Rozhovor Haló novin s Ladislavem Sekaninou, kandidátem KSČM do Poslanecké sněmovny v Moravskoslezském kraji

V práci pro veřejnost nerad sním, procitnutí bývá kruté

Co vás přivedlo do politiky?

Důvody, proč se veřejně angažovat, u mne uzrávaly postupně od vysokoškolských let. Zásadní změna nastala po roce 1989. Pravice se v polarizované společnosti stavěla od počátku k nemalé části národa zády. Mnozí začali hledat z bezvýchodných situací pomoc. Mohl jsem jen naslouchat a krčit rameny. To však neumím. Chtěl jsem raději aktivně poukazovat na nedostatky a nastavovat této společnosti zrcadlo. Ale hlavně pomáhat nacházet potřebným pomoc a řešení. Netrvalo to dlouho, a vzniklo veřejné povědomí, že se na mne mohou občané kdykoliv obrátit o pomoc. Co bych však zmohl jako řadový občan? Proto jsem vstoupil do politiky aktivně. Využívám důvěry občanů a již páté volební období působím jako zastupitel města Krnova.

Co všechno patří k vaší funkci zastupitele?

Člověk by měl dělat, čemu rozumí nebo co je v oblasti jeho zájmů. Blízká by mi tedy byla práce ve školské komisi. Odbor školství však v našem městě řídí zcela »profesionálně« celnice. Členkou komise je žena, které bylo dokázáno, že v překladatelské činnosti zkresluje historickou faktografii, výbor zamlčuje před veřejností nepříjemné skutečnosti, školskou problematiku řídí bez ohledu na veřejné mínění apod. Usoudil jsem, že v takové komisi pracovat nechci. Přes dvacet let jsem raději ke spokojenosti vlastní a snad i občanů oddávajícím.

Co se vám v tomto volebním období podařilo?

V zastupitelstvu města působíme jako důsledná, ale konstruktivní opozice. Naše možnosti jsou, stejně jako na všech úrovních, vcelku omezené. Podporujeme smysluplné záměry, které jsou městem ufinancovatelné, ale dovedli jsme například i nehlasovat pro rozpočet a přesvědčit vedení města, že např. vkládat finanční prostředky do cizího majetku je nesprávné. Za pěkný výsledek naší práce považuji, že se na nás občané obracejí se svými osobními problémy ve vztahu k městu, ale i se žádostmi o řešení celoměstských závažných problémů. Jako příklad mohu uvést petici Krnovské vodovody a kanalizace a petici kvůli tavení asfaltu téměř v centru města atd.

S jakými prioritami jdete do parlamentních voleb?

Za prvořadé považuji přijetí ústavního zákona o referendu. Umožní občanům vyjadřovat se k celospolečenským problémům i jindy než jen u voleb a citelně ovlivnit vnitrostátní dění. Chtěl bych také řešit disproporci mezi tvrzením, že máme málo pracovních sil a dovážením dělníků z ciziny, a plnými čekárnami občanů na úřadu práce. Ustoupí-li vládní krize, opět vyvstane nekoncepční řešení závažných problémů, jako jsou migrace, vztah k NATO, přebujelé sítě neziskových organizací, korupce atd.

Mohl byste pojmenovat (a popsat) současné největší problémy Moravskoslezského kraje a svého města?

Největším problémem Moravskoslezského kraje včetně Krnova a jeho okolí je nedostatek pracovních příležitostí a s tím související odliv mladých absolventů škol a špičkových odborníků některých oborů. Existuje však řada dalších, jako stagnace v rozvoji venkova, deficit mobilní péče o seniory a hendikepované, nevyhovující stav vozovek v majetku obcí. Ne všechna města jsou přístupná inovativním formám využití průmyslových zón apod. V samotném Krnově se navíc již třetí volební období projevuje těžkopádnost a nekoncepčnost investiční výstavby.

Jaké řešení vidí komunisté?

Komunisté v našem kraji na »balík problémů« upozorňují dlouhodobě. Dvě volební období, kdy byli v jeho vedení, se snažili nejpalčivější problémy aktivně řešit. Avšak pomoci každé obci nebo městu, když samotná vláda tyto skutečnosti přehlížela, nebylo možné. Má-li se situace skutečně zlepšit, očekáváme, že nová vláda přijme odpovídající díl zodpovědnosti i za tuto část republiky a bude se aktivně podílet na dokončení restrukturalizace Moravskoslezského kraje. Na přípravě tohoto projektu se naši odborníci chtějí aktivně podílet. Máme připraven Program rozvoje venkova, budeme podporovat budování nových strategických i dalších průmyslových zón. Ke zvýšení zaměstnanosti by měl rozhodně přispět i rozšířený cestovní ruch a turismus. Našim cílem je vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, podporovat aplikovaný výzkum aj.

Jak se vám v zastupitelstvu daří prosazovat volební program KSČM? Jaké máte poznatky z této práce a jak by vám mohly pomoci v případě zvolení do sněmovny?

Záleží vždy na tom, zda a kolik je daná koalice ochotna akceptovat z našeho volebního programu, protože v komunální politice jde komunistům, stejně jako ostatním, zejména o investiční rozvoj města, správu majetku a takovou úroveň služeb, aby se Krnované i turisté cítili spokojeni. Naše programy se tedy liší prioritami, a o jejich skloubení jde.

Stejně jako v komunální, tak i v parlamentní politice jde o to, umět vyjednávat napříč politickým spektrem, argumentovat, naslouchat jiným názorům, umět posoudit oprávněnost požadavků a přitom mít stále na zřeteli přebytkový rozpočet. Domnívám se, že pět volebních období v zastupitelstvu města je dobrou průpravou i pro práci ve sněmovně.

Popusťte uzdu fantazii. Jak by podle vašich představ měl kraj vypadat v příštích čtyřech letech, abyste byl spokojen? Co byste pro to chtěl udělat jako poslanec?

Obecně bych si přál dvě věci. Aby byl přijat zákon o referendu, čímž by mohli místo úzkých zájmových skupin rozhodovat o podstatných věcech samotní občané, a abychom i pro občany v nejzapadlejších vískách mohli zajistit práci. Už tyto dvě skutečnosti by způsobily, že by region žil jinak než žije nyní. Proto bych se s kolegy rád podílel na přípravě záměru vlády, který by komplexně řešil restrukturalizaci Moravskoslezského kraje v následujících čtyřech letech. Jinak v práci pro veřejnost nerad sním, protože následná konfrontace s realitou bývá většinou krutá. Mým stylem je naslouchat lidem a k jejich požadavkům a námětům hledat řešení. Přiznám se, že jako kandidát do sněmovny jsem toho v rámci kraje ještě mnoho neslyšel.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 12 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.