K návrhu na změnu zákona o volbách do parlamentu

Volební právo v České republice do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je konstruováno jako právo všeobecné, rovné, přímé, vykonávané tajným hlasováním. Mandáty pro politické strany a hnutí jsou přidělovány na základě poměrného zastoupení při uplatnění tzv. D‘Hondtovy metody. Pro jednotlivé politické strany a hnutí jsou pak stanoveny klauzule, jejichž dosažení je podmínkou pro přidělení mandátů. Jednotlivé politické strany a hnutí musí dosáhnout alespoň pěti procent hlasů z celkového počtu hlasů v ČR, v případě dvojkoalic musí dosáhnout deseti procent, trojkoalic 15 procent, čtyřkoalic a více subjektů pak 20 procent hlasů. Jde o princip, který říká, že každý volební subjekt se musí relativně stejným podílem hlasů podílet na dosažení dané volební klauzule pro získání mandátů v Poslanecké sněmovně.

KSČM v této souvislosti nesouhlasí s účelovou snahou KDU-ČSL změnit novelou zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu, v platném znění, a dosáhnout tak snížení volební klauzule pro dvojkoalice, trojkoalice, čtyřkoalice a více koalic. Podle názoru KSČM by šlo o vysoce účelovou změnu, která pramení z obav KDU-ČSL a STAN, že ve vytvořené volební dvojkoalici nezískají potřebných deset procent ke vstupu do Poslanecké sněmovny.

V minulosti již docházelo k úpravám zákona o volbách do parlamentu. Navrhovaná změna by však narušila rovnost politických subjektů a umožnila by účelové sestavování koalic mezi volebními subjekty, které by jinak samostatně nepřekročily ani základní volební klauzule získáním alespoň pěti procent hlasů v ČR. V této souvislosti KSČM změnu navrhovanou KDU-ČSL nepodpoří.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a vedoucí kandidát KSČM ve Středočeském kraji


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.7, celkem 23 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


martin.harfa
2017-06-15 17:39
Jakékoliv omezování vstupu do zákonodárného sboru procenty je
nedemokratické a diskriminační. Princip přerozdělování mandátů za
volební kraj pomocí D'Hondtovy metody zabraňuje vstupu do
příslušného sboru stranám s minimální podporou voličů. Že to
neví právník soudruh Grospič až tak nepřekvapuje...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.