Pohled na účastníky prezentační besedy sekce regionálních dějin. Stojící František Kovanda.

Obdivuhodná činnost badatelů z KSV

O úspěších Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd (KSV), z. s., za poslední období informovali ve středu v Praze představitelé klubu na již 18. prezentační besedě. Odvedená práce více než 220 spolupracovníků tohoto dobrovolného kolektivu za osm let působení je obdivuhodná a zřejmě nemá v republice obdoby.

Předseda sekce František Kovanda se v úvodu ještě ohlédl za závěry a posláním dvoudenní konference, která se loni v říjnu konala v režii KSV v Čelákovicích a byla velmi úspěšná. Konference se účastnilo více než osm desítek lidí, byly navázány další kontakty. Sekce spolupracuje nejen s organizacemi KSČM, ale také s řadou paměťových institucí.

Kovanda se mohl pochlubit, že spolupracovníci, kteří působí prakticky po celé republice, získávají pro sekci pozoruhodné dokumenty, publikace a knihy, z nichž většina již není v běžné distribuci, ani ve veřejných knihovnách. O to je jejich shromažďování k současnému i budoucímu badatelskému využití cenné. Tyto dokumenty dokládají zejména dějiny komunistické strany, odborů, mládežnického hnutí, boj proti fašismu a hrdiny tohoto odboje, historii československých průmyslových a zemědělských podniků, které zaznamenaly svůj rozmach právě v poválečném období a povětšinou již zanikly »ve víru« privatizace či byly zlikvidovány jako nežádoucí konkurence. Sekce také vytváří medailonky pokrokových osobností, shromáždila jich již přes tisíc.

Ačkoli každý měsíc sekce regionálních dějin získává darem řadu cenných materiálů, Kovanda zopakoval výzvu – a to i ke čtenářům a čtenářkám Haló novin, kteří například byli zaměstnáni v podnikové sféře nebo jim leží v jejich knihovničkách historické materiály. Pokud mají jakékoli dokumenty, brožury, publikace zachycující uplynulá desetiletí a mohou je postrádat, sekce regionálních dějin je s potěšením přijme, zanese do katalogu a založí ve své knihovní databázi pro další badatelské využití. Ostatně aktuální upřesněný katalog čítající již tisíce položek představil během besedy Václav Tomeš.

To, co děláme, děláme pod »zorným úhlem« antikomunismu, který nás jednostranným informováním o minulosti přivedl k této činnosti, vysvětlil Kovanda a položil důraz na práci s mladými, s nimiž často badatelé přicházejí do kontaktu. Mladí jsou i mezi jejich spolupracovníky. Sekce je všestranně aktivní ve veřejné práci, od ledna 2017 její představitelé absolvovali na 40 veřejných vystoupení a prezentací po celé republice.

Více zpřístupnit veřejnosti

Historička Hana Kráčmarová vystoupila v diskusi s připomenutím statečného života komunisty Antonína Kaliny (1902-1990), který jako vězeň nacistických koncentračních táborů Dachau a Buchenwald zachránil více než 900 židovských dětí od jisté smrti. »Je to český Nicholas Winton, kterému však šlo, na rozdíl od Wintona, při záchraně dětí každou minutu o život,« poznamenala historička. Kalina byl nacisty zatčen již 15. března 1939 a vězněn byl do konce války. Na publicitě Kalinova hrdinství má velkou zásluhu novinář Stanislav Motl, autor knihy Děti Antonína Kaliny. Sám Kalina své hrdinské činy neprezentoval, mlčel o nich. Teprve se zpožděním společnost ocenila jeho statečnost – je čestným občanem svého rodiště Třebíče, kde mu byla odhalena pamětní deska a otevřena pamětní síň. Získal také in memoriam titul Spravedlivý mezi národy a v roce 2014 české státní vyznamenání Medaili za zásluhy o stát.

Při besedě padaly různé náměty, například na zvýšení informovanosti o výsledcích práce tohoto nevelkého, ale mimořádně dělného kolektivu. Oknem do jeho činnosti jsou webové stránky, sociální sítě, sekce regionálních dějin vydává svůj bulletin. Sociolog Lubomír Vacek zdůraznil, že je nutné více analyzovat obsah nashromážděných materiálů a závěry pak nabízet veřejnosti, například i možností studia publikací profesionálními či amatérskými badateli, studenty apod. Kovanda také ocenil práci našeho listu, který o činnosti badatelů KSV informuje.

Sekce regionálních dějin KSV byla založena v dubnu 2010. Organizátoři již pracují na přípravě další konference o regionálních dějinách, která se bude konat 11. listopadu v Praze. Přijedou na ni i hosté ze Slovenska.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 18 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.