Rozhovor Haló novin s Pavlem Hojdou (KSČM), stínovým ministrem průmyslu a obchodu

Struktura investic ze zahraničí nevyhovuje

Současné volební období se chýlí ke konci, co lze v resortu průmyslu a obchodu podle Vašeho názoru označit za úspěch a co se naopak výrazně nepodařilo?

Rozhodně v tomto volebním období lze považovat za úspěch další vzestup a rozvoj průmyslového a exportního odvětví. Začíná se více prosazovat průmysl s vyšší přidanou hodnotou a zvyšuje se export.

Bohužel negativních tendencí je stále poměrně hodně. Je to především pokračující nevyhovující skladba majetkového propojení a tím vyvádění zisků z ČR a skladba tzv. přepracování produktů s tím, že finální verzi produktů poté zhodnocují (násobně) vlastníci v jiných západních zemích. Výsledkem je avizovaná, v mnoha případech pravdivě, nízká produktivita práce v ČR. V oblasti stavebnictví je stále množství zakázek nedostatečné a stavebnictví se ještě nezotavilo z propadu za vlády pravice a přechodné vlády do voleb 2013. Rovněž digitalizace a přechod k novým technologiím v oblasti poskytování internetového připojení a tím i přechodu na nové televizní vysílání nabralo zpoždění vinou váhání na ministerstvu průmyslu. V neposlední řadě došlo i vinou EU ke zpoždění vyhlašování dotačních programů na další období o cca 2 roky.

Z denního zpravodajství se zdá, že se investoři do ČR jen hrnou. Je struktura investic správná?

Struktura investic je dle mého názoru od investorů ze zahraničí stále nevyhovující. Nadále převažují investice do logistického zajištění distribuce výrobků a služeb. Postupně dochází – ale velmi pomalu – k investicím do výrob s vyšší přidanou hodnotou, ale zásadně chybí propojení výzkumu, vývoje, výroby a vlastní realizace na území ČR. I u výrob s vyšší přidanou hodnotou se na území ČR realizuje pouze některá z uvedených etap a to velmi snižuje přínos pro ekonomiku ČR.

Je v pořádku systém pobídek zahraničním investorům (domácí stejně žádné nedostanou)?

Systém pobídek měl určitý smysl v době, kdy bylo potřeba oživit tradiční průmyslový charakter v ČR, nedostatečnou investiční sílu podnikatelského prostředí v ČR a snížit nezaměstnanost. V současné době je ale systém pobídek zahraničním investorům spíše na škodu a daleko větší důraz by měl být kladen na podporu propojení výzkumu, vývoje, výroby a realizace produktu v ČR a případným exportem na zahraniční trhy.

Průmysl je z velké části ovládán zahraničními vlastníky, kteří také odsávají zisk, a nám zbývá jen málo placená práce. Jak by to šlo změnit?

Změna je samozřejmě možná a lze to řešit změnou podpory a důrazu na zajištění celého cyklu v ČR včetně vlastního obchodování a hledání takových ekonomických stimulů, které zajistí, aby větší část zisků byla realizována v české ekonomice. Například daň z obratu u velkých a nadnárodních společností apod.

KSČM chce ve svém volebním programu obnovit strategické vlastnictví státu v klíčových oblastech ekonomiky a síťové infrastruktury (vodní, plynové, elektrické a dopravní). Jaké by byly přínosy, kdyby se to podařilo?

Hlavní přínos vidím v tom, že stát by zajistil daleko větší předvídatelnost, bezpečnost a stabilitu uvedených odvětví. Velmi důležité by bylo, že by zisky neodcházely do zahraničí nebo na soukromá konta, ale byly by užívány ve prospěch státního rozpočtu, tedy ve prospěch občanů ČR.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 24 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jirichmelarcik
2017-08-14 11:55
Velmi podstatná je ztráta vlastnictví zemědělské půdy převodem na
cizince.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.