Co nového přinesla EU

 

Žijeme v době informačních technologií. Provázejí nás na každém kroku, z velké částí se staly nedílnou součástí našich životů. Ať se nám to líbí či ne, pokrok nelze nijak zastavit. Můžeme široce využívat nových možností, zároveň se však musíme naučit účinně bránit z nich vzešlým novým hrozbám.

Kšeftování s údaji

Možná ne každý z nás si uvědomuje, že již po nezanedbatelně dlouhou dobu jsou o nás veškeré informace zaznamenávány v různých elektronických archivech a složkách. Začíná to naší zdravotní dokumentací, záznamy o nás vedou všechny pojišťovny, informacemi o nás disponují naše banky, dodavatelé energií, mobilní operátoři, naši smluvní partneři, internetové obchody, prakticky každý, s kým přicházíme do styku. Zpravidla nikomu nevadí, když státní instituce znají naši adresu, zdravotní pojišťovny náš zdravotní stav a banka naše telefonní číslo, méně se nám ale již líbí, pokud nějakými informacemi o nás disponuje poskytovatel půjček po telefonu, o kterém jsme nikdy neslyšeli, prodejce předražených potravinových doplňků či podivná agentura provádějící průzkum spotřebitelů.

Vždy v dějinách lidského společenství byl ten, kdo získal více informací, ve výhodě. Ovšem ještě nikdy nebyla manipulace s osobními informacemi tak jednoduchá a možnosti jejich zneužití tak vysoké. Osobní údaje se totiž v naší době staly cennou komoditou a obchodování s nimi pak vítanou příležitostí, jak si poměrně snadnou cestou vydělat zajímavé peníze. Následky takového počínání si zažila většina z nás, nejčastěji formou nekonečných obtěžujících telefonátů, tisíců mailových nabídek všeho možného, výjimkou není ani skutečně kriminální jednání, jež na základě zneužití osobních informací vede k obohacení někoho, přímo na náš úkor. Jak úsměvným paradoxem k této skutečnosti byla ještě v nedávné době situace, kdy - byť ve veřejném zájmu - nemohla být provedena identifikace černého pasažéra v našich dopravních prostředcích, pokud dotyčný nespolupracoval.

Omezení nebude zadarmo

Vydání nového nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), jež zůstalo trochu stranou zájmu hlavních médií v naší zemi, přináší poměrně zásadní změny. Směrnice, která upravuje stávající legislativu v oblasti ochrany osobních dat, vstoupí v platnost koncem května roku 2018. Vztahuje se na všechny instituce i firmy, které s osobními údaji přicházejí do styku a zavádí nově celou řadu povinností a postihů za jejich porušení.

Zavádí se povinnost vedení záznamů o práci s daty, povinnost ohlášení jakéhokoliv narušení zabezpečení, nově je stanovena jasná podoba souhlasu k práci s daty a vymezení nutnosti jejich poskytování. Zamezí se tím situacím, kdy některé firmy, nejčastěji internetové obchody, požadovaly po zákaznicích poskytnutí celé škály údajů o nich, které pro samotný nákup neměly žádnou relevanci a sloužily pouze pro jejich následný prodej dalším obchodníkům a firmám. Jako zásadní se jeví zavedení odpovědnosti zpracovatele dat za újmu způsobenou jejich zneužitím a zavedení skutečně vysokých pokut, až do výše přes 500 milionů korun. Nařízení se bude týkat všech firem nabízejících své služby na území EU, tedy i těch sídlících mimo ni a činných pouze přes internet.

Je jisté, že toto nařízení bude, minimálně v počáteční fázi, představovat pro některé firmy a obchodníky jistou finanční zátěž. Ale při stále větší dostupnosti moderních technologií a s přihlédnutím k ochraně široké vrstvy obyvatelstva se instalace tohoto nařízení jeví jako jednoznačně přínosná a pozitivní.

Jak se (ne)dělá kampaň

V rámci toho, že informace o nás jsou všemožným způsobem získávány, je na místě i zmínit skutečnost, že informacemi různých druhů, v různé míře jejich pravdivosti, jsme i pravidelně, na každém kroku zásobováni. Při naplno probíhající předvolební kampani je těžké si nevšimnout, jak s nimi různé volební strany a uskupení pracují.

Oblíbenou taktikou některých, obecně značně slabých politiků, pramenící z absence vlastního reálného a konzistentního programu, je tendence snažit se nám vnutit představu, že za spoustou negativních jevů v naší společnosti stojí pouze Evropská unie. Receptem na řešení všech problémů pak má představovat pořádání referenda o setrvání či vystoupení. Určitě není možné tvrdit, že všechny postoje EU jsou v zájmu našich občanů, na druhé straně je však potřeba dobře znát i pozitivní přínosy, které nám naše členství přináší. Proto, pokud bychom měli přistupovat k referendům, musíme znát skutečné a nezkreslené informace, na jejichž základě se můžeme zodpovědně rozhodovat. Nijak nepodložená, levná a populistická prohlášení je však určitě nepředstavují...

Jaromír KOHLÍČEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 62 hlasů.

Jaromír KOHLÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.