborná veřejnost. Od roku 2019 nebudou školy financovány dle počtu žáků, ale podle počtu odučených hodin.

Semelová, ale i další účastníci v diskusi, se vrátili k problematice tzv. inkluze. V některých případech může být přínosná, ale děti s mentálním postižením nebo kombinovanými vadami potřebují speciální školy, kde je nízký počet žáků, a speciální pedagogy. »Dochází na to, na co jsme upozorňovali: tyto (inkludované) děti jsou více vyloučeny, než kdyby navštěvovaly speciální školu, jsou dokonce terčem šikany,« poznamenala.

Soukromé školy ať žijí, ale za své

Poslankyně zdůraznila nutnost zajištění sítě kvalitního dostupného veřejného školství, »o to se má stát postarat, a pokud jde o soukromé školy, církevní školy, ať žijí, ale za své«. Takový návrh však sněmovnou neprošel.

Již ve třetím čtení se nachází novela zákona o pedagogických pracovnících, zahrnující tzv. kariérní řád, který zavádí tři kariérní stupně pro učitele. Mezi pozměňovacími návrhy je také rarita - šestiměsíční tvůrčí volno pro učitele ZŠ a SŠ po 15 letech praxe. »To si nedovedeme na škole představit, vidím to jako velice problematické,« komentovala poslankyně nezvyklý nápad. Novela zákona o pedagogických pracovnících vykazuje pozitiva (např. uvádějící učitel, znovuzavedení metodických odborných kabinetů) i negativa (další zvýšení administrativy). »Školství potřebuje především stabilitu a také, aby učitel mohl v klidu učit. Nyní nastupuje do školství jen 60 procent absolventů pedagogických fakult. Nejsem si jista, zdali právě toto je to pravé, co je přiláká,« zapochybovala.

Semelová připomněla i další legislativní návrhy komunistického klubu, které leží ve sněmovně a stále nejsou zařazeny na projednání, například návrh zákona o českém jazyce.

Kulturní vložku obstaral písničkář a moderátor Jiří Klapka.

Práce učitelů nikdy nekončí

Hosty semináře byli předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík a vedoucí katedry české literatury na Univerzitě Karlově docent Ondřej Hník.

Dobšík přiblížil odborářskou kampaň Konec levných učitelů a informoval o možnostech růstu učitelských platů. Jak tristně vypadá odměňování vysokoškolských pedagogů humanitních oborů, zejména učitelských, ukázal docent Hník. Mzdový rozptyl je od 18 500 korun hrubého u odborného asistenta po 32 000 u profesora. »Nároky na českého učitele nepřetržitě rostou, s nároky však neroste ani ohodnocení, ani prestiž,« postěžoval si. Jím řízená katedra se snaží o inovativní postupy při přípravě budoucích učitelů, například výklad literatury neprovádí přísně chronologicky, ale retrográdně, nezahlcuje studenty faktografií apod. Hník se obává, že tím, že se ze vzdělání stává zboží, je ohrožena česká vzdělanost, proto si práce učitelů velmi váží: »Víme, jak vysilující práci denně odvádíte. Víme, že vaše práce nikdy nekončí.«

ČR je sekulární stát

V  diskusi vystoupili dlouholetá pedagožka mateřské školy a nyní jihočeská poslankyně Alena Nohavová, Zdeněk Dušek z Litoměřic, Anna Štofanová z Brna, docentka Alena Svobodová z Turnova aj. Lenka Kunčarová Dítková z Uherského Hradiště varovala před propagací islámské ideologie na českých školách, což podle jejích zjištění činí některé neziskové organizace »za pomoci naivních pedagogů«. Některé školy a školky v ČR navštěvují cizinci, kteří »se snaží dětem od předškolního věku vštěpovat islámskou víru – děje se například v mateřské škole Brno-Slatina,« uvedla Kunčarová Dítková. »Nelze provádět jednostrannou propagaci jakéhokoliv náboženství v sekulárních školách a v sekulární společnosti,« připomněla s tím, že to překračuje všeobecnou základní informaci o všech světových náboženských směrech. Přitom ve školách, kde se rodiče ohradí proti těmto praktikám, je jim prý vyhrožováno návštěvou pracovníků OSPOD či sníženou známkou z chování pro žáka. Poslankyně Semelová přislíbila, že tento problém bude interpelovat.

Součástí aktivu pedagogických pracovníků bylo krátké kulturní vystoupení písničkáře Jiřího Klapky »O českých stopách v ruské hudbě«. Klapka bude i letos moderovat české turné slavného souboru Alexandrovců.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.3, celkem 33 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.