Jde opravdu o lepší ekologickou situaci

Se zájmem jsem si přečetl článek v HaNo v sobotu 5. 8. od autora Jana Zemana o ovzduší v městě Brně. Dle zjištění předních meteorologů se dá situace komentovat následovně. Většina znečištění v městě Brně je z lokálních zdrojů vytápění a dovozu z průmyslových oblastí Česka, ale i z Polska, o čemž nás přesvědčila minulá zima. Co se týká dopravy, její zatížení představuje do 18 % znečištění. Po utlumení průmyslové výroby v Brně po roce 1989 se naopak neustále situace zlepšuje, což dokazují grafy a statistická dlouhodobá měření. Podporou centrálních zdrojů vytápění, ale i zdrojů na úrovni 21. století, můžeme výrazně přispět ke zkvalitnění ovzduší. Na mysli mám například tepelná čerpadla se solárními panely pro zdroj elektřiny. Na mnoha domech lze použít.

Ale zpět k dopravě. Přesun nádraží, který autor zmiňoval, nezhorší dopravu ve městě, ale naopak. S přesunem se řeší rozvoj MHD s využitím tramvají a trolejbusů! Dnes tuto oblast obsluhují neekologické autobusy spalující ropné produkty, v lepším případě CNG. Naopak přibude plynulosti dopravy a zklidnění v prostoru před nádražím. Ubude kolon stojících automobilů. Jedoucí automobil spotřebovává méně paliva a plynulost dopravy tudíž přispívá ke zkvalitnění životního prostředí a ovzduší. Co je větším problémem, je prašnost!

S tou by se mělo bojovat častějším blokovým čistěním za pomoci vody, která zabrání prašnosti. Čím méně zvířeného prachu, tím lepší ovzduší. Problém Moravy a Brna je málo dešťových srážek. Déšť musíme nahradit plošným mytím vozovek a chodníků. Musíme se naučit zadržet vodu v krajině a využít ji při blokovém čistění. Platí to stejné jako v domácnosti – pravidelný úklid znamená méně prachu. Nedostává se nám pracovníků? Řešení je také nasnadě. Ještě stále máme mnoho lidí na úřadech práce, zaměstnejme je. A »bude nám líp«. Můj táta mě učil, že na prvním místě je uklizený domov. Ano, byla to otrava, ale výsledek nesl své ovoce. Čistou a zdravou domácnost a s naším městem je to stejné.

Martin ŘÍHA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 14 hlasů.

Martin ŘÍHA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.