Velké výzvy EU

V Evropském parlamentu jsme se v úterý 21. března sešli k diskusi se svými občany na konferenci nazvané »Občanský parlament«, která předcházela oslavám 60. výročí podpisu Římských smluv.

Pokládám za důležité, aby se EP jako jediný přímo volený evropský orgán scházel se svými občany a vedl s nimi dialog. Je naší povinností občanům EU naslouchat a pomáhat, protože jsou to oni, které tady zastupujeme!

Debata se věnovala několika tématům: nezaměstnanosti mladých lidí, globalizaci a jejím vlivu na EU a život občanů, budoucnosti Unie po brexitu, bezpečnosti a v neposlední řadě klimatickým změnám.

Nezaměstnanost mladých

Čelíme problému, který zasahuje nás všechny - nezaměstnanost mladých. Jsem ráda, že se s námi spousta přítomných mladých lidí podělila nejen o své náměty, ale i o své obavy ze vstupu na pracovní trh. Nestačí pouze program, jako je »Záruka pro mladé«, který má zajistit, aby každý mladý člověk do 25. roku, čtyři měsíce od doby, kdy ukončil zaměstnání nebo studium, získal možnost dalšího vzdělávání, nabídku pracovního místa nebo stáže. Potřebujeme více programů, musíme také reagovat na ekonomickou situaci. Členka naší frakce GUE/NGL, Paloma Lopez Bermejo, se také vyjádřila k tématu nezaměstnanosti: »Je jasné, že politika úspor nepomohla najít řešení. Naše strana pracuje na sociálním pilíři, který je nejdůležitějším a nejefektivnějším nástrojem zajištujícím práva nastavená ve Smlouvách EU, včetně práv mladých lidí.«

Nezaměstnanost mladých postihuje velmi citelně i venkovské oblasti, které mladí lidé opouštějí s vidinou lepšího života ve městech. K situaci na venkově Paloma dodala: »Je na čase, abychom začali lépe rozdělovat zdroje EU k vytváření míst pro mladé. Musíme změnit naši politiku, protože pokud tak neučiníme, bude pro nás obtížné dostat se z krize, která nás sužuje od roku 2009. Na venkově je zapotřebí udržet obyvatelstvo - zásadní je, aby tito lidé měli přístup ke stejným službám, jako mají lidé ve městech. Musí dostávat spravedlivé mzdy. Zemědělci čelí snižování odměn. Mladí lidé mají problém zvládat důstojný život se svými platy.« Je zapotřebí pracovat na těchto problémech, musíme snižovat rozdíly, které existují mezi státy Unie, snižovat rozdíly mezi zemědělskými a městskými oblastmi a je třeba zajistit spravedlivé a rovné mzdy. Čtvrtina Evropanů je ohrožena chudobou a přitom nadnárodní korporace hledají v Evropě daňové ráje, odvádějí své bohatství za hranice EU a už je neinvestují v zemích Unie, kde probíhá výroba.

Globální změna klimatu

Stojíme dnes ale i před dalším problémem, který zasahuje nás všechny - globální změnou klimatu. V průměru došlo k nárůstu teploty na zemi o 3° C. Jezdíme na tzv. biopaliva, do kterých se přidává palmový olej. Nazýváme je bioenergií; »obnovitelným zdrojem«, ale ve skutečnosti používání těchto paliv vede k růstu emisí oxidu uhličitého do ovzduší. Neničíme jen naše životní prostředí, ale kvůli využívání palmového oleje pálíme pralesy a ničíme přírodu nejen v Indonésii či Kolumbii, na prahu Amazonského pralesa. Přitom máme k dispozici nejen alternativní zdroje energie, ale stále lepší a čistší technologie elektromobilů, které mají mnohem nižší vliv na životní prostředí.

Evropský parlament je otevřen diskusi s občany a já doufám, že takovéto konference budou pokračovat. Musí se otevřít lidem a ukázat, co ve skutečnosti děláme. Jsem ráda, že spousta z přítomných byli mladí lidé, studenti, kterým není lhostejná budoucnost Evropy. Ačkoliv některé z poznámek byly kritické, lidé dali jasně najevo, že chtějí být součástí evropského projektu, ve kterém stále ještě vidí smysl. EU se nad sebou však musí skutečně zamyslet, aby tomu tak bylo i nadále.

Kateřina KONEČNÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 55 hlasů.

Kateřina KONEČNÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2017-05-26 19:28
K nějaké smysluplné činnosti nás Matka příroda dokope. Ale to asi
už bude pro "pána světa" pozdě. Dostane přes držku a bude
čučet jako tele na dvoje nových vrat.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.