Mezi mnoha ani letos nechyběla společná delegace VSA a studentů z Moravy.

Oběti nacistické zvůle jsou vážným, aktuálním varováním

Stalo se tradicí, že každý rok, vždy třetí neděli v květnu, přijíždějí lidé ze všech koutů světa do Terezína, aby zde na pietním území Národního hřbitova, nad řadami tisíců hrobů nevinných obětí zrůdné nacistické ideologie, společně uctili a připomenuli si památku ponižovaných, mučených a vražděných lidí. Jediným proviněním těchto nevinných nešťastníků odsouzených k smrti bylo to, že se narodili jako Židé.

V nacistických plánech na vytvoření velkogermánské říše byli Židé podle rasových ideologů označeni jako »Untermenschen - podlidé« s předurčením k totálnímu vyhubení.

Další na řadě měla být větší část evropských Slovanů a jejich území osídlena Germány. Jenom část této »méněcenné slovanské rasy« se měla stát pracujícími otroky pro blaho Germánů - »nadlidí«. Představu o zavedení »nového pořádku« v Evropě pronesl jeden z nejvyšších nacistických pohlavárů Reinhard Heydrich při nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora Čech a Moravy v roce 1941.

Prostějovští studenti s VSA položili společně květiny.

Dějiny lidstva však naštěstí pokračovaly jiným směrem a díky úsilí koalice spojeneckých armád bylo fašistické Německo ve válce poraženo a tehdy ještě k uskutečnění velmocenských plánů na ovládnutí Evropy nedošlo. Aktuální otázkou může být, zda v současné době nedochází k rafinovaně skryté renesanci myšlenek původních autorů o nastolení »nového pořádku« ve světě.

Heydrichova teorie o »konečném řešení« s likvidací podřadných etnik je všeobecně známá generacím »dříve narozených« v celém kulturním světě. Bohužel, mnoha mladým dnes často chybí vědomosti pro vysvětlení obsahu slova holokaust.

Potřebnou odpověď nacházejí mladí dospělí převážně jen díky dobré vůli svých pedagogů. Jejich zásluhou vidíme mezi tisíci účastníky Terezínské tryzny početné skupiny mládeže. Také letos položili květinový dar, jako výraz úcty k nevinným obětem nacismu, členové Vlasteneckého sdružení antifašistů (VSA) z Brna, Olomouce a Prostějova. Spolu s nimi přijeli prostějovští studenti Gymnázia Jiřího Wolkera a Cyrilometodějského gymnázia.

V první částí pietního programu při pokládání věnců jednotlivými delegacemi je pro přítomné příležitostí k rozjímání: Kdo byli ti, jejichž památku si zde připomínáme? Kolik zvláštních, jedinečných osudů, plánů, radostí i starostí je zde na věky uloženo? A konečně – jaká strádání a bolesti musel každý z nich protrpět před násilnou smrtí?

Je nesporné, že prohlídka míst v Malé pevnosti, kde nevinně věznění přežívali, umírali a byli vražděni, zapůsobí na každého.

Krutý, ale přesvědčivý a pravdivý náhled na zločiny německých okupantů v období první poloviny 40. let 20. století musí být výstrahou i poučením všem vnímavým. Dojmy, které si odtud mladí lidé odnášejí, jim zůstanou na vždy uchovány v myslích.

Některým dnes žijícím se může zdát, že neustálé upozorňování na dobu »dávno minulou« je již zbytečné. Pozornější občané si všímají, že ve společenském i politickém dění jsou s vychytralou záminkou a pod přitažlivým pláštíkem křesťanství předkládány teze o »smíření a vzájemném odpuštění«. Je však možné zapomenout na aktéry nacistického běsnění a na statisíce, miliony jejich obětí?

Při současném »usmiřování« dochází k postupnému obnovení kontaktů a potomci našich bývalých spoluobčanů - sudetských Němců - hajlujících nacistů, nyní organizovaných v Sudetoněmeckém landsmanšaftu, se stali v očích několika vládních představitelů »milými krajany«.

Z touto významnou podporou zcela nezakrytě uplatňují své nároky na pohraniční území, odkud byli při poválečném uspořádání po právu vysídleni.

Snaha o revizi československých poválečných zákonných ustanovení je jedním z hlavních programových cílů. Bude velice zajímavé sledovat v nastávajícím předvolebním období aktivity těch našich vládních a stranických představitelů, kteří zcela otevřeně se sudetskými Němci kolaborují. Uvidíme, v jakém dárkovém balení a na jakém podnosu budou podávat své názory o usmíření se sudeťáky svým potencionálním, důvěřivým voličům.

O pocitech těch, kteří měli štěstí a přežili, promluvil při zahájení pietního aktu ředitel Památníku Terezín Dr. Jan Munk. Byla by škoda si alespoň část z jeho myšlenek, plných hlubokého lidského citu, nepřipomenout, neuložit. Mají trvalou platnost a právě teď jsou tato slova aktuální: »…vzpomínáme i na utrpení všech dalších mučedníků, kteří ztratili rozhodnutím nacistů právo na život. Připomínání těchto hrůz není pouhou formalitou, ale součástí úsilí o to, aby se tragédie minulosti v budoucnu již neopakovaly. Tato nutnost je ještě zdůrazněna některými rysy současného vývoje ve světě. Naše opora je v demokratických zásadách, které chceme důsledně bránit, a snahy o nastolení vlády silné ruky jsou tou cestou, kterou nehodláme jít…«

Josef LIŠKA, předseda VSA Moravy a Slezska

FOTO - Hana SMUTNÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 51 hlasů.

Josef LIŠKA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


klmach
2017-06-13 08:49
TOMU SE MUSÍ ZABRÁNIT ZA KAŽDOU CENU .POHRANIČÍ JE NAŠE A ZŮSTANE.
hajek.jiri51
2017-06-06 08:03
Stačí když naši milí sousedi, místo dodnes nezaplacených reparací,
"investují" do nákupů půdy . Potom se už stačí, i se
spolkovými standardami přestěhovat, a Sudety budou zase jejich. A to
přesně podle Evropského práva. A ne nějakých "právně
zamrzlých", Benešových dekretů.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.