Ostravské Laguny, jejich historie a nutnost jejich řešení

Ostravsko bylo nejen místem hornické činnosti, silné hutní výroby, ale i chemického průmyslu. Mezi více než stoleté ekologické zátěže patří následky chemické výroby v bývalém podniku Ostramo, který se díky výstavbě obytných domů v poválečném období dostal na samý okraj centra krajské metropole Ostravy. Podnik byl po listopadu 1989 privatizován a smrtelný úder dostal při povodních v roce 1997. Po mnoha majetkoprávních peripetiích, které vyústily v zestátnění Lagun, došlo na likvidaci olejových lagun, jako pozůstatku dlouhodobé výrobní činnosti. Nebylo polistopadové vlády, která by občanům Ostravy neslibovala urychlené řešení likvidace této ekologické zátěže, která dlouhodobě znepříjemňuje život zejména občanům Mariánských Hor a sídliště Fifejdy v Moravské Ostravě. Nemluvě o zdravotních rizicích pro občany spojených jak s neřešením, tak i řešením tohoto dlouhodobého problému. Technicky a technologicky náročná sanace dotčeného území s téměř 400 000 tunami ropných kalů byla výběrovým řízením svěřena sdružení Čistá Ostrava tvořené společností Geosan a OHL ŽS Brno, kdy současná cena po navýšení přesahuje částku tři miliardy korun.

Od samého počátku sanace ji provází řada problémů. Předpokládané řešení likvidace ropných kalů prostřednictvím výroby alternativního paliva, které by bylo spalováno v elektrárenských kotlích či cementárnách, se ukázalo jako problematické, a to jak z technologického hlediska, tak i z hlediska uskladnění paliva i místa jeho spalování. Uskladnění na území katastru města Vratimova, odpor místních orgánů a občanů v Čížkovicích na Litoměřicku, kde je cementárna, či dokonce mezinárodní spor s odběrateli v Polsku to jenom potvrzují. Jakkoliv složitá sanace a rekultivace území, na němž se nacházejí Ostravské Laguny, neopravňují podle nás laxní přístup centrálních orgánů státní správy, zejména ministerstva životního prostředí, ministerstva financí i ministerstva průmyslu a obchodu při nalezení urychleného řešení odstranění více než stoleté ekologické zátěže tak, jak to požadují občané města Ostravy i její samosprávné orgány. Další prodlužování termínů pro odstranění Ostravských Lagun bylo a je předmětem trvalé kritiky celé politické reprezentace minulého vedení kraje i města Ostravy. Jsem rád, že v současné době prostřednictvím žádosti o dotaci na odstranění paliva z lagun Ostramo, se MSK podaří odstranit z území města Vratimov na sedm tisíc tun kalů, které byly na území města vyvezeny a ke kterým se nikdo odpovědný nehlásí. V tomto směru očekávám i objasnění příčin a viníků za tento stav orgány činnými v trestním řízení, kdy MSK podal trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí. Celkové náklady, které by z 80 procent měla pokrýt dotace SFŽP, by měly dosáhnout 40 milionů korun.

Co je však pro mě a občany zejména Ostravy nepochopitelné, je skutečnost jakýchsi »hrátek« ministerstva financí a ministerstva průmyslu, které se vzájemně obviňují buď z nečinnosti, nebo nekompetentnosti a v neposlední řadě, jak říká klasik, jde o peníze na prvním místě. V tomto směru nic nového nepřineslo projednávání materiálu, který byl na programu vlády ČR dne 31. 5. 2017 pod názvem Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny Ostramo, který vláda ČR odložila opět o tři týdny. Je to smutný materiál! MPO požaduje navýšit garance ekologické smlouvy v rozmezí o stovky milionů až jednu miliardu a ministerstvo financí argumentuje neschopností státního podniku DIAMO vyřešit ostravské laguny za 12 let, když již vyčerpal téměř tři miliardy korun. A nově navrhuje garanci nenavýšit a projekt Ostravské Laguny dofinancovat z vlastních zdrojů podniku DIAMO, kterému doporučuje zastavit další sanační a revitalizační projekt jiné ekologické zátěže v Ostravě, a to na lokalitě Koksovna Trojice. A to přesto, že tento projekt byl schválen vládou ČR jako priorita usnesením 546/2016 a má být financován v rámci programu revitalizace MSK.

Chtělo by se říci »pánové a dámy z vlády ČR, přestaňte si hrát s občany Ostravy, trpělivost občanů má své meze. Splňte své závazky ve prospěch Ostravy a jejích občanů«.

Josef BABKA, předseda klubu KSČM v Zastupitelstvu statutárního města Ostravy, předseda MS KV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.9, celkem 44 hlasů.

Josef BABKA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.