FOTO – Haló noviny/Jiří ZIKMUND

Čtvrtstoletí útlumu těžby uhlí u nás

Předloni se v České republice vytěžilo o 55 procent méně uhlí než před 25 lety. To mělo výrazný dopad i na zaměstnanost v odvětví. Jen za poslední dekádu se snížila o 43 %.

Dlouhodobé srovnání dat přinesl časopis Českého statistického úřadu Statistika&My. Těžba uhlí podle zveřejněných údajů v posledních desetiletích v ČR prudce klesá. »Tento trend se především odvíjí od globálních faktorů, jakými jsou například celosvětová nadprodukce uhlí, zpřísňující se legislativa v souvislosti s obnovitelnými zdroji a životním prostředím a v neposlední řadě snižování cen uhlí,« vysvětlila Iveta Danišová, z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Zlom v roce 2000

Ještě v roce 1990 se v ČR podle ČSÚ vytěžilo celkem přes 100 milionů tun uhlí, z toho 23,2 mil. tun černého a 77,2 mil. tun hnědého. Již v roce 2000 ale těžba u obou komodit výrazně klesla, a to shodně o 36 %. V následující dekádě se pak těžba uhlí nadále snižovala, přičemž u černého to bylo o 23 % a u hnědého uhlí představoval pokles 12 %. Tento vývoj pokračoval i loni, kdy se vytěžilo jen 6,9 mil. tun černého a 38,5 mil. tun hnědého uhlí. »Vyjádřeno v procentech je pokles mnohem razantnější u černého uhlí, jehož těžba se snížila za posledních 26 let o 70 %. V případě hnědého uhlí šlo o pokles 50procentní. Trend nadále pokračuje. V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku byl uzavřen další černouhelný důl a propuštěni další horníci,« připomněla Danišová.

Zaměstnanost v oboru rychle klesala

Na konci loňského roku pracovalo v těžbě a úpravách černého a hnědého uhlí podle ČSÚ 16,4 tis. zaměstnanců (fyzických osob). Ještě v roce 2005 jich bylo 33 tis., což představovalo 2,9procentní podíl na celkové zaměstnanosti v průmyslu.

»Ke snižování počtu zaměstnanců dochází v delším časovém horizontu. K výraznému snížení se přistoupilo již v roce 2005. V krizovém roce 2009 zaměstnanců dále ubývalo, a to desetiprocentním meziročním tempem. V roce 2015 pak v těžbě a dobývání uhlí pracovalo o téměř 43 % méně zaměstnanců než před deseti lety, přičemž jejich podíl na celkové zaměstnanosti v průmyslu byl 1,6 %. Za posledních 16 let tedy v tomto průmyslovém odvětví ubylo 24 tis. pracovních míst, což představuje pokles o 59 %,« uvedla Danišová.

Krize zahájila další prudký pád

Přidaná hodnota, která byla vytvořena v roce 2005 v těžbě a úpravách černého a hnědého uhlí, činila 31 miliard korun, což představovalo 4,1 % z celkové přidané hodnoty, která se vytvořila v průmyslu. Do roku 2008 se pak přidaná hodnota zvýšila o 11,6 mld. Kč, avšak v následujícím roce, tedy v době, kdy vypukla hospodářská krize, se zase vrátila zpět na úroveň roku 2005, popisuje vývoj statistička a dodává, že v roce 2015 se ve srovnání s rokem 2010 snížila přidaná hodnota téměř o 40 % a představovala 20,8 mld. Kč.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v těžbě a úpravách černého a hnědého uhlí dosáhly podle ČSÚ svého pomyslného vrcholu v předkrizovém roce, tj. v roce 2008, kdy činily 69,8 mld. Kč. V krizovém roce 2009 pak klesly o téměř 13 mld. Kč a v roce 2015 dosáhly hodnoty 41,4 mld. Kč.

Obrat na trhu

Loni nastala na celosvětovém trhu s černým uhlím výrazná změna. Začátkem roku byla cena na několikaletém minimu a ke konci roku se vyšplhala na dvouroční maximum. Tato skutečnost se projevila v prvním čtvrtletí letošního roku, a to ve zvýšených tržbách.

V porovnání s předchozím rokem stouply tržby o 14,1 %. »Důvodem nárůstu ceny uhlí bylo především omezení produkce ve světě, a to hlavně v Číně, Spojených státech, Rusku a také v Austrálii. Přitom poptávka uhelných elektráren ve Francii byla větší než v minulosti. Tento fakt souvisel s rozsáhlými odstávkami jaderných elektráren v této zemi,« vysvětlila Danišová.

Jak je to se spotřebou

Černé a hnědé uhlí jsou společně s koksem a uhelnými briketami tzv. tuhými palivy používanými mimo jiné v domácnostech. V českých domácnostech se jich v roce 2015 spotřebovalo 1,9 mil. tun. Celkem 96,6 % tuhých paliv se spotřebovalo na vytápění, 3,3 % na ohřev vody a pouze 0,1 % na vaření.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 10 hlasů.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.